Tài nguyên cho nhà đầu tư EB-5

Đoạt Giải Thưởng

Hãy xem các video của chúng tôi để hiểu thêm về quy trình xin thị thực EB-5 và cách chọn dự án phù hợp. Mọi video của chúng tôi đều có sẵn trên Kênh YouTube, được dịch sang nhiều ngôn ngữ và đã được xem bởi hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài trên khắp thế giới.

Yêu Cầu Tài Liệu Dành Cho Nhà Đầu Tư EB-5

Hãy điền mẫu đơn liên lạc để nhận tài liệu mà bạn quan tâm. Một thành viên trong đội chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ để chia sẻ tài liệu.

null

Tải Tài Liệu Dự Án

Các Trường Higher Ground Education
(Vốn cổ phần)

  Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

  captcha

  null

  Tải Tài Liệu Dự Án

  Nhà hàng The Slanted Door
  (Vốn cổ phần)

   Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

   captcha

   null

   Tải Tài Liệu Dự Án

   Nhà Hàng Sra. Martinez
   (Vốn cổ phần)

    Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

    captcha

    null

    Tải Tài Liệu Dự Án

    Khách Sạn Western Premier St. Croix
    (Cổ Phần)

     Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

     captcha

     null

     Tải Tài Liệu Dự Án

     Saltaire Giai Đoạn II
     (Vay)

      Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

      captcha

      null

      Tải Tài Liệu Dự Án

      Twin Lakes Georgia
      (Cổ Phần)

       Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

       captcha

       null

       Tải Tài Liệu Thẩm Định

       5 Vấn đề quan trọng:
       Khung đầu tư dự án

        Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

        captcha

        null

        Tải Tài Liệu Thẩm Định

        Tiến trình Nhập cư &
        Phát triển Dự án

         Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

         captcha

         null

         Tải Tài Liệu Thẩm Định

         Công cụ đánh giá rủi ro nhập cư &
         rủi ro tài chính trong dự án EB-5

          Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

          captcha

          null

          Tải Tài Liệu Thẩm Định

          Hướng dẫn từng bước trong quy
          trình EB-5

           Chúng tôi ghét tin rác như bạn vậy, hãy giúp chúng tôi chốn tin rác

           captcha

           Menu