Nộp đơn EB-5 cùng lúc – Quy định mới trong năm 2022

Nộp Hồ Sơ EB-5 Cùng Lúc Sẽ Cho Phép Nhà Đầu Tư Có Khoản Đầu Tư EB-5 Sinh Sống, Làm Việc Và Học Tập Tại Hoa Kỳ Sớm Hơn Trước Đây

Xem Hội thảo trên Web của Rohit Kapuria, Esq. về việc Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc và Điều chỉnh Trạng thái

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký thành luật các biện pháp cải cách EB-5 được mong đợi từ lâu như một phần của gói chi tiêu thường niên. Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 Năm 2022 (“Dự luật cải cách”) cũng đã cấp phép lại cho chương trình trung tâm khu vực EB-5.

Các thay đổi cho chương trình trung tâm khu vực có hiệu lực tại hoặc vào khoảng ngày 14 tháng 5 năm 2022—60 ngày sau khi ban hành Dự luật Cải cách. Chúng tôi hy vọng mọi thay đổi khác sẽ có hiệu lực ngay lập tức. [1] Độc giả nên nói chuyện với luật sư nhập cư về những vấn đề được thảo luận ở đây.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong Dự luật Cải cách là khả năng nộp cùng lúc Mẫu đơn I-526 và Mẫu đơn I-485 (“Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc”). Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc cho phép nhà đầu tư sống tại Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái khi nộp đơn I-526 của họ. Chúng tôi hy vọng rằng nhà đầu tư đã nộp đơn I-526 trước khi Dự luật Cải cách được ban hành cũng có thể nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái trước khi được xét duyệt Mẫu đơn I-526.

Điều Chỉnh Trạng Thái Là Gì?

Mẫu đơn I-485 cho phép công dân nước ngoài đang tạm thời sống ở Hoa Kỳ có thể chuyển từ trạng thái hợp pháp này sang trạng thái hợp pháp khác. Dự kiến rằng trong trường hợp Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc, nhà đầu tư sẽ được hưởng các lợi ích của tình trạng thường trú nhân hợp pháp như được giải thích chi tiết hơn bên dưới.

Ai Đủ Điều Kiện Để Nộp Đơn EB-5 Cùng lúc?

Mẫu đơn I-485 dùng để điều chỉnh trạng thái nhập cư của những công dân nước ngoài đủ điều kiện và đang tạm thời sống tại Hoa Kỳ. [2] Chỉ những công dân nước ngoài đang ở Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư mới có thể nộp Mẫu đơn I-526 và cùng lúc nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng. Thông thường, điều khoản này áp dụng cho công dân nước ngoài ở Hoa Kỳ bằng thị thực H-1B, E-2 và F-1.

Các nhà đầu tư EB-5 sinh ra ở các quốc gia bị lùi hạn thị thực sẽ không đủ điều kiện Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc. Tuy nhiên, những cá nhân đó vẫn đủ điều kiện nộp đơn I-526.

Các thị thực có sẵn được công bố trên Bản tin Thị thực trực tuyến của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Lợi Ích Của Việc Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc

Trước khi Dự luật Cải cách được ban hành, nhà đầu tư EB-5 phải đợi đơn I-526 được chấp thuận trước khi nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái. Để ở lại Hoa Kỳ sau khi nộp đơn I-526, nhà đầu tư phải duy trì trạng thái của họ trên một số thị thực khác cho đến khi họ có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng của mình. Quy định Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc giúp cho nhà đầu tư linh hoạt hơn.

Nhà đầu tư EB-5 xin điều chỉnh trạng thái từ thị thực H-1B hoặc E-2 có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mà không bị ràng buộc với chủ lao động bảo lãnh hoặc doanh nghiệp đầu tư. Những nhà đầu tư như vậy có thể làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào — hoặc hoàn toàn không làm việc — mà không gây nguy hiểm cho trạng thái của họ. [3]

Nhà đầu tư EB-5 ở Hoa Kỳ bằng thị thực F-1 sẽ đủ điều kiện nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái để tạm dừng một số yêu cầu hạn chế áp đặt cho công dân nước ngoài đang học tập tại Hoa Kỳ. Trong khi chờ xét duyệt Mẫu đơn I-485, trạng thái của công dân nước ngoài sẽ là “đang chờ điều chỉnh”. Trạng thái đang chờ xử lý này là vùng xám, nơi các nhà đầu tư không phải là thường trú nhân có điều kiện cũng không phải là sinh viên theo thị thực F-1.

Theo các chương trình thị thực dựa trên việc làm của Hoa Kỳ cho phép nộp đơn cùng lúc, người nộp đơn có đủ điều kiện xin giấy phép làm việc và giấy phép du lịch. Mặc dù USCIS phải làm rõ rằng hai đơn này có sẵn cho người nộp đơn I-526, nhưng chúng tôi cho rằng các đơn này sẽ có sẵn. Hai đơn này sẽ được chấp thuận trước đơn I-485. Sau khi đương đơn được chấp thuận giấy phép làm việc và giấy phép du lịch, họ có thể sống, làm việc và đi học ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ. Họ sẽ được hưởng những lợi ích của thẻ xanh một cách hiệu quả khi không thực sự có thẻ xanh.

Ngoài ra, quy trình Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc thường được ưu tiên hơn quy trình cấp thị thực qua lãnh sự quán ở nước ngoài, quy trình này dễ bị trì hoãn kéo dài và đôi khi việc xét duyệt không thể đoán trước được.

