EB-5 Program Overview

Quy Trình Xin Thị Thực EB-5

Quy trình nhận Trạng thái thường trú nhân tại Hoa Kỳ với tư cách là Nhà đầu tư Nước ngoài thông qua Đầu tư EB-5

Hướng dẫn Từng bước cho Quy trình Nhập cư EB-5 với Hệ thống trung tâm vùng EB5

Bước 1: Liên Lạc Với Chúng Tôi: Hoàn Thành Bản Điều Tra Khả Năng Đạt Điều Kiện, Ký NDA (Thỏa Thuận Không Tiết Lộ), Xem Xét Tài Liệu Chào Bán

 • Điền bản điều tra khả năng đạt điều kiện dành cho nhà đầu tư EB-5
 • Ký thỏa thuận không tiết lộ của chúng tôi để nhận các tài liệu chào bán đầu tư từ chúng tôi
 • Đọc và hiểu mọi tài liệu chào bán và đưa ra quyết định đầu tư

Bước 2: Chuẩn Bị Tài Liệu Báo Cáo Nguồn Vốn, Tài Liệu về Trạng thái Nhà Đầu Tư Được Công Nhận

 • Nếu cần, hãy ký hợp đồng với một công ty đủ điều kiện để chuẩn bị tài liệu báo cáo Nguồn vốn của quý vị và chuyển các khoản thanh toán hiện hành
 • Xác minh trạng thái của Nhà đầu tư được công nhận bằng cách cung cấp thư Chứng nhận Nhà đầu tư được Công nhận

Bước 3: Hoàn Thành và Ký Tập Tài Liệu Đăng Ký Tự Động Để Đăng Ký Cộng Tác

 • Hoàn thành Sổ tay Đăng ký tự động và Xác nhận Ký quỹ, sau đó ký tên và gửi lại bản sao kỹ thuật số hoặc bản in
 • Sau khi Tập Tài Liệu Đăng Ký được xem xét và chấp thuận, nhà đầu tư sẽ nhận một bản sao Thỏa thuận Đăng ký đã được tiếp ký

Bước 4: Chuyển Số Tiền Đầu tư Bắt Buộc

 • Chuyển khoản Phí Quản Lý vào Tài Khoản Đối Tác Chung của Quỹ EB5AN được chỉ định (Xem Hướng dẫn Chuyển khoản)
 • Chuyển khoản 800.000 đô la vốn đầu tư EB-5 vào Tài Khoản Đối Tác Ký Quỹ của Quỹ EB5AN được chỉ định (Xem Hướng dẫn Chuyển khoản)

Bước 5: Nộp Đơn I-526 Xin Trạng Thái Thẻ Xanh Tạm Thời

 • Ký hợp đồng với Luật sư Nhập cư để bắt đầu chuẩn bị Đơn I-526
 • Gửi Tài liệu Báo cáo Nguồn Vốn cho Luật sư Nhập cư để họ đưa vào đơn I-526 cần nộp
  Luật sư Nhập cư nộp Đơn I-526 cho USCIS
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cung cấp các đề xuất cho luật sư nhập cư nếu cần thiết

Bước 6: Phỏng Vấn Tại Lãnh Sự Quán hoặc Điều Chỉnh Trạng Thái

 • Nếu nhà đầu tư cư trú ngoài Hoa Kỳ, họ sẽ được lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán
 • Nếu nhà đầu tư cư trú tại Hoa Kỳ bằng thị thực hợp lệ, luật sư nhập cư của nhà đầu tư sẽ giúp điều chỉnh trạng thái thị thực
 • Nhà đầu tư nhận thẻ xanh có điều kiện, có thời hạn hai năm (thường trú)

Bước 7: Nộp Đơn I-829 Xin Xóa Bỏ Điều Kiện Thẻ Xanh Tạm Thời

 • Ba tháng trước khi hết hạn thẻ xanh có điều kiện, luật sư nhập cư của nhà đầu tư sẽ nộp đơn I-829 để xin xóa bỏ các điều kiện tạm thời
 • Sau khi được chấp thuận đơn I-829, nhà đầu tư sẽ nhận thẻ xanh vĩnh viễn
 • Vốn gốc được hoàn trả cho từng nhà đầu tư sau khi hết thời hạn vay

Tôi Có Đủ Điều Kiện Không?

Làm cách nào để biết tôi có đủ điều kiện đầu tư EB-5 hay không?

