Hướng dẫn nhà đầu tư nộp Đơn I-526

Nộp đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư nước ngoài, là mấu chốt quan trọng trong quy trình đầu tư vốn EB-5. Đơn xin thị thực này chứng minh cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thấy rằng khoản đầu tư EB-5 đủ điều kiện đã được thực hiện và đương đơn đủ điều kiện để cư trú có điều kiện trong hai năm, trước khi nhà đầu tư nhận Thẻ xanh vĩnh viễn từ Trung tâm Thị thực Quốc gia. Do đó, điều quan trọng là nhà đầu tư EB-5 phải hiểu rõ từng phần của đơn I-526 và tổng hợp tất cả các bằng chứng cần thiết.

Các bước cần thực hiện trước khi nộp đơn I-526

Về bản chất, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 trao Thẻ xanh cho công dân nước ngoài thực hiện khoản đầu tư đủ điều kiện vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ — còn gọi là doanh nghiệp thương mại mới (NCE) —và mỗi nhà đầu tư phải tạo ít nhất 10 việc làm. Công dân nước ngoài phải đầu tư vào NCE trước khi nộp Mẫu đơn I-526. NCE được định nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động vì lợi nhuận, được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 và các doanh nghiệp trong hầu hết mọi ngành đều có thể đủ điều kiện nhận vốn đầu tư EB-5.

Sự khác biệt giữa Đầu tư Trực tiếp và Chương trình Trung tâm Khu vực

Quy trình đầu tư EB 5 vào NCE sẽ khác nhau tùy theo hai lựa chọn đầu tư dành cho công dân nước ngoài. Trong mô hình đầu tư trực tiếp, vốn được đầu tư thẳng vào NCE, tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm tạo số lượng công việc bắt buộc và do đó nó còn được coi là tổ chức tạo việc làm (JCE). Ngược lại, chương trình trung tâm khu vực cho phép các thực thể kinh tế, gọi là trung tâm khu vực, quản lý quỹ EB-5 trên một số NCE. Những người đầu tư thông qua trung tâm khu vực rót vốn của họ vào một trong các quỹ của trung tâm khu vực và NCE và JCE thường tách biệt nhau.

Số tiền đầu tư tối thiểu

Số tiền đầu tư tối thiểu cho chương trình EB-5 là 800.000 đô la cho các dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA); tất cả dự án khác yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu là 1.050.000 đô la. TEA là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp đạt 150% so với tỷ lệ trung bình của Hoa Kỳ.

Cách chuẩn bị Mẫu đơn I-526

Ba mục đích cơ bản của đơn I-526 là để chứng minh rằng

  1. Một khoản đầu tư EB-5 đủ điều kiện đã được đưa vào NCE.
  2. Khoản đầu tư được thực hiện bằng số tiền có nguồn gốc hợp pháp.
  3. NCE có một kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy và có các dự báo tạo việc làm.

Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem các nhà đầu tư sẽ gửi bằng chứng phù hợp trong Mẫu đơn I-526 như thế nào. Thông thường thì luật sư nhập cư sẽ hỗ trợ quý vị chuẩn bị đơn này.

Bằng chứng đầu tư vào NCE

Bằng chứng để chứng minh rằng quý vị đã thực hiện khoản đầu tư có thể bao gồm bảng sao kê ngân hàng của NCE, giấy chứng nhận cho vay, kỳ phiếu hoặc hồ sơ tài khoản ký quỹ (vốn EB-5 thường được lưu giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi nhà đầu tư được chấp thuận đơn I-526).

Nếu NCE nằm trong vùng TEA và đủ điều kiện được giảm số tiền đầu tư, bằng chứng về việc chỉ định vùng TEA phải được nộp cùng Mẫu đơn I-526. USCIS chịu trách nhiệm phân định các vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao, còn dữ liệu chứng minh trạng thái vùng TEA nông thôn có thể được lấy từ bản điều tra dân số quốc gia trong 10 năm gần nhất và từ Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ.

