Trung tâm Vùng chỉ định EB-5

Chương trình thị thực EB-5 đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho người nước ngoài muốn thường trú tại Hoa Kỳ. Chương trình này được ra đời vào năm 1990, mang đến con đường cho các cá nhân đủ điều kiện để thực hiện đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ và nhận được Thẻ xanh. Một trong những cách mà các nhà đầu tư có thể tham gia chương trình là thông qua trung tâm vùng chỉ định EB-5.

Lợi ích của việc đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định EB-5 là cho phép các nhà đầu tư tham gia đầu tư một cách thuận tiện với cơ hội thường trú cao hơn tại Hoa Kỳ. Không giống như các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp, vì yêu cầu các nhà đầu tư phải tạo và quản lý hoạt động kinh doanh của riêng họ, các khoản đầu tư trung tâm vùng chỉ định cho phép nhà đầu tư góp vốn với những người khác và dựa vào chuyên môn của đội ngũ quản lý trung tâm vùng chỉ định tạo ra việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định EB-5 cũng có thể mang lại cho các nhà đầu tư mức độ chắc chắn và khả năng tiên liệu cao hơn trong quy trình định cư, giúp nhà đầu tư có nhiều khả năng nhận được Thẻ xanh Hoa Kỳ hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quan toàn diện về bản chất của các trung tâm vùng chỉ định EB-5 và mọi thứ quý vị cần biết để đầu tư vào chương trình thị thực EB-5, bao gồm cả thông tin về lợi ích của việc đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định.

Đến cuối bài viết này, quý vị sẽ hiểu rõ trung tâm vùng chỉ định EB-5 là gì, hoạt động như thế nào và các yếu tố chính cần được xem xét khi thẩm định các cơ hội đầu tư.

Cho dù quý vị là nhà đầu tư EB-5 hay là nhà phát triển bất động sản đang quan tâm đến nguồn vốn EB-5, bài viết này sẽ cung cấp cho quý vị những hiểu biết có giá trị về con đường đầu tư EB-5 thuận tiện và phổ biến nhất hiện nay.

Trung tâm vùng chỉ định EB-5 là gì?

Trung tâm vùng chỉ định EB-5 là một tổ chức được thành lập theo hướng dẫn của Chương trình Nhà đầu tư Định cư EB-5, đây là một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ nhằm khuyến khích đầu tư mới vào các dự án tạo việc làm. Để đủ điều kiện trở thành trung tâm vùng chỉ định, tổ chức đó phải nộp đơn I-956 tới Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) để được cấp phép.

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5 bằng cách thực hiện một khoản đầu tư đáp ứng điều kiện vào các dự án EB-5 do các trung tâm vùng chỉ định bảo trợ, miễn là các dự án trung tâm vùng chỉ định này tạo ra ít nhất 10 việc làm mới ở Hoa Kỳ cho mỗi nhà đầu tư.

Như chúng tôi sẽ phân tích kĩ hơn ở dưới đây, lợi ích và lý do chính khiến hầu hết các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện trong các dự án do trung tâm vùng chỉ định bảo trợ là vì tính linh hoạt được tăng lên trong việc đáp ứng yêu cầu tạo việc làm. Các dự án EB-5 được bảo trợ bởi các trung tâm vùng chỉ định hiện tại có thể tính tất cả các việc làm gián tiếp, việc làm trực tiếp, và việc làm được quy ra, trong khi các dự án EB-5 không được các trung tâm vùng chỉ định bảo trợ chỉ có thể tính các việc làm trực tiếp, 10 việc làm theo yêu cầu cho mỗi nhà đầu tư.

Khi một nhà đầu tư quyết định đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định, họ sẽ chuyển tiền của mình vào quỹ đầu tư của trung tâm vùng chỉ định. Quỹ đầu tư trung tâm vùng chỉ định sau đó sẽ cho vay vốn EB-5 cho một dự án bất động sản hoặc sử dụng vốn EB-5 để mua cổ phần trong dự án đó. Cấu trúc này cho phép trung tâm vùng chỉ định giám sát dòng vốn EB-5, mang lại mức độ minh bạch cao hơn. Trung tâm vùng chỉ định cũng sẽ chịu trách nhiệm báo cáo cho USCIS về tiến độ của dự án và số lượng việc làm được tạo ra.

