Tài liệu về nguồn vốn Yêu cầu của Nhà đầu tư EB-5

Kể từ khi thành lập, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 đã cung cấp cho rất nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới một con đường trực tiếp đến thường trú nhân Hoa Kỳ. Từ năm 1990 trở đi, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào các doanh nghiệp thương mại mới (NCEs) thông qua chương trình này, thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ theo những cách mà các chương trình khác không làm được.

Các khoản đầu tư nước ngoài lớn yêu cầu phải có đầy đủ tài liệu

Phần lớn tài trợ mà chương trình này nhận được từ các nhà đầu tư nhập cư EB-5 cũng đã tác động trực tiếp đến các khu vực việc làm mục tiêu có nhu cầu cao (TEA) trên khắp Hoa Kỳ.

Đối với các dự án bên trong các khu vực TEA được chỉ định, mỗi nhà đầu tư đóng góp tối thiểu 900.000 đô la. Các dự án đủ điều kiện EB-5 bên ngoài ranh giới vùng TEA nhận được khoản đầu tư ít nhất 1,8 triệu đô la cho mỗi nhà đầu tư. Bên cạnh số tiền đầu tư dự án tối thiểu, người tham gia EB-5 cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để trả từ 50.000 đô la đến 75.000 đô la cho chi phí quản lý.

Do những khoản vốn nước ngoài lớn này chuyển vào Hoa Kỳ, để duy trì tính toàn vẹn của chương trình EB-5, cần phải ghi chép đầy đủ các nguồn vốn của mọi nhà đầu tư. Bất kể dự án EB-5 có được thành lập bên trong vùng TEA hay không và tổng số tiền đầu tư, mọi nhà đầu tư EB-5 đều phải chứng minh số vốn đầu tư của họ đã thu được từ nguồn hợp pháp. Tài liệu này phải được cung cấp cùng với đơn I-526 của họ.

Khi nào nên thuê luật sư có kinh nghiệm về chương trình EB-5

Mọi khoản đầu tư đều khác nhau và vì thẻ xanh Hoa Kỳ của nhà đầu tư EB-5 (và thẻ xanh của gia đình trực hệ của họ) đang bị đe dọa, công việc thu thập tài liệu bắt buộc thường có thể khó khăn. Bên cạnh việc đảm bảo nộp tài liệu thích hợp, chỉ cần giao các nhiệm vụ khó khăn và tẻ nhạt liên quan đến việc truy tìm nguồn vốn phù hợp cho một chuyên gia sẽ giúp quý vị tiết kiệm thời gian xử lý.

Hãy nhớ rằng mọi nguồn vốn đầu tư từ khi mua lại đến đầu tư cuối cùng trong một dự án EB-5 đủ điều kiện phải được truy vết. Và đây có thể là công việc tốn nhiều thời gian, đặc biệt là nếu không có luật sư tư vấn thích hợp.

Các nguồn vốn chung giữa các nhà đầu tư EB-5

Mặc dù mỗi khoản đầu tư EB-5 là duy nhất, có những nguồn vốn nhất định mà các nhà đầu tư EB-5 có xu hướng ưa thích. Một nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện có thể sử dụng tiền từ gần như bất kỳ nguồn nào miễn là nó có thể truy tìm và chứng minh được là nguồn hợp pháp. Các khoản đầu tư EB-5 có thể được tài trợ theo nhiều cách.

Dưới đây là một số nguồn vốn phổ biến nhất cho các khoản đầu tư EB-5 ngày nay, cũng như loại tài liệu thường được yêu cầu kèm theo.

Quyền sở hữu doanh nghiệp

Khi nhà đầu tư EB-5 đảm bảo tiền thông qua một doanh nghiệp mà họ sở hữu, hồ sơ họ cần cung cấp có thể bao gồm những điều sau:

  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh
  • Tài liệu phản ánh quyền sở hữu doanh nghiệp
  • Đánh giá kinh doanh
  • Hồ sơ kế toán tổng hợp và bán hàng

Quyên góp và Thừa kế (Quà tặng)

Thông thường, các nhà đầu tư EB-5 trẻ tài trợ cho khoản đầu tư của họ thông qua các khoản quyên góp, quà tặng và thừa kế từ cha mẹ của họ. Khi một nhà đầu tư EB-5 tài trợ cho khoản đầu tư của họ bằng cách quyên góp, họ phải xuất trình một lá thư trong đó nhà tài trợ ban đầu tuyên bố rằng người nhận không có nghĩa vụ phải trả lại món quà bằng tiền. Nhà tài trợ cũng phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ việc mua lại hợp pháp số vốn mà họ đã tặng cho người nhận.

Nói chung, các yêu cầu về tài liệu là giống nhau đối với quà tặng thừa kế, ngoại trừ thay vì thư, các nhà đầu tư thường xuất trình tài liệu từ bất động sản hoặc doanh nghiệp dưới dạng hỗ trợ tìm nguồn cung ứng.

Tiền lương việc làm hoặc tiền lương

Các nhà đầu tư EB-5 tài trợ cho các khoản đầu tư của họ thông qua tiền lương hoặc tiền công lao động truyền thống có thể đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn thông qua bảng sao kê ngân hàng, hồ sơ tiền gửi, báo cáo thu nhập, hợp đồng lao động và giấy báo lương trong vài năm qua.

Thu nhập từ đầu tư

Khi nguồn vốn được lấy từ các loại hình đầu tư khác nhau, bằng chứng về việc mua lại hợp pháp có thể bao gồm báo cáo của công ty môi giới, báo cáo tài khoản hưu trí, chứng chỉ cổ phiếu và bản khai thuế, cùng các tài liệu khác.

Các khoản cho vay không phải từ ngân hàng

Mặc dù tài liệu các khoản vay ngân hàng cũng được các cơ quan xử lý EB-5 chấp nhận như bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp, nhưng khi nguồn của khoản vay không phải là ngân hàng, các nhà đầu tư EB-5 vẫn được yêu cầu cung cấp tài liệu về nguồn. Đôi khi quý vị cũng cần phải cung cấp các tài liệu bao gồm bất kỳ tài sản thế chấp nào được sử dụng cho khoản vay.

Thu nhập từ bất động sản

Nếu một nhà đầu tư nước ngoài sử dụng thu nhập từ việc bán bất động sản, thì tài liệu về nguồn vốn thường bao gồm sự kết hợp của những thứ như sau:

  • Thẩm định
  • Sao kê tài khoản ngân hàng
  • Chứng thư
  • Các tài liệu xác nhận một khoản thế chấp
  • Bằng chứng về thu nhập từ những người cho thuê nhà
  • Hợp đồng mua bán tài sản và/hoặc hợp đồng mua bán

Danh sách các nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư EB-5 chắc chắn là không đầy đủ. Hãy trao đổi với một luật sư EB-5 có kinh nghiệm nếu quý vị không biết chắc liệu một nguồn tài trợ cụ thể có phải là nguồn tốt cho khoản đầu tư của quý vị hay không.

Menu