Tổng quan về Chương trình Đầu tư EB-5

Chương trình đầu tư thị thực EB-5 là một hệ thống nhập cư dựa trên việc làm tại Hoa Kỳ cho phép một công dân nước ngoài và các thành viên gia đình trực hệ của họ, tức là vợ / chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi, trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư tài chính cụ thể.

Tôi cần đầu tư bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu cho khoản đầu tư EB5 là 900,000 đô la Mỹ đối với các dự án khu vực việc làm mục tiêu (TEA), hoặc 1,8 triệu đô la Mỹ đối với các dự án không thuộc TEA.

Số tiền đầu tư EB5 thấp hơn, bằng chính xác một nửa tỷ lệ của một dự án không thuộc TEA, là để khuyến khích đầu tư và tăng trưởng ở các khu vực kinh tế thiếu thốn của Hoa Kỳ. TEA mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư EB-5 nhờ số tiền đầu tư bắt buộc thấp hơn cũng như các cộng đồng đang chờ được rót vốn nước ngoài vào.

Dự án khu vực việc làm mục tiêu TEA là gì?

Các dự án TEA là các dự án EB-5 nằm ở các vùng nông thôn hoặc các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. TEA nông thôn được định nghĩa là một khu vực có ít hơn 20.000 cư dân. TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao được định nghĩa là khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ít nhất 150% so với mức trung bình của cả nước.

Có những yêu cầu bắt buộc gì?

Ngoài khoản đầu tư tài chính tối thiểu nói trên, nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng bằng văn bản rằng vốn đầu tư EB5 của họ đến từ một nguồn hợp pháp. Nhà đầu tư phải duy trì khoản đầu tư EB-5 của họ, giữ cho khoản đầu tư có nguy cơ chịu rủi ro, trong toàn bộ thời gian thường trú có điều kiện kéo dài hai năm của họ.

Nhà đầu tư cũng phải chứng minh rằng khoản đầu tư EB5 của họ đã tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới kéo dài ít nhất hai năm cho người lao động tại Hoa Kỳ.

Đầu tư trực tiếp hay qua Trung tâm Khu vực EB-5?

Phần lớn các nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư EB-5 thông qua trung tâm khu vực EB-5 đủ điều kiện, trái ngược với đầu tư trực tiếp vào một dự án EB-5. Cả hai lựa chọn đều giúp nhà đầu tư trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ, nhưng mỗi lựa chọn lại có những lợi ích khác nhau.

Đầu tư trực tiếp vào một dự án EB-5 có xu hướng thu hút các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm quản lý, những người muốn tham gia nhiều vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp thương mại mới (NCE) được tạo ra bởi khoản đầu tư EB-5 của họ. Đầu tư EB5 trực tiếp cho phép nhà đầu tư kiểm soát nhiều hơn vốn của họ và có thể đem lại lợi nhuận tài chính lớn hơn. Về yêu cầu tạo việc làm của EB-5, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chỉ tính các công việc được liệt kê trực tiếp trong bảng lương của NCE cho các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp.

Đầu tư thông qua trung tâm khu vực EB-5 có xu hướng thu hút các nhà đầu tư EB-5 không muốn tham gia nhiều vào các hoạt động của NCE hoặc những người có ít chuyên môn quản lý hơn. Các nhà đầu tư có thể đáp ứng mức độ tham gia cần thiết của họ với NCE bằng cách chỉ cần đăng ký với tư cách là một đối tác hạn chế trong một dự án thông qua trung tâm khu vực EB-5. Điều này cho phép các nhà đầu tư sinh sống ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ trong thời gian làm thường trú nhân có điều kiện kéo dài hai năm, không cần phải ở gần với dự án họ đã chọn. Nhà đầu tư EB-5 có thể sống ở Beverly Hills, California, ngay cả khi dự án EB-5 của họ nằm ở St.Petersburg, Florida, nếu họ đầu tư thông qua trung tâm khu vực EB-5.

Các yêu cầu tạo việc làm cũng được nới lỏng đối với đầu tư thông qua các trung tâm khu vực EB-5, khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cho phép tính cả các công việc gián tiếp và việc làm ngoài những công việc trực tiếp trong biên chế của NCE. Việc tạo ra được 10 công việc toàn thời gian trong hai năm sẽ dễ dàng đạt được hơn nhiều theo cách này.

Tôi cần bắt đầu từ đâu?

Đầu tư EB-5 là một trong những cách nhanh nhất để trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ, khiến nó trở thành một trong những chương trình nhập cư được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hàng đầu. Trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ đem đến cho các gia đình cơ hội kinh doanh và giáo dục vô song cũng như mức độ ổn định chính trị và tự do cá nhân hiếm có được thấy trên phạm vi toàn cầu.

Có một số con đường có thể dẫn đến đầu tư EB-5 thành công và trở thành thường trú tại Hoa Kỳ. Trung tâm khu vực hàng đầu “EB5AN” cung cấp rất nhiều bài báo, video và tài nguyên miễn phí để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn. Một nhà đầu tư nên nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận để lựa chọn con đường phù hợp nhất với họ và gia đình của họ.

Menu