Một trong những thách thức mà chương trình EB-5 phải đối mặt là khả năng gian lận và lạm dụng quỹ đầu tư. Để giải quyết vấn đề này, Đạo luật Cải cách EB-5 năm 2022 đã được ký thành luật.

Đạo luật này nhằm mục đích tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các trung tâm vùng chỉ định, bằng cách yêu cầu trung tâm vùng chỉ định cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo định kỳ cho các nhà đầu tư về tình trạng vốn đầu tư của họ. Ngoài ra, USCIS cũng yêu cầu thông tin lý lịch chi tiết về mọi cá nhân có liên quan đến trung tâm vùng chỉ định, giúp loại bỏ những tác nhân xấu dễ dàng hơn.

Những thay đổi này được đưa ra nhằm bảo vệ tiền của nhà đầu tư và đạt được kết quả định cư.

Sự khác biệt giữa Trung tâm vùng chỉ định và Đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư EB-5 có thể chọn đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp thương mại hoặc đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định.

Số tiền đầu tư tối thiểu cho cả hai mô hình là như nhau, nhưng có sự khác biệt về tổng số việc làm được tạo ra, vai trò của trung tâm vùng chỉ định và cơ cấu đầu tư.

Đầu tư trực tiếp chỉ tính các việc làm được tạo ra bởi doanh nghiệp thương mại mới nơi khoản đầu tư EB-5 được thực hiện, trong khi đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định có thể tính cả việc làm trực tiếp và gián tiếp, giúp dễ dàng đáp ứng số lượng việc làm theo yêu cầu hơn. Việc làm gián tiếp là kết quả của việc chi tiêu của dự án vào hàng hóa và dịch vụ trong khu vực, việc làm được quy ra là những việc làm được tạo ra bằng cách người lao động chi tiêu tiền lương của họ. Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại được bảo trợ bởi một trung tâm vùng chỉ định do USCIS cấp phép.

Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua trung tâm vùng chỉ định thường liên quan đến việc thành lập một số công ty, bao gồm cả công ty tạo ra việc làm khác biệt với doanh nghiệp thương mại mới (viết tắt là NCE). Các nhà đầu tư trực tiếp phải đầu tư trực tiếp vào NCE và chỉ có thể tính các việc làm do NCE đó tạo ra. Do đó, các mô hình cho vay là không phù hợp để đầu tư trực tiếp EB-5 vì khoản vay liên quan đến ít nhất hai đơn vị—bên cho vay và bên đi vay (công ty tạo ra việc làm).

Việc tính toán số việc làm trực tiếp có vẻ đơn giản nhưng có một số việc làm của người lao động sẽ bị loại khỏi tổng số tính toán, bao gồm các vị trí công việc đảm nhiệm bởi nhà thầu, người lao động của công ty con/công ty liên kết, nhà đầu tư và gia đình trực tiếp của họ. Các việc làm trực tiếp phải do người lao động Mỹ đảm nhiệm và nhiều người lao động có thể đảm nhiệm một vai trò toàn thời gian nếu có tồn tại một hợp đồng chính thức về việc cùng đảm nhiệm công việc.

Lợi ích của việc đầu tư vào Trung tâm vùng chỉ định

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định mang lại một số lợi ích so với đầu tư trực tiếp, khiến phương thức này trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định EB5:

Tạo việc làm

Một trong những lợi ích chính của việc đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định EB-5 là khả năng tạo việc làm. Các trung tâm vùng chỉ định được USCIS cấp phép trước và được thiết kế để tạo việc làm trong một khu vực địa lý cụ thể. Những việc làm này có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, và các nhà đầu tư có thể tính cả hai loại việc làm này vào 10 việc làm theo yêu cầu cho mỗi khoản đầu tư. Vì đây là yêu cầu đối với các nhà đầu tư EB-5 để có được Thẻ xanh nên việc đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định có thể giúp việc định cư thành công hơn.

