Đầu tư EB-5 như thế nào?

Thoạt nhìn, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 khá đơn giản. Một nhà đầu tư nước ngoài chọn một dự án EB-5 đủ điều kiện để đầu tư, tạo ra tối thiểu 10 cơ hội việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ và nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Đây là lý do tại sao chương trình đã trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biển để có được tình trạng thường trú nhân tại Hoa Kỳ kể từ khi ban hành vào năm 1990.

Nhưng chính xác thì nhà đầu tư nước ngoài cần mang bao nhiêu vốn cho một dự án? Nó thực sự phụ thuộc vào vị trí dự án.

Nhà đầu tư EB-5 cần bao nhiêu vốn

Số vốn tối thiểu cần thiết của một nhà đầu tư EB-5 đang tìm cách đủ điều kiện để được cấp thị thực EB-5 khác nhau tùy thuộc vào việc liệu dự án đủ điều kiện có nằm trong khu vực ưu tiên việc làm (TEA) hay không.

Tất cả các dự án nằm ngoài vùng TEA được chỉ định yêu cầu khoản đầu tư EB-5 tối thiểu là 1,8 triệu đô la. Khi nhà đầu tư chọn một dự án trong vùng TEA đã xác định, yêu cầu đầu tư sẽ giảm một nửa (chỉ còn 900.000 đô la).

Có hai cách để xác định vùng TEA:

  • Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao – khu vực địa lý có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% mức trung bình của cả nước
  • Khu vực nông thôn – khu vực địa lý có ít hơn 20.000 cư dân

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài đã tiến hành thẩm định và lựa chọn dự án EB-5, họ có thể bắt đầu quy trình đầu tư bằng cách nộp Mẫu I-526.

Bên cạnh thông tin cá nhân, đơn I-526 phải cung cấp bằng chứng rằng doanh nghiệp thương mại mới (NCE) mà nhà đầu tư EB-5 đã chọn để đầu tư có tiềm năng kinh doanh hợp pháp. Một thành phần quan trọng khác của đơn kiến ​​nghị này là cung cấp các tài liệu thích hợp để chứng minh các nguồn vốn đầu tư của họ là hợp pháp.

Các nguồn vốn đầu tư EB-5 phổ biến

Trước hết, bất kỳ nguồn tài trợ hợp pháp nào (có thể tìm rõ nguồn vốn) đều được phép đầu tư vào dự án EB-5. Các nhà đầu tư nhập cư EB-5 cũng thường gom vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đáp ứng các yêu cầu đầu tư tối thiểu.

Dưới đây là một số nguồn vốn đầu tư phổ biến nhất cho các dự án EB-5:

  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • Các khoản cho vay
  • Quỹ hưu trí
  • Tiền lương hoặc thu nhập từ lương
  • Bán tài sản

Một nguồn tài trợ phổ biến khác là quà tặng. Các bậc cha mẹ thường cho con cái của họ vốn đầu tư EB-5, giúp chúng lấy được thẻ xanh.

Tài liệu cho loại tài trợ hợp pháp này bao gồm tài liệu được chứng nhận về việc chuyển quà cho biết người nhận không có nghĩa vụ phải trả lại tiền cho người tặng. Các nhà đầu tư cần có trách nhiệm xác định nguôn vốn cho hình thức tìm nguồn cung ứng này.

Làm việc với Luật sư Nhập cư EB-5 có kinh nghiệm

Các nhà đầu tư EB-5 luôn được khuyến khích làm việc với luật sư nhập cư EB-5, người có kinh nghiệm thu thập tài liệu tìm nguồn vốn phù hợp cho các đơn I-526.

Quá trình thu thập, truy tìm và xác minh bằng chứng thích hợp cho nguồn tiền hợp pháp của quý vị có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian. Việc dựa vào đội ngũ pháp lý biết cách truy cập và theo dõi các nguồn tài nguyên tốt nhất có thể xúc tiến quá trình xử lý đơn kiến ​​nghị của nhà đầu tư EB-5.

Cho phép luật sư EB-5 làm việc thay quý vị cũng có thể đơn giản hóa tài liệu về nguồn tiền của quý vị. Từ đó giúp đơn giản hóa khối lượng công việc của người xử lý hồ sơ, đồng thời có khả năng giảm thời gian chờ xử lý.

Menu