Những thay đổi mới đối với Phí nộp hồ sơ của USCIS

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) gần đây đã công bố những thay đổi đối với lệ phí nộp đơn bảo lãnh nhập cư. Việc điều chỉnh lệ phí sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 10 năm 2020 và sẽ thay đổi tùy theo đơn kiến ​​nghị. Đối với công dân nước ngoài tham gia Chương trình Nhập cư EB-5, hầu hết các khoản phí đều tăng, đặc biệt đối với đơn I-526 và I-829.

USCIS chủ yếu được tài trợ bởi phí biểu mẫu và đơn đăng ký, và cơ quan phải đảm bảo rằng các chi phí hoạt động đang được đáp ứng đầy đủ. USCIS hoàn thành đánh giá để xác định xem có cần điều chỉnh phí của họ hay không hai năm một lần. Trong một phát biểu gần đây, cơ quan này xác định rằng có thể sẽ thâm hụt 1 tỷ USD trong năm nay nếu phí nộp đơn không được điều chỉnh. Hai yếu tố có thể gây ra dự kiến thâm hụt ​​này là lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump và lượng du lịch giảm vào năm 2020 do cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ra. Những nguyên nhân này dẫn đến việc nộp đơn xin nhập cư ít hơn, dẫn đến quỹ USCIS ít hơn.

Dưới đây là danh sách các khoản phí nộp đơn EB-5 và sẽ được điều chỉnh như thế nào:

Đơn xin nhập cư I-526 của Nhà đầu tư nước ngoài

Phí hiện tại: $3.675
Phí mới: $4.010
Chênh lệch: $335

Đơn I-485 để Đăng ký Thường trú

Phí hiện tại: $1.140
Phí mới: $1.130
Chênh lệch: – $10

Dịch vụ sinh trắc học

Phí hiện tại: $85
Phí mới: $30
Chênh lệch: – $55

Đơn I-829 của Nhà đầu tư để Loại bỏ Điều kiện

Phí hiện tại: $3.750
Phí mới: $3.900
Chênh lệch: $150

Đơn I-924- Đơn xin Chỉ định Trung tâm Vùng theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư

Phí hiện tại: $17.795
Phí mới: $17.795
Chênh lệch: $0

Đơn I-924A Chứng nhận hàng năm của Trung tâm Vùng

Phí hiện tại: $3.035
Phí mới: $4.465
Chênh lệch: $1.430

Phần lớn, phí nộp đơn chỉ tăng vài trăm đô la đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5. Việc tăng lệ phí nộp đơn I-526 phần nào được cân bằng bởi phí dịch vụ sinh trắc học thấp hơn. Thật không may, chủ sở hữu trung tâm Vùng chỉ định phải chịu mức phí tăng đáng kể để gia hạn chứng nhận hàng năm. Các chủ sở hữu trung tâm Vùng chỉ định phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong năm nay, với số lượng các trung tâm Vùng chỉ định chấm dứt hoạt động nhiều chưa từng có.

Bất chấp việc tăng phí nộp hồ sơ gần đây, chương trình EB-5 vẫn là một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nhập cư vĩnh viễn vào Hoa Kỳ. Chương trình mang đến cho công dân nước ngoài cơ hội nhận trạng thái thường trú nhân tại Hoa Kỳ và tận hưởng nhiều lợi ích từ chương trình.

Menu