Các mục tiêu và quyền lợi của nhà đầu tư

Tại sao lại là EB-5? Các mục tiêu chính của nhà đầu tư

Nhiều nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi coi Hoa Kỳ là cánh cửa dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình họ thông qua Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5. Nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi thường theo đuổi ít nhất một trong các mục tiêu sau:

Child-Care
Menu