Giảm thiểu rủi ro

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định có thể giúp giảm thiểu rủi ro so với đầu tư trực tiếp. Nhiều trung tâm vùng chỉ định có hồ sơ năng lực thành công đã được chứng minh và thường có danh mục đầu tư đa dạng về các dự án trung tâm vùng chỉ định. Họ cũng có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm có thể giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng các khoản đầu tư được cơ cấu một cách hợp lý. Ngoài ra, các trung tâm vùng chỉ định còn phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo thường xuyên, điều này mang lại cho các nhà đầu tư sự minh bạch và sự giám sát tốt hơn.

Đầu tư thụ động

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định là đầu tư thụ động, nghĩa là nhà đầu tư không cần phải tham gia vào công việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp. Đây là một lợi thế đáng kể cho các nhà đầu tư muốn duy trì lối sống hiện tại và lợi ích kinh doanh trong khi vẫn có được quyền thường trú tại Hoa Kỳ. Điều này cũng cho phép các nhà đầu tư có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với chiến lược đầu tư của mình vì họ có thể chọn đầu tư vào một trung tâm vùng chỉ định phù hợp với mục tiêu cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Mặt khác, các dự án đầu tư trực tiếp có thể yêu cầu nhà đầu tư EB-5 phải đảm nhận vai trò quản lý chủ động.

Quy trình đầu tư dễ dàng hơn

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định có quy trình dễ dàng hơn so với đầu tư trực tiếp. Các trung tâm vùng chỉ định thường có một đội ngũ chuyên gia có thể hướng dẫn các nhà đầu tư xuyên suốt quá trình, từ khoản đầu tư ban đầu đến việc có được tình trạng thường trú nhân. Điều này giúp các nhà đầu tư điều hướng các yêu cầu phức tạp của chương trình EB-5 và tránh những sai lầm tốn kém. Ngoài ra, các trung tâm vùng chỉ định còn có thể đã thiết lập mối quan hệ với USCIS, điều này giúp đẩy nhanh quá trình đăng ký.

Tiếp cận danh mục dự án đa dạng

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định mang lại khả năng tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng của các dự án trung tâm vùng chỉ định. Các trung tâm vùng chỉ định thường đầu tư vào nhiều ngành nghề khác nhau như bất động sản, cơ sở hạ tầng và khách sạn. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và mang đến cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận được nhiều ngành nghề hơn. Ngoài ra, các trung tâm vùng chỉ định có thể đầu tư vào các dự án có tiềm năng sinh lời cao, điều này làm tăng khả năng đầu tư thành công.

Tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận cao hơn so với đầu tư trực tiếp. Vì được phép huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư EB-5, các trung tâm vùng chỉ định có thể sẽ làm việc với các dự án EB-5 có tiềm năng sinh lời cao hơn. Ngoài ra, các trung tâm vùng chỉ định ắt hẳn có thể đã thiết lập mối quan hệ với bên cho vay, điều này giúp đảm bảo các điều khoản tài chính thuận lợi và giúp tăng lợi nhuận.

Cách đầu tư để có Thẻ xanh EB-5 thông qua Trung tâm vùng chỉ định

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định EB-5 là cách thức tuyệt vời để các nhà đầu tư nước ngoài có được Thẻ xanh cho bản thân và các thành viên gia đình họ. Sau đây là hướng dẫn từng bước về cách đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định EB-5.

Bước 1: Nghiên cứu

Bước đầu tiên trong việc đầu tư vào dự án trung tâm vùng chỉ định EB-5 là thực hiện việc nghiên cứu của chính quý vị. Quý vị cần đảm bảo rằng quý vị hiểu toàn bộ quy trình và có ý tưởng rõ ràng về loại hình đầu tư mà quý vị muốn thực hiện. Việc nghiên cứu các dự án và trung tâm vùng chỉ định khác nhau sẽ giúp quý vị chọn được trung tâm và dự án phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bước 2: Xác định tính đủ điều kiện

Bước tiếp theo là xác định xem quý vị có đủ điều kiện để đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định EB-5 hay không. Quý vị cần có tối thiểu 800.000 đô la để đầu tư vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA) hoặc 1.500.000 đô la để đầu tư vào khu vực không thuộc TEA. Quý vị cũng cần đảm bảo rằng mình có lý lịch tư pháp trong sạch, không phải là mối đe dọa đối với an ninh Hoa Kỳ, và không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Bước 3: Chọn Dự án Trung tâm vùng chỉ định

Khi đã xác định được khả năng hội đủ điều kiện của mình và đã thực hiện việc nghiên cứu, quý vị cần chọn một dự án trung tâm vùng chỉ định để đầu tư. Quý vị nên chọn một dự án có thể đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu tạo việc làm và sẽ thành công về mặt tài chính cũng như việc hoàn trả vốn lại cho quý vị. Quý vị cũng nên đảm bảo rằng công ty bảo trợ trung tâm vùng chỉ định có hồ sơ năng lực tốt liên quan đến các phê duyệt của USCIS.

