Cập nhật thông tin và những bất bình gây ra bởi Diễn đàn ngành công nghiệp EB-5 IIUSA

Sarah Kendall, Chánh văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO), đã dẫn đầu một diễn đàn trực tuyến về ngành đầu tư EB-5 kéo dài hai tuần bắt đầu vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Các tài liệu được trình bày vào ngày đầu tiên được công bố rộng rãi trên trang web của Invest in the USA (IIUSA) cũng như trên nền tảng YouTube hoặc dưới dạng PDF. Có một số thông tin chi tiết cho biết về quy trình IPO, cả tích cực và tiêu cực.

IPO tuyên bố rằng họ hiện có 232 nhân viên đang xử lý đơn xin EB-5, giảm từ 245 vào tháng 3 năm 2020. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thảo luận về việc cắt giảm tới 70% nhân viên của mình vào tháng 8 năm 2020, nhưng may mắn thay hầu hết các nhân viên IPO vẫn đang làm việc và làm việc tại nhà kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Đây là một tin đáng mừng cho cộng đồng đầu tư EB5.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, dữ liệu IPO cho thấy năng suất của nhân viên đã giảm gần 72% dưới sự giám sát của Sarah Kendall. Mỗi nhân viên IPO xử lý trung bình chỉ hai đơn kiến nghị mỗi tháng. Đây là một con số thấp đến mức phi lý chứ không thể lấy lý do thiếu nhân sự. IPO đã tăng hơn gấp đôi nhân sự kể từ năm 2016, nhưng chỉ đang xử lý một phần tư số lượng đơn kiến nghị.

Loại lãng phí tài nguyên chính phủ này là gây ra sự bất bình không chỉ đối với những thành viên trong cộng đồng đầu tư EB-5, mà còn đối với các thành viên gia đình đang chờ đợi được bảo lãnh của họ.

Thời gian xử lý của IPO đối với các đơn I-526 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm tài chính 2018 dưới sự lãnh đạo của Julia Harrison, người tiền nhiệm của cô Kendall. Tuy nhiên, việc xử lý I-526 kể từ đó đã giảm mạnh với cách tiếp cận của cô Kendall, điều này được minh chứng bằng biểu đồ trên. Trung bình chỉ có 304 đơn I-526 được xử lý mỗi tháng vào năm 2020, giảm mạnh so với mức trung bình là 1.221 đơn mỗi tháng chỉ hai năm trước đó.

Bà Kendall và IPO đã thừa nhận vấn đề đang xảy ra với quy trình đầu tư EB-5. Họ quy việc trì hoãn chuyển giao đơn I-526 đã được chấp thuận đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) là do thiếu nhân sự, một vấn đề mà họ cho rằng chỉ là tạm thời.

Ngược lại, thời gian xử lý I-829 cho các nhà đầu tư EB-5 vẫn khá ổn định dưới thời cả bà Harrison và bà Kendall, với các mức cao và thấp được ghi lại cho từng loại. Ví dụ: số lượng đơn I-829 được xử lý mỗi tháng trong năm tài chính 2020 trong thời kỳ đại dịch toàn cầu, trung bình chỉ ít hơn 21 đơn so với mức cao trước đó của từ trước đại dịch năm tài chính 2017.

IPO đã thừa nhận một vấn đề kỹ thuật với quá trình xử lý I-829. Một số nhà đầu tư EB-5 nhận thấy các cuộc hẹn kiểm tra sinh trắc I-829 của họ được lên lịch vào những ngày khác với gia đình của họ. Bà Kendall cho rằng đây là do lỗi hệ thống máy tính.

Dữ liệu IPO được trình bày tại diễn đàn tháng 11 năm 2020 đã nói lên điều đó. Với thực tế các đơn I-829 vẫn đang được xử lý ở mức bình thường, tuy nhiên các đơn I-526 đang giảm mạnh, có vẻ như Sarah Kendall muốn kìm lại sự tham gia mới vào chương trình đầu tư EB5. Nhưng với các loại vắc xin mới đang được triển khai và cộng đồng đầu tư EB-5 đang điều chỉnh theo những thực tế mới dưới sự lãnh đạo của bà, thì chúng ta vẫn có thể thấy năng suất tăng trong năm tài chính 2021, đặc biệt nếu đại dịch COVID-19 nhanh chóng kết thúc.

Menu