Quốc hội Gia hạn Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 thêm một tuần

Không có cách nào nhanh hơn hay dễ dàng hơn để các nhà đầu tư nước ngoài có thể trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ hơn là đầu tư vào Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5. Mỗi năm, chương trình thu về hàng triệu USD đầu tư nước ngoài và phân bổ nó tới các khu vực cần thiết tại Hoa Kỳ, tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư nước ngoài có liên quan được cấp thẻ thường trú nhân có điều kiện, từ đó họ có thể loại bỏ các điều kiện sau hai năm nếu vốn đầu tư EB-5 của họ tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian. Nhà đầu tư có hai lựa chọn để đầu tư EB5: đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư thông qua trung tâm khu vực EB-5.

Tại sao hầu hết những người tham gia EB-5 đều đầu tư thông qua một trung tâm khu vực? Cách này mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng một số lợi ích quan trọng nhất là yêu cầu về tạo việc làm dễ dàng hơn và yêu cầu để tham gia cũng đơn giản. Những người thực hiện đầu tư EB5 thông qua một trung tâm khu vực khi xét đến số lượng việc làm tạo ra có thể kể đến các công việc gián tiếp và công việc được tạo ra không trực tiếp khác, điều này tạo thuận lợi cho quá trình xin thẻ xanh Mỹ. Ngoài ra, trong khi thông thường những người nộp đơn thực hiện đầu tư EB-5 trực tiếp vào một dự án thường được yêu cầu tham gia nhiều vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp thương mại mới (NCE), thì các nhà đầu tư trung tâm khu vực thường chỉ cần gia nhập với tư cách là đối tác hạn chế và có quyền biểu quyết những vấn đề quan trọng. Điều đó có nghĩa là một nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án EB-5 ở Florida trong khi định cư tại California.

Mặc dù Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 rất phổ biến, người ta có thể ngạc nhiên khi biết rằng nó không phải là một chương trình dài hạn của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Đầu tư Trực tiếp là cố định, nhưng đối tác phổ biến hơn của nó phải chịu sự ủy quyền lại liên tục từ chính phủ, thường đi kèm với các hóa đơn tài trợ của chính phủ. Các khoảng thời gian ủy quyền cũng không đồng nhất.

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 sẽ hết hạn, nhưng Quốc hội đã gia hạn nó như dự kiến. Hạn chót được lùi sang ngày 11 tháng 12 năm 2020, tức chỉ hai tháng rưỡi sau đó. Tuy nhiên, Quốc hội đã không thể hoàn thiện các quyết định về kinh phí và pháp chế cho năm 2021 trong vòng hai tháng rưỡi, khiến họ phải ủy quyền lại Chương trình Trung tâm Khu vực thêm một tuần nữa cho đến ngày 18 tháng 12 năm 2020. Chương trình có thể sẽ được gia hạn trở lại, nhưng trong bao lâu thì không rõ.

Ngành EB-5 hoàn toàn hy vọng Chương trình Trung tâm Khu vực sẽ được ủy quyền lại hơn nữa, vì nó đại diện cho lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ, cung cấp vốn đầu tư EB-5 nước ngoài vào các khu vực việc làm mục tiêu (TEA) thiết yếu và tạo việc làm để giảm thất nghiệp. Tuy nhiên, cho đến khi chương trình được cấp phép dài hạn, tương lai của nó rất khó xác định.

Menu