Nếu quý vị đáp ứng các điều kiện sau thì đầu tư EB-5 có thể là lựa chọn lý tưởng dành cho quý vị:

 • Quy Trình Lâu Dài – Quý vị có thể đợi rất lâu để được cư trú thông qua chương trình EB-5
 • Tính Thanh Khoản – Quý vị phải có đủ phương tiện để thanh toán cho khoản đầu tư của mình, phí hành chính, phí nộp đơn và các khoản phí dịch vụ chuyên môn như phí pháp lý. Quý vị cũng phải có khả năng đầu tư khoản tiền đó trong vòng năm năm mà không cần rút tiền
 • Nguồn Vốn – Quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc kiếm tiền hợp pháp của mình
 • Chấp Nhận Rủi Ro – Các khoản đầu tư EB-5 có rủi ro và quý vị phải chấp nhận rủi ro ở mức độ nhất định để đủ điều kiện thực hiện các khoản đầu tư đó
 • Sự Phù Hợp – Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các yêu cầu đạt sự phù hợp cho khoản đầu tư EB-5

Nếu quý vị là công dân nước ngoài mong muốn nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ và có đủ vốn, Chương trình EB-5 là cách đơn giản và nhanh chóng để quý vị hoàn tất quá trình nhập cư. Tuy nhiên, quý vị phải đáp ứng được một số yêu cầu nghiêm ngặt của chương trình.

Trước khi bắt đầu quy trình EB-5, quý vị cần đảm bảo rằng số tiền quý vị định đầu tư là (i) tiền cá nhân thuộc về quý vị và (ii) có thể truy nguồn gốc hợp pháp. Các nguồn tiền được cho phép bao gồm tiền lương, cổ tức, quà tặng từ gia đình hoặc bạn bè, v.v. Quý vị cần cung cấp tài liệu cho biết nguồn gốc của tất cả khoản tiền đó và quý vị cũng cần chứng minh rằng mình đã đóng mọi loại thuế thích hợp.

Toàn bộ quy trình EB-5 sẽ mất vài năm để hoàn thành, nhưng khi kết thúc, quý vị sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Và tuy thời gian thực hiện quy trình EB-5 có vẻ lâu, nhưng về cơ bản, quy trình này lại nhanh hơn đáng kể so với thời gian mà hầu hết những người nhập cư khác phải chờ đợi.

Cách đầu tư vào dự án EB-5

Làm thế nào bắt đầu quy trình đầu tư thị thực EB-5?

Bắt đầu Quy trình Thị thực EB-5: Khoản đầu tư của quý vị

Nhận trạng thái thường trú nhân thông qua Chương trình EB-5 có thể là quá trình lâu dài và phức tạp. Để giúp quý vị có khởi đầu dễ dàng, chúng tôi đã biên soạn danh sách những điều mà quý vị cần chuẩn bị để bắt đầu quy trình EB-5 và những bước đầu tiên mà quý vị cần thực hiện.

Những điều quý vị cần có với tư cách là nhà đầu tư EB-5:

 • Trạng thái nhà đầu tư được công nhận. Các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, v.v., được coi là nhà đầu tư được công nhận. Để một cá nhân có trạng thái nhà đầu tư được công nhận, người đó cần có giá trị ròng tối thiểu là 1.000.000 đô la hoặc có thu nhập hàng năm tối thiểu là 200.000 đô la trong hai năm qua.
 • 800.000 đô la (nếu đầu tư vào khu vực việc làm mục tiêu, gọi tắt là TEA) hoặc 1.050.000 đô la (nếu đầu tư vào khu vực không phải vùng TEA)
 • Tài liệu chứng minh nguồn tiền của quý vị. Khoản đầu tư của quý vị phải được thu thập hợp pháp từ bất kỳ nguồn nào sau đây: tiền lương từ công việc, cổ tức từ doanh nghiệp, tiền thừa kế, quà tặng từ gia đình hoặc bạn bè, tiền bán bất động sản và các nguồn tiền hợp pháp khác.
 • Tiền trả phí xử lý, phí luật sư, v.v. Các khoản phí này bao gồm phí hành chính của quý vị cộng với phí xử lý bổ sung. Để tránh bị chậm trễ, quý vị nên chuẩn bị sẵn số tiền này trước khi bắt đầu quy trình.
 • Lý lịch rõ ràng. Để được cấp trạng thái thường trú nhân, quý vị sẽ phải vượt qua một loạt kiểm tra lý lịch định kỳ. Những cuộc kiểm tra này sẽ điều tra tài chính của quý vị, sự tham gia chính trị và lý lịch tư pháp để đảm bảo quý vị đủ điều kiện nhập cư vào Hoa Kỳ. Hãy kiên nhẫn. Đây không phải là quá trình nhanh chóng. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiếp nhận hàng nghìn đơn EB-5 hàng năm và cần có thời gian xem xét từng đơn. Nói chung, để nhận trạng thái thường trú nhân có điều kiện thường mất từ 18–24 tháng và việc loại bỏ các điều kiện trên trạng thái đó sẽ cần thêm hai năm.

