10 câu hỏi thường gặp về EB-5

1. Thị thực EB-5 là gì?

Thị thực EB-5 là loại thị thực cho phép thường trú dài hạn tại Hoa Kỳ, hay còn được gọi là thẻ xanh. Thị thực EB-5 là thẻ thường trú nhân diện lao động được cấp dựa trên hoạt động tạo việc làm cho người lao động và khoản đầu tư vào Hoa Kỳ. Hầu hết các thị thực nhập cư khác được cấp cần nhờ đến sự bảo lãnh của thân nhân hoặc nhà tuyển dụng.

2. Thị thực EB-5 đòi hỏi những điều kiện gì?

Thị thực EB-5 ban đầu được cấp trên cơ sở có điều kiện. Mỗi đương đơn phải đầu tư ít nhất 1,8 triệu đô la Mỹ (hoặc 900.000 đô la Mỹ nếu quý vị đang đầu tư vào một khu vực việc làm mục tiêu – TEA) để trở thành thường trú nhân có điều kiện. Để loại bỏ các điều kiện này và được cấp thẻ thường trú nhân, nhà đầu tư phải chứng minh rằng quỹ của họ có đã tạo ra được 10 việc làm cho người lao động phổ thông tại Hoa Kỳ trước thời hạn hai năm có điều kiện.

3. Thị thực EB-5 xét duyệt mất bao lâu?

Còn tuỳ. Có nhiều biến số ảnh hưởng đến thời gian xử lý thị thực EB-5. Việc chuẩn bị hồ sơ của nhà đầu tư, thời gian xử lý của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đối với việc tiếp nhận hồ sơ hoặc loại bỏ các điều kiện, thời gian chờ thị thực sau khi được chấp thuận và thời gian nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ thực sự nhập cảnh vào Hoa Kỳ đều có thể thay đổi tổng lượng thời gian xử lý hồ sơ thị thực EB-5.

4. Nhà đầu tư EB-5 có thể thu hồi vốn từ khoản đầu tư của họ không?

Có. Khoản đầu tư EB-5 cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư vốn nào khác, có mục tiêu chung là tăng vốn gốc. Tuy nhiên, vì một khoản đầu tư EB5 bắt buộc phải “có rủi ro”, vậy nên sẽ không thể có lời hứa nào gắn liền với khoản đầu tư EB-5 rằng nhà đầu tư chắc chắn sẽ thu hồi được vốn hay kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư đó.

5. Cả gia đình có thể cùng xin thị thực EB-5 không?

Đơn xin thị thực EB-5 dành cho cá nhân nhà đầu tư, vợ / chồng và con dưới 21 tuổi của họ có thể được bao gồm trong đơn này. Để đủ điều kiện, trẻ em vẫn phải dưới 21 tuổi khi cấp thị thực, mặc dù tuổi của chúng bị “đóng băng” trong thời gian xử lý I-526, khiến các gia đình mất nhiều thời gian hơn.

6. Thị thực tồn đọng là gì?

Trong chương trình EB-5, chỉ có khoảng 10.000 thị thực được cấp mỗi năm. Hệ thống Nhập cư Hoa Kỳ là một hệ thống dựa trên hạn ngạch, vì vậy số lượng thị thực được phân bổ mỗi năm là có hạn. Tình trạng tồn đọng thị thực xảy ra khi nhu cầu về một loại thị thực cụ thể vượt quá cung. Kể từ tháng 11 năm 2020, thị thực EB-5 bắt đầu bị tồn đọng với những đương đơn từ Trung Quốc và Việt Nam. Việc tồn đọng thị thực từ lâu đã trở nên phổ biến đối với các loại thị thực nhập cư khác nhưng chỉ ảnh hưởng đến chương trình EB-5 kể từ năm 2015. Việc tồn đọng thị thực năm 2019 đối với công dân từ Ấn Độ gần đây đã kết thúc vào tháng 7 năm 2020, khi tình trạng “hiện tại” của Ấn Độ. Tình trạng được mong đợi sẽ vẫn duy trì như hiện tại.

7. Điều gì xảy ra nếu quốc gia của tôi đang tồn đọng thị thực EB-5?

Nếu quốc gia của nhà đầu tư bị tồn đọng thị thực, họ vẫn không thể nhận được thị thực EB-5 ngay cả sau khi đơn I-526 của họ được chấp thuận. Thời gian chờ đợi của mỗi nhà đầu tư cụ thể bị ảnh hưởng bởi số lượng người nộp đơn xin thị thực đang chờ xử lý trước họ. Các nhà đầu tư có con dưới 21 tuổi nên thảo luận về tình trạng tồn đọng thị thực với các cố vấn nhập cư trước khi đầu tư, vì con cái của họ có thể lớn lên và vượt quá tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5 khi đến lượt hồ sơ của cha mẹ các em được xử lý.

8. Chương trình trung tâm khu vực EB-5 là gì?

Các trung tâm khu vực EB-5 cho phép các nhà đầu tư EB-5 hợp nhất vốn của họ để tạo ra tác động kinh tế lớn hơn trong một khu vực cụ thể. Được tạo ra vào năm 1993, chương trình trung tâm khu vực phải thường xuyên được gia hạn, vì nó không phải là một chương trình mang tính cố định lâu dài của luật nhập cư Hoa Kỳ.

9. Sự khác biệt giữa các chương trình trung tâm khu vực và các chương trình trung tâm ngoài khu vực?

Với khoản đầu tư EB5 thông thường, 10 công việc cho lao động Hoa Kỳ bắt buộc phải được tạo trực tiếp bởi cùng một doanh nghiệp nhận khoản đầu tư của bạn. Với chương trình trung tâm khu vực EB-5, 10 công việc cho lao động Hoa Kỳ đó không cần phải được tạo trực tiếp mà có thể được tạo ra một cách gián tiếp bởi các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng hoặc nhận vốn EB-5. Việc tạo việc làm gián tiếp được đo lường bằng các công cụ tạo việc làm thông thường.

10. Việc tạo việc làm được đo lường như thế nào trong chương trình trung tâm khu vực?

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ thường đo lường việc tạo việc làm gián tiếp thông qua các mô hình dựa trên đầu vào – đầu ra, giúp ước tính tác động kinh tế và khả năng tạo việc làm của một khoản đầu tư vốn cụ thể hoặc do các tác nhân kích thích khác trong nền kinh tế. Các mô hình dựa trên đầu vào – đầu ra này được chấp nhận và sử dụng bởi các tổ chức trên khắp thế giới, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ.

Menu