Phân tích thời gian chờ đợi xét duyệt Thị thực EB-5

Mặc dù Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 được coi là một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nhập cư vào Hoa Kỳ nhưng người nộp đơn vẫn thường phải chờ đợi lâu trong quy trình EB-5. Nếu người nộp đơn đến từ một quốc gia có thị thực tồn đọng thì thời gian xử lý đơn có thể sẽ kéo dài. Dữ liệu có sẵn và thời gian xử lý ước tính có thể khó diễn giải, khiến người nộp đơn EB-5 khó ước tính thời gian chờ đợi của họ trong quá trình này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải hiểu dữ liệu có sẵn và những yếu tố nào ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi để dự đoán liệu người nộp đơn có phải đối mặt với sự chậm trễ hay không.

Trước hết là cần phải hiểu cách thức hoạt động của thị thực EB-5. Khoảng 10.000 thị thực được phân bổ cho chương trình EB-5 mỗi năm tài chính. Trong số 10.000 thị thực đó, mỗi quốc gia được nhận không quá 700. Tuy nhiên, những con số này không cố định và có thể thay đổi hàng năm. Trên thực tế, dự kiến ​​sẽ có sự gia tăng số lượng thị thực được phân bổ cho chương trình EB-5 trong năm tài chính 2021. Có thể có đến 14.000 thị thực EB-5 trong năm tài chính 2021.

Do các giai đoạn khác nhau của quy trình EB-5 và quá trình xử lý đơn I-526 phi tuyến tính, các nhà đầu tư có thể hiểu sai về thời gian chờ đợi xét duyệt thị thực EB-5. Thời gian chờ xét duyệt có thể được tính theo một số cách khác nhau, mỗi cách đều cố gắng bù đắp cho việc thiếu dữ liệu do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) công bố.

Approches to calculating the eb5 queue

Một cách phân chia thời gian chờ đợi xét duyệt thị thực EB-5 là phân chia với USCIS và Bộ Ngoại giao, đó là cách tiếp cận tương tự được sử dụng bởi Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Thị thực Charles Oppenheim. Ông sử dụng phương pháp này để tính toán thời gian chờ đợi ước tính của thị thực EB-5. Tuy nhiên, tính toán của ông chỉ bao gồm các nhà đầu tư EB-5 với đơn I-526 đang chờ xử lý và những người nộp đơn đang chờ xử lý tại Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC). Những người này không bao gồm những người nộp đơn EB-5 đã được chấp thuận đơn I-526 nhưng chưa nộp đơn xin thị thực, cũng không bao gồm những người nộp đơn có đơn I-485 đang chờ xử lý. Những người này bị bỏ sót trong tính toán do thiếu dữ liệu, dẫn đến dữ liệu không chính xác.

Một cách khác để xem thời gian chờ đợi xét duyệt EB-5 là chia nó theo việc chấp thuận đơn I-526 và khả năng cấp thị thực. Kể từ tháng 8 năm 2020, USCIS gần đây đã bắt đầu công bố số lượng các nhà đầu tư EB-5 được chấp thuận đơn I-526 đang chờ cấp thị thực, làm cho phương pháp này trở nên khả thi. Con số duy nhất mà cách tiếp cận này không bao gồm là những người nộp đơn EB-5 đang chờ ngày ưu tiên của họ trở thành tình trạng không có đơn tồn đọng. Mặc dù cách tiếp cận này vẫn chưa hoàn toàn chính xác, nhưng giải quyết được một phần vấn đề của cách tiếp cận đầu tiên.

Phương pháp cuối cùng để tính toán thời gian chờ đợi xét duyệt thị thực EB-5 là phương pháp đơn giản nhất. Cách tiếp cận thứ ba chỉ đơn giản là lấy số lượng đơn I-526 được nộp kể từ một ngày nhất định trừ số lượng thị thực được cấp kể từ ngày đó. Mặc dù cách tiếp cận này tránh được một số lỗ hổng của hai phương pháp đầu tiên, nhưng nó không chỉ ra xem nhà đầu tư đang ở giai đoạn nào trong quy trình EB-5.