Ví Dụ Về Đơn Xin Điều Chỉnh Trạng Thái Thành Công

Luật sư nhập cư của nhà đầu tư EB-5 nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái và cùng lúc yêu cầu USCIS cấp giấy phép làm việc và giấy phép du lịch cho nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ. Bấm vào đây để xem ví dụ về đơn xin điều chỉnh trạng thái thành công cho nhà đầu tư EB-5 người Ấn Độ và đang ở tại Hoa Kỳ, người đã tham gia dự án Higher Ground, dự án EB-5 đầu tư trực tiếp của EB5AN.

Những Cân Nhắc Dành Cho Công Dân Ấn Độ

Phần lớn những người có thị thực H-1B ở Hoa Kỳ là công dân Ấn Độ. Trong năm 2020, khoảng 75% thị thực H-1B đã đến tay người lao động Ấn Độ. Do đó, những người Ấn Độ sở hữu thị thực H-1B có thể dễ dàng hưởng lợi rất nhiều từ việc Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc.

Kể từ tháng 7 năm 2020, Ấn Độ không còn tồn đọng thị thực EB-5. Tuy nhiên, công dân Ấn Độ bị trì hoãn kéo dài đối với ba danh mục đầu tiên của thị thực diện lao động (đó là thị thực EB-1, EB-2 và EB-3). Ấn Độ có nguy cơ đăng ký quá hạn mức thị thực trong tương lai gần. Do đó, những người Ấn Độ sở hữu thị thực H-1B, E-2 và F-1 đang cân nhắc đầu tư EB-5 nên bắt đầu quá trình này càng sớm càng tốt.

Ví Dụ Về Việc Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc

Ví dụ #1: Ramesh là công dân Ấn Độ đang ở Hoa Kỳ theo thị thực H-1B. Anh làm về kỹ thuật dịch vụ CNTT tại một công ty lớn. Ramesh muốn tự do làm việc trong một chức vụ khác ở một công ty khác, chẳng hạn như một công ty mới thành lập. Tuy nhiên, thị thực H-1B giới hạn rằng anh chỉ được làm việc ở một số vị trí lao động nhất định và làm việc cho các công ty sẵn sàng nhận người lao động có thị thực H-1B. Các công ty khởi nghiệp hiếm khi cung cấp những lợi ích nhập cư như vậy. Việc Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc, sau khi nhận giấy phép lao động, sẽ cho phép Ramesh tự do chuyển sang một công ty có quy mô nhỏ hơn và đang phát triển trong lúc đợi xét duyệt các đơn I-526 và I-485 của anh.

Ví dụ #2: Veronique là sinh viên cao học người Pháp đang ở Hoa Kỳ bằng thị thực F-1. Cô đang học ngành kinh doanh nhưng muốn tạm dừng việc học của mình. Thị thực của cô hạn chế cô nghỉ học dài ngày ở trường. Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc sẽ đưa Veronique vào danh mục đang đợi điều chỉnh trạng thái và cho phép cô nghỉ phép mà không sợ vi phạm vị thế nhập cư của mình.

Ví dụ #3: Paul là nhà đầu tư Canada sở hữu thị thực E-2, anh không còn quan tâm đến việc sở hữu và điều hành nhà hàng của mình. Anh muốn ở lại Hoa Kỳ theo diện thường trú nhưng không thể làm vậy bằng thị thực E-2. Thông qua việc Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc, sau khi đủ điều kiện, Paul có thể đi theo con đường EB-5 để được cấp phép lao động và hưởng các lợi ích liên quan.

Kết luận

Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc cho phép nhà đầu tư đang ở Hoa Kỳ bằng các loại thị thực khác có thể nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái trong khi nộp Mẫu đơn I-526. Tùy chọn nộp đơn mới này, được giới thiệu trong Dự luật Cải cách, cho phép nhà đầu tư EB-5 hưởng lợi ích từ trạng thái thường trú nhân hợp pháp trong lúc đợi xét duyệt các đơn I-526 của họ. Đối với nhiều công dân nước ngoài, Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc cung cấp một giải pháp nhanh chóng để sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ mà không bị giới hạn bởi thị thực H-1B, E-2 và F-1.

Quyền tác giả

Đây là bài viết chung của tác giả Rohit Kapuria, Esq., Một trong những luật sư di trú EB-5 uy tín nhất ngành, và Samuel B. Silverman, người sáng lập và Đồng quản lý của EB5AN.

[1] USCIS phải ban hành các quy định mới và nội dung giải thích Dự luật Cải cách trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành dự luật. Do đó, các giả định cụ thể được mô tả ở đây có thể thay đổi. Tuy Nộp Đơn EB-5 Cùng Lúc là quy định mới cho EB-5, nhưng nó vẫn được ưu tiên hơn các danh mục thị thực khác theo diện lao động. Xem https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/concurrent-filing-of-form-i-485.

[2] Mục 245(c) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch liệt kê một số ngưỡng để đạt điều kiện nộp Mẫu đơn I-485. Độc giả nên nói chuyện với luật sư nhập cư về vấn đề này.

[3] Nhà đầu tư không nên dựa vào các điều kiện được mô tả ở đây. Quy trình điều chỉnh trạng thái có nhiều sắc thái, và độc giả nên nói chuyện với luật sư nhập cư về quy trình, thời gian, yêu cầu và rủi ro của việc nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái.

Menu