Bước 4: Xem xét các tài liệu

Trung tâm vùng chỉ định sẽ cung cấp cho quý vị bản ghi nhớ về khoản đầu tư cá nhân (viết tắt là PPM), hợp đồng đăng ký mua, và các tài liệu liên quan khác. Quý vị cần xem xét kỹ lưỡng các tài liệu này và có được tư vấn từ luật sư di trú có trình độ. Quý vị cần hiểu rõ các điều khoản đầu tư, rủi ro tiềm ẩn và lợi nhuận kỳ vọng.

Bước 5: Đầu tư và nộp đơn I-526E

Sau khi giải ngân khoản đầu tư EB-5 của quý vị cho trung tâm vùng chỉ định, quý vị cần nộp đơn I-526E cho Sở Di Trú Hoa Kỳ. Đơn đăng ký này sẽ cho thấy rằng quý vị đã thực hiện một khoản đầu tư đủ điều kiện và do đó đáp ứng điều kiện để có thể nhận Thẻ xanh hai năm, loại thẻ có điều kiện.

Bước 6: Chờ phê duyệt

Sau khi nộp đơn, quý vị sẽ phải đợi sự chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ. Quá trình này có thể mất khoảng 2-5 năm, tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký đang được xử lý từ quốc gia của quý vị. Quý vị cần phải giữ liên lạc với trung tâm vùng chỉ định trong thời gian này và thông báo cho họ về bất kỳ thay đổi nào đối với trạng thái thị thực của quý vị.

Bước 7: Thẻ xanh có điều kiện

Sau khi Đơn I-526E được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được Thẻ xanh có điều kiện cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Thẻ này sẽ có hiệu lực trong hai năm, sau đó quý vị sẽ phải nộp đơn xin xóa bỏ các điều kiện này. Bây giờ quý vị có thể thực hiện việc nhập cư đến Hoa Kỳ.

Bước 8: Nộp hồ sơ xóa các điều kiện

Quý vị sẽ cần nộp đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện trên Thẻ Xanh của mình trong vòng 90 ngày cuối cùng của thời hạn hai năm này. Quý vị cũng sẽ cần phải cung cấp bằng chứng chứng minh rằng quý vị đã duy trì khoản đầu tư của mình ở mức có rủi ro và khoản đầu tư đó đã tuân thủ yêu cầu tạo việc làm.

Bước 9: Thẻ xanh vĩnh viễn

Một khi đơn I-829 để xóa bỏ các điều kiện trên Thẻ Xanh của quý vị đã được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được Thẻ Xanh vĩnh viễn cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Bây giờ quý vị có thể sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

Chương trình Trung tâm vùng chỉ định mang lại lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Hoa Kỳ

Chương trình trung tâm vùng chỉ định đã trở thành một công cụ thiết yếu để khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ và chương trình này đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế Hoa Kỳ.

Một trong những lợi ích chính của Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 là sự tiện lợi mà nó mang lại cho những người nước ngoài quan tâm đến việc đầu tư vào Hoa Kỳ. Bằng cách đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định, các nhà đầu tư không cần phải trực tiếp tham gia quản lý dự án và họ không cần phải sống ở khu vực thực hiện việc đầu tư. Điều này làm cho quá trình đầu tư vào Hoa Kỳ trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận hơn nhiều, dẫn đến khoản đầu tư nước ngoài tăng lên đáng kể.

Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 cũng có tác động đáng kể đến sự phát triển bất động sản trên khắp Hoa Kỳ. Bởi vì nguồn vốn EB-5 thường có sẵn với lãi suất thấp hơn thị trường nên nó đã trở thành nguồn vốn phổ biến cho các nhà phát triển bất động sản. Nguồn vốn này cũng cho phép các nhà phát triển bất động sản đảm nhận các dự án lớn hơn khả năng của họ và cho phép họ hoàn thành các dự án nhanh hơn. Sự phát triển bất động sản ngày càng tăng này đã tạo ra việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trên toàn Hoa Kỳ.

