Các dự án EB-5 trực tiếp và trung tâm khu vực của chúng tôi

Đầu tư Trực Tiếp và trung tâm khu vực khác nhau như thế nào?

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, một chương trình liên bang lâu dài được thành lập vào năm 1990, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài theo đuổi việc cư trú tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào một dự án tạo việc làm cho người lao động Mỹ. Năm 1992, Quốc hội đã tạo ra Chương trình Trung tâm Khu vực để đơn giản hóa quy trình đầu tư và do đó thu hút nhiều nhà đầu tư hơn để kích thích tăng trưởng kinh tế. Không giống như chương trình EB-5 Trực tiếp, Chương trình Trung tâm Khu vực là một chương trình tạm thời được ủy quyền lại theo định kỳ, thường là hàng năm. Hai lựa chọn đầu tư EB-5 này được gọi là đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp, với các khoản đầu tư trực tiếp đề cập đến các khoản đầu tư vào các dự án không được tài trợ bởi một trung tâm khu vực.

Dù người nộp đơn xin visa EB-5 chọn loại đầu tư EB-5 nào thì các yêu cầu cơ bản của EB-5 vẫn như nhau: họ phải đầu tư số tiền tối thiểu cần thiết để tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Số tiền đầu tư tối thiểu vẫn như nhau đối với cả hai loại nhà đầu tư. Sự khác biệt đáng kể nhất giữa hai mô hình là các loại công việc được tính vào tổng số việc làm, vai trò của trung tâm khu vực trong quy trình thị thực EB-5 và cách thức cấu trúc của mỗi mô hình.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa đầu tư EB-5 trực tiếp và trung tâm khu vực.

Nhà hàng Mermaid Inn Times Square (Vốn cổ phần)
– 2,0% lợi nhuận — $500k đầu tư trực tiếp – nộp I-526 hôm naya

Mai-Kai-Photo-4.jpg

Dự Án EB-5 Trực Tiếp: Đầu Tư và Nộp I-526 Hôm Nay

 • Được sở hữu và điều hành bởi Tập đoàn Alicart Restaurant, một trong những đơn vị điều hành nhà hàng lớn nhất Hoa Kỳ với 9 nhà hàng và hơn 100 triệu đô la doanh thu bao gồm nhà hàng Carmine’s và Virgils BBQ tại Quảng trường Thời đại
 • Hơn 1000 nhận xét trực tuyến trên Google và Yelp
 • Sẽ tạo tổng cộng 94 công việc, 15,7 công việc cho mỗi nhà đầu tư EB-5
 • Địa điểm đầu tư EB-5 được đa dạng hóa tại trung tâm NYC-Quảng trường Thời đại
 • Nhà hàng Mermaid Inn thứ 3 tại thành phố New York
 • Chỉ có 6 suất cho nhà đầu tư EB-5 với nhiều công việc dự phòng
 • Lãi suất ưu đãi 2.0% và có chiến lược rút lui rõ ràng, tuân thủ các quy tắc của chương trình EB-5

Saltaire St. Petersburg Giai Đoạn II (Vay) – $500k đầu tư Trung Tâm Khu Vực
– chờ gia hang chương trình Trung Tâm Khu Vực để nộp I-526

Mai-Kai-Photo-4.jpg

Dự Án EB-5 Trung Tâm Khu Vực: Đầu Tư và Chờ Nộp Đơn
I-526 cho đến khi chương trình trung tâm khu vực được gia hạn

 • Căn hộ cao cấp 35 tang tại trung tâm St. Petersburg, Florida.
 • 90% các căn hộ đã bán
 • Hơn 30 nhà đầu tư EB-5 đã tham gia vào dự án
 • Đã có 21.1 việc làm cho mỗi nhà đầu tư EB-5
 • Giai đoạn II của mộ dự án được chấp thuận ví dụ I-924 bởi USCIS
 • Đang thi công
 • Thoả thuận vay cao cấp với ngân hàng Wells Fargo
 • Khảo sát giá trị từ CBRE Group
 • Bảo đảm hoàng tiền I-526
 • Bảo đảm hoàng thành thi công
 • Bảo đảm hoàng tiền I-526
 • Bảo đảm thanh toán vay nợ
 • Bảo đảm hoàng tiền chi phí USCIS và luật sư
 • Dự án đôi ONE St. Petersberg, 3 ngã cách xa, đã bán được 100%
 • Dự án EB-5 thứ 12 của EB5AN và Kolter Group

Twin Lakes Georgia (cổ phần) — $500K đầu tư trung tâm khu vực
–Chờ Sự Da Hạng Của Chương Trình Đầu Tư Trung Tạm Khu Vực để nộp đơn I-526

Mai-Kai-Photo-4.jpg

Dự Án EB-5 Trung Tâm Khu Vực: Đầu Tư và Chờ Nộp Đơn
I-526 cho đến khi chương trình trung tâm khu vực được gia hạn

 • Cộng Đồng nhà ở với 1.300 căn nhà đơn gia đình
 • Đầu Tư Cổ Phần với 5,0% Lợi Nhuận Ưu Tiên
 • Tất cả mọi yêu cầu việc làm EB-5 đã được thành lập
 • Đang trong quá trình xây dung; đã bán 200+ căn nhà
 • Thoả Thuận Vay Nợ Cao Cấp với Ngân Hàng Wells Fargo
 • Nhiều bảo đảm cho nhà đầu tư EB-5
 • Dự Án EB-5 thứ 13 của EB5AN và Kolter Group

Trường Mầm Non Amazing
Explorers

Saltaire St. Petersburg

Đã Đóng

Nhà Hàng Mai-Kai
(Cổ Phần)

Saltaire St. Petersburg

Đã Đóng

Nhà Hàng Norman’s
Orlando (cổ phần)

Saltaire St. Petersburg

Đã Đóng

Căn Hộ Cao Cấp Saltaire St. Petersburg
Giai Đoạn
I (cổ phần) (Equity)

Saltaire St. Petersburg

Đã Đóng

Căn Hộ Sang Trọng
Water Club

Water Club

Đã Đóng và đã Chấp Thuận Đơn I-526

Khách Sạn và Căn Hộ Cao Cấp Hyatt Fort Lauderdale Giai Đoạn I (vay)

Hyatt Fort Lauderdale

Đã Đóng và đã Chấp Thuận Đơn I-526

Khách Sạn Hyatt
Boca Raton

Hyatt Hotel

Khách Sạn Hyatt Boca Raton

Menu