Tổng Quát & Lịch Sử

Tổng Quát EB5AN

EB5AN giúp các nhà đầu tư nước ngoài có được thường trú nhân Hoa Kỳ còn gọi là thẻ xanh, thông qua đầu tư vào các dự án phát triển bất động sản tại Hoa Kỳ theo hướng dẫn của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, một nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích đầu tư mới các dự án tạo ra việc làm mới.

EB5AN là nhà điều hành trung tâm khu vực EB-5 quốc gia, công ty tư vấn EB-5 và nhà quản lý quỹ toàn cầu có văn phòng tại Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Hơn 2.000 gia đình từ hơn 60 quốc gia đã lựa chọn các dự án EB-5 được tài trợ bởi các trung tâm khu vực EB5AN. Để biết thêm thông tin về EB5AN, vui lòng tham khảo tờ thông tin công ty của chúng tôi và đọc một thông điệp từ người sáng lập của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới, giúp họ có cơ hội đầu tư EB-5 đủ điều kiện. Chúng tôi cũng cấu trúc các dự án EB-5 tuân thủ chương trình EB-5. Chúng tôi là trung tâm khu vực EB-5 duy nhất không chỉ làm việc với các nhà đầu tư EB-5 đang tìm kiếm cơ hội đầu tư thụ động mà còn với các nhà phát triển dự án bất động sản và các doanh nhân đang tìm cách cấu trúc dự án của riêng họ để đầu tư EB-5.

100% dự án của chúng tôi đều được USCIS chấp thuận và nhiều nhà đầu tư của chúng tôi đang sống ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân sở hữu thẻ xanh.

Trong số hơn 650 trung tâm khu vực EB-5 được USCIS chấp thuận, chúng tôi là trung tâm duy nhất được NES Financial chỉ định là Đối tác Giải pháp Huy chương cho các dịch vụ tuân thủ trung tâm khu vực EB-5. Điều này làm nổi bật các quy trình tuân thủ tốt nhất của chúng tôi đối với các trung tâm khu vực EB-5, quản lý dự án EB-5 và báo cáo USCIS của chúng tôi.

Chúng tôi đã được giới thiệu trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng bao gồm Tạp chí Forbes, Bloomberg, và Palm Beach Post.

SamMike_Forbes30

Lịch Sử của Chúng tôi

Kể từ khi thành lập EB5AN vào năm 2013, các thành viên trong nhóm điều hành của chúng tôi đã là những nhà lãnh đạo năng động trong ngành EB-5, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo và tham gia diễn thuyết cả trong nước và nước ngoài. EB5AN là một trong số ít công ti trong ngành EB-5 đã đóng và tài trợ thành công hơn 10 giao dịch EB-5 đại diện cho hơn 1 tỷ đô la phát triển dự án với thành tích hoàn hảo cho cả phê duyệt nhập cư dự án và thực hiện phát triển dự án.

EB5AN có nhiều kinh nghiệm trong chiến lược kinh doanh, đánh giá đầu tư và chứng khoán, thuế và luật nhập cư. Trước khi thành lập EB5AN, nhóm điều hành của chúng tôi đã tư vấn cho các công ty trong danh sách Fortune 500 về chiến lược tăng trưởng và đầu tư, đồng thời làm việc với một số IPO, chào bán chứng khoán và mua cổ phần tư nhân lớn nhất trong 10 năm qua.

Đối với một số dự án đầu tư EB-5, EB5AN đã hợp tác với Kolter Group, một trong những nhà phát triển tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tập đoàn Kolter đã đầu tư vào các dự án bất động sản với tổng giá trị hơn $24 tỷ đô la, đã vay hàng trăm triệu đô la trong hơn 25 năm lịch sử của mình và chưa bao giờ vỡ nợ. Mọi khoản đầu tư EB-5 vào các dự án Kolter đều đang ở tình trạng tốt hoặc đã được hoàn tiền đầy đủ.

Vì sao EB5AN?

Thành tích lịch sử EB-5 đã được chứng minh của EB5AN và nhiều năm kinh nghiệm khiến chúng tôi trở thành một trong những công ty năng động và có uy tín nhất trong ngành EB-5. Chúng tôi sở hữu và vận hành 15 trung tâm khu vực EB-5 bao phủ hơn 20 tiểu bang và Washington, D.C., và chúng tôi đã thực hiện hơn 200 giao dịch EB-5 trên khắp Hoa Kỳ.

Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với các đối tác quyết đoán trong ngành EB-5 để tạo ra các dự án đầu tư EB-5 khả thi về mặt kinh tế, tài chính và minh bạch có thể được tài trợ thành công bởi các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, và sẽ đạt được kết quả nhập cư thành công.

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã hoàn thành lời hứa của mình với các nhà đầu tư EB-5 bằng cách tài trợ cho các dự án phát triển bất động sản có chất lượng tổ chức không chỉ đáp ứng các yêu cầu nhập cư của chương trình EB-5 mà còn cung cấp mức độ an toàn tài chính chưa từng có trong ngành EB-5. Tất cả các dự án EB-5 hiện có và đã đóng của chúng tôi đều tuân thủ đầy đủ các yêu cầu EB-5 của USCIS, với tất cả các công việc bắt buộc đã được tạo hoặc đang trong quá trình xử lý và tất cả vốn đầu tư vẫn được đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi.

Đặc Trưng Bởi

Menu