Xem xét dữ liệu từ tháng 11 năm 2019 và tháng 4 năm 2020

Dưới đây là hai bảng hiển thị số lượng người nộp đơn EB-5 đã được chấp thuận đơn I-526 nhưng đang chờ cấp thị thực. Biểu đồ đầu tiên là từ tháng 4 năm 2020 và biểu đồ thứ hai là từ tháng 11 năm 2019.

Approved eb5 forms

 

Approved eb5 forms

Số liệu thị thực EB-5 cho Trung Quốc

Dữ liệu cho thấy rõ ràng số lượng các nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc được chấp thuận đang chờ cấp thị thực sụt giảm đáng kể. Vào tháng 11 năm 2019, đã có 27.251 nhà đầu tư đang chờ có thị thực nhưng chỉ có 23.511 nhà đầu tư đang chờ cấp thị thực tính đến tháng 4 năm 2020. Vào tháng 11 năm 2019, ngày hành động cuối cùng của EB-5 Trung Quốc là ngày 1 tháng 11 năm 2014. Vào tháng 4 năm 2020, ngày này đã chuyển sang ngày 15 tháng 5 năm 2015. Ngày hành động cuối cùng tăng lên cũng chỉ chiếm thêm 3.740 nhà đầu tư. Không phải hàng nghìn nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận được thị thực mà là có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc có thị thực hơn.

Nhiều nhà đầu tư EB-5 cũng đã nộp đơn xin thị thực cho vợ / chồng và con cái của họ. Trong lịch sử, mỗi nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc đã nhận được 2,7 thị thực. Điều này có nghĩa là sẽ cần có 63.889 thị thực EB-5 có sẵn vào tháng 4 năm 2020 để tính cho tất cả những người nộp đơn đang chờ ngày ưu tiên của họ trở nên khả dụng.

Số liệu thị thực EB-5 cho Ấn Độ

Số liệu của Ấn Độ thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Vào tháng 11 năm 2019, 189 nhà đầu tư EB-5 của Ấn Độ đang chờ cấp thị thực và con số đó đã giảm xuống còn 51 vào tháng 4 năm 2020. Ngày hành động cuối cùng là ngày 8 tháng 12 năm 2017, vào tháng 11 năm 2019 và tăng dần đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, vào Tháng 4 năm 2020. Sự tiến bộ nhanh chóng này dẫn đến ngày hành động cuối cùng trở nên khả dụng vào tháng 7 năm 2020. Sau khi thị thực cho các thành viên gia đình được xem xét, 51 thị thực đang chờ đợi xét duyệt tăng lên 124. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao vẫn còn 200 thị thực để phân bổ cho các nhà đầu tư Ấn Độ vào năm tài chính 2020, có thể giải quyết hoàn toàn việc hồ sơ tồn đọng của Ấn Độ trong năm tài chính 2020.

Số liệu thị thực EB-5 cho Việt Nam

Các số liệu của Việt Nam cho thấy sự thay đổi nhỏ nhất trong khoảng thời gian này. Tính đến tháng 11 năm 2019, có 491 nhà đầu tư EB-5 Việt Nam đang chờ cấp thị thực và con số đó giảm xuống còn 443 vào tháng 4 năm 2020. Sự thay đổi này cho thấy một số lượng lớn các phê duyệt I-526 và một số lượng lớn các nhà đầu tư đã đạt được ngày hành động cuối cùng ở tình trạng không có đơn tồn đọng hoặc một số ít phê duyệt I-526 và một số ít nhà đầu tư gần đến ngày hành động cuối cùng.

Ngày hành động cuối cùng của Việt Nam không diễn ra nhanh chóng như ngày của Ấn Độ. Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, ngày hành động cuối cùng được chuyển từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 sang ngày 8 tháng 2 năm 2017. Việc tiến hành chậm hơn ngày hành động cuối cùng do số lượng thị thực dành cho các nhà đầu tư Việt Nam ít hơn. Khi vợ / chồng và con chưa lập gia đình của nhà đầu tư EB-5 dưới 21 tuổi được tính vào, số lượng thị thực cần thiết cho các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam trong năm tài chính 2020 vượt quá 800, tức là khó có thể giải quyết được hồ sơ tồn đọng của Việt Nam trong năm tài chính 2020.

Menu