Đội Ngũ Điều Hành

Gặp Gỡ Đội Ngũ Điều Hành

Samuel B. Silverman

Đối tác quản lý

Sam có kinh nghiệm dầy đặt về phát triển, quản lý, tài chính và môi giới bất động sản ở Florida, Pennsylvania, California, Georgia và quốc tế ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước EB5AN, Sam từng là Giám đốc Chiến lược Doanh nghiệp và Mở rộng cho Golfer Chuyên nghiệp Jack Nicklaus tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sống toàn thời gianRead more...

tại Bắc Kinh. Sam trước đây cũng đã từng làm việc cho Công ty tư vấn Boston (Boston Consulting Group), một trong những công ty tư vấn quản lý và chiến lược kinh doanh hàng đầu trên thế giới, nơi ông đã làm việc trực tiếp với các công ty trong danh sách Fortune 500 trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, truyền thông, sản xuất, khách sạn và không gian bất động sản ở Hoa Kỳ, Châu u và Trung Đông. Sam cũng là người đoạt giải quốc gia 30 tuổi dưới 30 tuổi của Tạp chí Forbes về Tinh thần Doanh nhân Xã hội. Sam có bằng cử nhân Kinh tế với tiếng Quan Thoại của Đại học Yale, Chứng chỉ Kế toán Tài chính của Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics), và bằng Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh của Trường Đại Học Stanford.

Michael Schoenfeld

Đối tác quản lý

Mike có nhiều kinh nghiệm đầu tư cổ phần tư nhân, chuyên cần kinh doanh, tư vấn quản lý và kinh doanh. Trước EB5AN, Mike làm việc cho AEA Investors, một công ty cổ phần tư nhân hàng đầu trên thị trường trung bình với 6 tỷ đô la được quản lý, tập trung vào việc đầu tư theo định hướng kiểm soát vào hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp và các công ty dịch Read more...

vụ kinh doanh. Ông đã đầu tư từ quỹ đầu tư tư nhân thị trường trung bình trị giá 2,5 tỷ đô la hiện tại của họ. Các giao dịch đã hoàn thành của anh ấy bao gồm khoản đầu tư thiểu số vào Mạng thương hiệu, một nhà cung cấp giải pháp tiếp thị truyền thông xã hội hàng đầu. Mike trước đây đã làm việc cho Công Ty Tư vấn Boston (Boston Consulting Group), một trong những công ty tư vấn quản lý và chiến lược kinh doanh hàng đầu trên thế giới, nơi anh đã làm việc trực tiếp với các công ty trong danh sách Fortune 500 trong lĩnh vực vận tải, dịch vụ tài chính, hàng công nghiệp, công nghệ thông tin và bất động sản. Mike cũng là người chiến thắng toàn quốc trên 30 tuổi dưới 30 tuổi của Tạp chí Forbes về Tinh thần Doanh nhân Xã hội. Mike có bằng cử nhân trong Kinh tế học và cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill.
Menu