Các bước cần thực hiện trong quy trình đầu tư
EB-5:

 • Liên lạc với chúng tôi để xếp lịch gặp gỡ một trong những cố vấn của chúng tôi để họ xem xét tình hình của quý vị. Hãy hoàn thành bản điều tra sự phù hợp và cung cấp bằng chứng về trạng thái nhà đầu tư được công nhận. Phần này có thể bao gồm các báo cáo tài chính hiện tại và bằng chứng về thu nhập trong hai năm qua.
 • Chọn một dự án trong số các lựa chọn có sẵn và xem xét tài liệu dự án. Thảo luận với người đại diện về bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào mà quý vị có thể có.
 • Ký các giấy tờ cần thiết để cam kết tài trợ dự án EB-5 đã chọn. Chuyển khoản tiền đầu tư của quý vị (800.000 đô la hoặc 1.050.000 đô la) vào tài khoản ký quỹ. Điều này sẽ đảm bảo rằng tiền đầu tư sẽ có sẵn khi cần bổ sung thông tin trong quá trình xin chấp thuận đơn đăng ký của quý vị.
 • Thuê một luật sư chuyên về nhập cư. Luật sư có thể cung cấp cho quý vị những lời khuyên giá trị trong quá trình này và hỗ trợ quý vị để đảm bảo rằng các quy định đều được tuân thủ và các tài liệu được gửi đúng cách và kịp thời.
 • Thu thập tài liệu cho thấy quý vị đã kiếm tiền như thế nào. Biên soạn tài liệu thành một báo cáo hoàn chỉnh.
 • Hoàn thành và nộp Đơn EB-5 thông qua luật sư của quý vị.

Chi phí Đầu tư EB-5

Chi phí Dự kiến cho Chương trình Thị thực EB-5

Để hoàn tất quy trình EB-5, công dân nước ngoài phải nộp ba đơn thỉnh cầu riêng biệt với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS): Mẫu đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài), Mẫu đơn I-485 (Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Trạng thái), và Mẫu đơn I-829 (Đơn xin Xóa bỏ Điều kiện Thường trú cho Doanh nhân).

Mẫu đơn I-526 được nộp phải bao gồm bằng chứng cho thấy vốn đầu tư đã được thu thập hợp pháp và các chi tiết trong dự án được đề xuất thể hiện cụ thể cách dự án sẽ đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5 với tư cách là doanh nghiệp thương mại mới (NCE) có khả năng tạo 10 công việc toàn thời gian kéo dài trong hai năm. Trong Mẫu đơn I-485, nhà đầu tư cần cung cấp tài liệu về khả năng đủ điều kiện nhập cư vào Hoa Kỳ, có thể bao gồm hồ sơ y tế và các tài liệu pháp lý khác. Đơn thỉnh cầu cuối cùng, Mẫu đơn I-829, phải chứng minh rằng khoản đầu tư có thể tạo ra 10 công việc cần thiết, rằng khoản đầu tư vẫn có rủi ro và vốn của nhà đầu tư vẫn chưa được hoàn trả.

Những đơn thỉnh cầu này được nộp theo từng giai đoạn trong suốt quá trình đầu tư và mỗi giai đoạn sẽ có những chi phí riêng. Để giúp quý vị dễ hình dung chi phí của toàn bộ quy trình và những giai đoạn cần đóng phí, chúng tôi xin cung cấp bảng phân tích các khoản lệ phí cho từng đơn hoặc từng giai đoạn. Bảng phân tích được cung cấp sẽ dựa trên khoản đầu tư 900.000 đô la, là số tiền cần thiết để đầu tư trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA). Các khoản lệ phí dưới đây chỉ là ước tính và chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo.

Ước tính Chi phí theo Giai đoạn

Giai đoạn đầu: Nộp Mẫu đơn I-526
Tổng vốn đầu tư ban đầu (cho vùng TEA) – 800.000 đô la
Phí đăng ký ban đầu (trả cho USCIS) – 3.675 đô la + $1,000 EB-5 integrity fund fee
*Các khoản phí khác trong giai đoạn này có thể bao gồm phí luật sư, phí viết báo cáo và phí chuyển tiền
Tổng phí ước tính: 804.675 đô la + phí luật sư + phí hành chính

Giai đoạn thứ hai: Nộp Mẫu đơn I-485
Phí nộp hồ sơ USCIS (cho mỗi thành viên gia đình trên 14 tuổi) – 1.140 đô la
Phí nộp hồ sơ USCIS (cho mỗi thành viên gia đình dưới 14 tuổi) – 750 đô la
Phí xử lý khác của USCIS – 490 đô la
*Các khoản phí khác trong giai đoạn này có thể bao gồm phí luật sư và phí chuyển tiền

Giai đoạn ba: Nộp Mẫu đơn I-829
Phí xử lý USCIS – 3.750 đô la
*Các khoản phí khác trong giai đoạn này có thể bao gồm phí luật sư, phí xử lý và phí chuyển tiền

Quý vị cũng nên lưu ý khung thời gian xử lý cho mỗi giai đoạn. Do USCIS tiếp nhận số lượng lớn đơn thỉnh cầu hàng năm nên thời gian xử lý có thể chậm trễ. Các đơn thỉnh cầu phải được USCIS xem xét kỹ lưỡng và thẩm định chuyên sâu để đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của chương trình EB-5 trước khi cho phép đương đơn nhập cư và nhận trạng thái thường trú nhân. Khung thời gian xử lý liên tục thay đổi, nhưng ước tính rằng mỗi đơn thỉnh cầu thường có thời gian xử lý dao động từ vài tháng đến hai năm.

Menu