Nguồn vốn hợp pháp

Một trong những khía cạnh cam go nhất khi chuẩn bị đơn I-526 là chứng minh rằng khoản đầu tư EB-5 có nguồn gốc hợp pháp. USCIS có các tiêu chuẩn chứng minh cao đối với tài liệu chứng minh nguồn vốn và họ kỳ vọng rằng nhà đầu tư sẽ theo dõi luồng vốn của mình một cách chính xác và cẩn thận nhất có thể. Thông tin này cho phép USCIS sàng lọc những người nộp đơn EB-5 có tiểu sử không tốt.

Tất nhiên, nguồn vốn của mỗi nhà đầu tư sẽ khác nhau; nhiều người nộp đơn EB-5 sử dụng tiền từ các khoản tiền lương, bán bất động sản, các khoản vay có bảo đảm, tiền thu được từ cổ phiếu hoặc tiền vốn được tặng, nhưng USCIS chấp nhận hầu như bất kỳ nguồn vốn hợp pháp nào. Hướng dẫn của luật sư di trú sẽ là yếu tố rất quan trọng để xác định loại tài liệu nào là cần thiết.

Tiềm năng tạo việc làm

Mẫu đơn I-526 phải chứng minh rằng tiền đầu tư sẽ được dùng để tạo ít nhất 10 công việc đủ tiêu chuẩn trong vòng hai năm sau khi nhà đầu tư bắt đầu cư trú có điều kiện. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh của NCE phải bao gồm phần mô tả về mục đích của doanh nghiệp, kế hoạch hoạt động, dự báo tài chính cũng như thông tin cơ bản về đội ngũ quản lý. USCIS sẽ thấy kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy hơn nếu mẫu đơn mô tả chi tiết mỗi vị trí công việc dự kiến ​​và cung cấp thời gian tuyển dụng.

Các nhà đầu tư cũng phải nhận biết những khác biệt đáng kể trong cách tính số công việc được tạo trong các đề xuất dự án EB-5 vào trung tâm khu vực và đầu tư trực tiếp. Mô hình đầu tư trực tiếp yêu cầu NCE tạo các công việc W-2 toàn thời gian được liệt kê trong bảng lương công ty. Các vị trí này phải duy trì ít nhất hai năm và được đảm nhiệm bởi những người lao động được phép làm việc ở Hoa Kỳ.

Ngược lại, các NCE trong chương trình trung tâm khu vực cũng có thể tính số công việc gián tiếp và phát sinh. Công việc gián tiếp là kết quả từ tác động kinh tế tổng thể của NCE: ví dụ: nếu một dự án xây dựng mua vật liệu và dịch vụ từ các công ty địa phương, thì những khoản chi tiêu này có thể tính là công việc gián tiếp. Tương tự như vậy, công việc phát sinh xảy ra khi nhân viên của NCE chi tiêu tiền lương của họ trong khu vực. Mặc dù việc tính toán các hình thức tạo việc làm này là từ mô hình kinh tế lượng chứ không phải từ hồ sơ bảng lương, và chúng chắc chắn có lợi, nhưng USCIS cho phép các vị trí công việc gián tiếp và phát sinh không vượt quá 90% tổng số công việc của NCE trung tâm khu vực. Do đó, các doanh nghiệp trong chương trình trung tâm khu vực bắt buộc phải tạo tối thiểu một công việc trực tiếp.

Vai trò quản lý của nhà đầu tư

Chương trình EB-5 yêu cầu nhà đầu tư tham gia tích cực vào việc quản lý NCE của họ và mức độ nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động thường nhật sẽ phụ thuộc phần lớn vào cơ cấu quản lý của công ty. Nói chung, các nhà đầu tư trong trung tâm khu vực, những người ký hợp đồng với tư cách là đối tác hữu hạn, có nhiệm vụ quản lý nhẹ nhàng hơn nhà đầu tư trực tiếp.

Nộp đơn I-526

Luật sư nhập cư của nhà đầu tư thường nộp Mẫu đơn I-526 cho USCIS. Kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2022, phí nộp đơn là 3.675 đô la. Sau khi xét duyệt, USCIS có thể chấp thuận đơn I-526, từ chối đơn hoặc gửi yêu cầu cung cấp bằng chứng. Miễn là đương đơn chứng minh rằng các khoản tiền có nguồn gốc hợp pháp và cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc tuân thủ các tiêu chuẩn của USCIS, thì đương đơn sẽ nhận được quyết định thuận lợi từ cơ quan. Tuy nhiên, thời gian xử lý Mẫu đơn I-526 có thể không thể lường trước được.

