Investor Goals & Benefits

Vì sao nên chọn EB-5? Mục tiêu chính của các nhà đầu tư của chúng tôi

Nhiều nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi xem Hoa Kỳ như cánh cổng dẫn đến tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình họ thông qua Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5. Các nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi thường theo đuổi ít nhất một trong các mục tiêu sau:

Child-Care
Menu