Tài nguyên cho nhà đầu tư EB-5

Đoạt Giải Thưởng

Hãy xem các video của chúng tôi để hiểu thêm về quy trình xin thị thực EB-5 và cách chọn dự án phù hợp. Mọi video của chúng tôi đều có sẵn trên Kênh YouTube, được dịch sang nhiều ngôn ngữ và đã được xem bởi hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài trên khắp thế giới.

Yêu Cầu Tài Liệu Dành Cho Nhà Đầu Tư EB-5

Hãy điền mẫu đơn liên lạc để nhận tài liệu mà bạn quan tâm. Một thành viên trong đội chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ để chia sẻ tài liệu.

null

Tải Tài Liệu Dự Án

Khu Nghỉ Dưỡng Kindred tại Keystone
(Khoản vay)

  Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

  captcha

  “]

  null

  Tải Tài Liệu Dự Án

  Twin Lakes Georgia
  (Vốn cổ phần Ưu đãi)

   Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

   captcha

   null

   Tải Tài Liệu Dự Án

   Wohali Utah
   (Khoản vay)

    Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

    captcha

    null

    Tải Tài Liệu Thẩm Định

    5 Vấn đề quan trọng:
    Khung đầu tư dự án

     Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

     captcha

     null

     Tải Tài Liệu Thẩm Định

     Tiến trình Nhập cư &
     Phát triển Dự án

      Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

      captcha

      null

      Tải Tài Liệu Thẩm Định

      Công cụ đánh giá rủi ro nhập cư &
      rủi ro tài chính trong dự án EB-5

       Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

       captcha

       null

       Tải Tài Liệu Thẩm Định

       Hướng dẫn từng bước trong quy
       trình EB-5

        Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chặn tin rác

        captcha

        Menu