Thời gian xử lý Mẫu đơn I-526

Phải mất vài năm để một công dân nước ngoài nhận trạng thái thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5 và thời gian USCIS xử lý đơn có thể rất lâu. Trang Lịch sử Thời gian Xử lý Trung bình Trên toàn quốc của USCIS liệt kê thời gian xử lý đơn I-526 trong năm năm tài chính gần nhất.

Thống kê thời gian xử lý đơn I-526 gần đây (Tính theo tháng)

  • Năm 2017: 16.6 tháng
  • Năm 2018: 17.9 tháng
  • Năm 2019: 19.0 tháng
  • Năm 2020: 31.1 tháng
  • Năm 2021: 32.5 tháng

Các số liệu trên cho thấy thời gian xử lý thị thực EB-5 tăng lên trong năm 2020 và 2021, nhưng các nhà đầu tư cần lưu ý rằng năng suất xử lý của USCIS bị giảm do đại dịch COVID-19 trong thời gian đó. Trước sự thất vọng của các nhà đầu tư tiềm năng, thời gian ước tính xử lý đơn I-526 của USCIS là 35 đến 58,5 tháng kể từ tháng 4 năm 2022 — tăng so với năm 2021. Các nhà đầu tư từ Trung Quốc, hiện đang phải tuân theo các ngày giới hạn được hiển thị trong Bản tin Thị thực hàng tháng, có thể phải đợi lâu hơn. (Bản tin Thị thực cho biết những quốc gia nào đang gặp trạng thái tồn đọng trong quá trình xử lý thị thực EB 5.)

Những cải tiến có thể diễn ra dưới chính quyền Biden

Tuy nhiên, khi đại dịch sắp kết thúc vào năm 2022, nhiều nhà phân tích trong ngành dự kiến ​​thời gian xử lý đơn sẽ giảm xuống. Ban lãnh đạo mới cũng có thể góp phần tạo thay đổi: bà Ur Jaddou đã trở thành giám đốc của USCIS vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 và đã phát biểu rằng bà sẽ nỗ lực cải thiện thời gian và hiệu quả xử lý. Nhìn chung, có vẻ chính quyền Biden khá thân thiện với việc nhập cư và có thể áp dụng các biện pháp bổ sung để rút ngắn thời gian xử lý thị thực EB-5.

Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 Năm 2022 sẽ tác động thế nào đến Thời gian xử lý đơn I-526?

Các nhà đầu tư tiềm năng có thêm một lý do để mong đợi những thay đổi tích cực trong ngành EB-5; vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ban hành Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, đạo luật này sửa đổi một số chính sách quan trọng và tăng tính minh bạch ở các trung tâm khu vực và NCE. Ví dụ: dự luật cho phép thời gian xử lý ưu tiên và dành riêng 20% tổng số thị thực EB5 hàng năm cho các nhà đầu tư ở vùng TEA nông thôn. Và do USCIS ngày càng nhận nhiều khoản đầu tư trong chương trình EB-5, nên thời gian trung bình để xử lý đơn I-526 có thể giảm trong những tháng tới. Đây chắc chắn là thông tin thú vị cho chương trình EB-5.

Mẫu đơn I-526: Bước đầu tiên trên hành trình nhận thẻ xanh EB-5

Để được chấp thuận Mẫu đơn I-526, quý vị phải tiến hành nghiên cứu cẩn thận, chọn một đề xuất dự án EB-5 tuân thủ quy định của USCIS và cung cấp bằng chứng chi tiết. Rào cản quan trọng này trong quy trình EB-5 là bước đầu tiên mà công dân nước ngoài cần thực hiện để nhận trạng thái thường trú nhân của Hoa Kỳ. Bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng nào quan tâm đến việc nhập cư thông qua thị thực EB 5 nên liên lạc với EB5AN để tham khảo những ý kiến chuyên môn hàng đầu trong ngành để biết cách tìm đề xuất dự án an toàn và cách nộp đơn I-526. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 1.900 gia đình tham gia vào hệ thống nhập cư EB-5 và các dự án chất lượng cao của chúng tôi đã đạt 100% tỷ lệ chấp thuận đơn I-526.

Menu