Hơn nữa, Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 đã trở thành một nguồn vốn ngày càng quan trọng cho các nhà phát triển bất động sản, đặc biệt với tình hình lãi suất tăng cao do Cục Dự trữ Liên bang quy định. Việc lãi suất tăng cao này gây khó khăn cho các nhà phát triển bất động sản trong việc đảm bảo nguồn vốn thông qua các kênh truyền thống, điều này khiến chương trình EB-5 trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn.

Chương trình EB-5 cũng có tác động đáng kể đến việc tạo việc làm ở Hoa Kỳ. Những công việc này thường thuộc các ngành như xây dựng, vốn đặc biệt quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Cuối cùng, Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 đã giúp thu hút các cá nhân có tài sản ròng cao đến Hoa Kỳ. Những cá nhân này thường cũng mang theo kỹ năng và kiến thức chuyên môn có giá trị, điều này giúp thúc đẩy việc sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, những cá nhân này thường trở thành thành viên tích cực của cộng đồng, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và đóng góp cho các hoạt động từ thiện.

Các trung tâm vùng chỉ định EB-5 mang đến cơ hội hấp dẫn để có được Thẻ xanh Hoa Kỳ hoặc huy động vốn cho nhà phát triển dự án. Để biết thêm thông tin về cách thức làm sao đạt được những mục tiêu này, hãy lên lịch tư vấn miễn phí với EB5AN.

Các trung tâm vùng chỉ định EB-5 được USCIS cấp phép của EB5AN

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Northeast (Đông Bắc)


(các) Tiểu bang: New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Ohio

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Far West (Viễn Tây)


(các) Tiểu bang: California, Nevada, Oregon, Washington

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Rocky Mountain


(các) Tiểu bang: Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming

Trung tâm vùng chỉ định Southeast (Đông Nam)


(các) Tiểu bang: Florida , Georgia

EB5AN – Trung tâm vùng Đông Bắc


(Các) bang: New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Ohio

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Southwest (Tây Nam)


(các) Tiểu bang: Arizona, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Alabama


(các) Tiểu bang: Alabama

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Arizona


(các) Tiểu bang: Arizona

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định California


(các) Tiểu bang: California

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Colorado


(các) Tiểu bang: Colorado

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Connecticut


(các) Tiểu bang: Connecticut

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Florida


(các) Tiểu bang: Florida

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Georgia


(các) Tiểu bang: Georgia

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Hawaii


(các) Tiểu bang: Hawaii

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Idaho


(các) Tiểu bang: Idaho

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Louisiana


(các) Tiểu bang: Louisiana

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Illinois


(các) Tiểu bang: Illinois

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Maryland


(các) Tiểu bang: Maryland

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Commonwealth of Massachusetts


(các) Tiểu bang: Massachusetts

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Mississippi


(các) Tiểu bang: Mississippi

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Montana


(các) Tiểu bang: Montana

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định New Mexico


(các) Tiểu bang: New Mexico

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định New Jersey


(các) Tiểu bang: New Jersey

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định New York


(các) Tiểu bang: New York

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Bắc Carolina


(các) Tiểu bang: North Carolina

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Ohio


(các) Tiểu bang: Ohio

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Oklahoma


(các) Tiểu bang: Oklahoma

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Oregon


(các) Tiểu bang: Oregon

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Pennsylvania


(các) Tiểu bang: Pennsylvania

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Puerto Rico


(các) Tiểu bang: Puerto Rico

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Nam Carolina


(các) Tiểu bang: South Carolina

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Tennessee


(các) Tiểu bang: Tennessee

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Texas


(các) Tiểu bang: Texas

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Utah


(các) Tiểu bang: Utah

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Virginia


(các) Tiểu bang: Virginia

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Washington


(các) Tiểu bang: Washington

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Washington D.C.


(các) Tiểu bang: Washington, D.C.

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Tây Virginia


(các) Tiểu bang: West Virginia

EB5AN – Trung tâm vùng chỉ định Wyoming


(các) Tiểu bang: Wyoming

Menu