Dữ liệu xử lý hồ sơ EB-5 trong Quý 1 năm tài chính 2021 tiết lộ điều gì?

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố dữ liệu xử lý của chương trình đầu tư EB-5 trong Quý 1 năm 2021 (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020). Dữ liệu này kết thúc năm dương lịch 2020, một năm chứng kiến sự khởi đầu của đại dịch COVID-19. Mặc dù dữ liệu này chắc chắn bị ảnh hưởng bởi các trường hợp đặc biệt của năm 2020, nhưng nó vẫn cung cấp các thông tin chi tiết có giá trị cho những nhà đầu tư EB-5, vì nó bao gồm tỷ lệ thụ lý, chấp thuận và từ chối cho cả hồ sơ I-526 và I-829.

Dữ liệu từ Hồ sơ I-526

Số lượng Thụ lý

USCIS đã không cung cấp thông tin về việc thụ lý hồ sơ hồ sơ I-526 trong bản phát hành mới nhất. Bảng dữ liệu có chữ “D” trong cột Quý 1/2021 của lượng hồ sơ I-526 được thụ lý, biểu thị rằng “dữ liệu hồ sơ [đã] được giữ lại để bảo vệ quyền riêng tư của người nộp đơn”. Mặc dù chúng tôi không biết chắc chắn có bao nhiêu hồ sơ I-526 đã được nhận, nhưng xu hướng tổng kết từ lịch sử cho thấy con số này rất thấp. Năm dương lịch 2020 có rất ít hồ sơ I-526 được nộp do số lượng lớn các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đầu tư EB-5 ban đầu trước khi Quy định Hiện đại hóa có hiệu lực vào tháng 11/2019, đẩy số tiền đầu tư tối thiểu lên 80%.

Số lượng Từ chối và Phê duyệt

Số lượng hồ sơ I-526 được thẩm định vẫn ở mức thấp trong suốt năm dương lịch 2020, bao gồm cả Quý 1 của năm tài chính 2021. Trên thực tế, điều này trùng khớp với nhiệm kỳ của Sarah Kendall nhiệm kỳ của Sarah Kendall với tư cách là Giám đốc Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư (IPO). Mặc dù các phê duyệt I-526 tăng nhẹ trong Quý 3 năm 2019, con số này vẫn cực kỳ thấp so với trước khi Kendall đảm nhiệm. Tuy nhiên, có vẻ như Quý 1/2021 đánh dấu sự kết thúc vai trò phụ trách Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư của Kendall, vì trang LinkedIn của Kendall tiết lộ rằng bà ấy đã rời bỏ vị trí của mình tại Văn phòng Chương trình Đầu tư Nhập cư vào tháng 11/2020. Nếu ban lãnh đạo mới của Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư hoạt động hiệu quả hơn, các nhà đầu tư EB-5 có thể sẽ nhìn thấy nhũng số liệu hồ sơ nhiều hơn trong bản phát hành tiếp theo. Tin xấu hơn nữa về thời điểm tại vị của Kendall tại Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư là mặc dù một số hồ sơ I-526 được chấp thuận, nhưng cơ quan này vẫn giữ tỷ lệ từ chối tương tự như những năm trước, điều này có nghĩa là tỷ lệ giữa số lượng chấp thuận và từ chối bị giảm xuống, làm giảm cơ hội nhà đầu tư nhận được phê duyệt I-526.

Tổng Quan

Rõ ràng là Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư đã không hiệu quả trong việc xử lý các hồ sơ I-526. Đáng thất vọng là vì đại dịch COVID-19 đã cắt giảm nhiều nhiệm vụ của cơ quan này, đồng nghĩa cơ quan này phải có nhiều thời gian hơn để thẩm định các hồ sơ I-526. Quý 1/2021 cũng là quý đầu tiên mức cấp thị thực đặc biệt cao của chương trình đầu tư EB-5, gần như gấp đôi số thị thực EB-5 thông thường mỗi năm trong năm tài chính 2021. Điều đáng lo ngại là Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư không tận dụng cơ hội cấp được nhiều thị thực hơn.

May mắn thay, tỷ lệ phê duyệt hàng quý đã tăng từ Quý 4/2020. Nếu xu hướng này tiếp tục, năm 2021 sẽ có những con số cao hơn năm 2020. Trong khi đó, lượng hồ sơ I-526 tồn đọng đã giảm 9% trong Quý 1/2021.

Dữ liệu Hồ sơ I-829

Số lượng Thụ lý

Số lượng hồ sơ I-829 được thụ lý thấp đến đáng kinh ngạc trong Quý 1/2021. Vì hồ sơ I-829 phải được nộp trong vòng 90 ngày cuối cùng của thời gian cư trú có điều kiện hai năm, của nhà đầu tư EB-5, việc thụ lý hồ sơ I-829 là kết quả của việc I-526 được phê duyệt từ vài năm trước. Do tài chính năm 2017, 2018 và 2019 đều có số liệu phê duyệt I-526 cao nên điều này thật sự đáng lo ngại khi việc số lượng hồ sơ I-829 thụ lý trong Quý 1/2021 lại thấp như vậy.

Cuối cùng, số lượng hồ sơ I-829 được thụ ly thấp có thể là do sự kém hiệu quả của USCIS, vì cơ quan nà đã phải vật lộn để có thể đưa ra thông báo thụ lý hồ sơ I-829 trong suốt năm 2020. Nếu lý thuyết này là đúng, Quý 2 năm tài chính 2021 có thể thấy sự gia tăng số lượng hồ sơ I-829 được thụ lý.

Số lượng Từ chối và Phê duyệt

Tình hình xử lý hồ sơ I-829 của Quý 1/2021 đã tốt hơn nhiều so với tình hình xử lý hồ sơ I-526. số lượng phê duyệt I-829 trong Quý 1 /2021 giảm so với ba quý trước, mặc dù con số này vẫn cao hơn số liệu hàng quý của các năm trước.

Số liệu từ chối hồ sơ I-829 trong nhiệm kỳ của Kendall cao hơn so với thời kỳ của các lãnh đạo tiền nhiệm trước đó. Tuy nhiên, việc gia tăng xử lý hồ sơ I-829 bù đắp cho số lường hồ sơ bị từ chối tương đối cao hơn. Tỷ lệ giữa số lượng hồ sơ I-829 được chấp thuận và bị từ chối thấp hơn một chút trong Quý 1/2021, mặc dù nó vẫn cao hơn so với tỷ lệ trước đây. Cuối cùng, mặc dù dữ liệu xử lý hồ sơ I-829 trong Quý 1/2021 đầy hứa hẹn, tình hình tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào ban lãnh đạo mới của Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư.

Tổng Quan

Số liệu xử lý hồ sơ I-829 trong Quý 1/2021 cho thấy Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư đã xử lý nhiều hồ sơ hơn những năm trước, mặc dù việc thẩm định hồ sơ I-829 giảm 12% trong Quý 1/2021 so với Quý 4/2020. Các bên liên quan đến diện đầu tư EB-5 vẫn có hy vọng rằng ban lãnh đạo mới của Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư sẽ duy trì tốc độ xử lý nhanh hồ sơ I-829.

Lượng hồ sơ I-829 tồn đọng trong Quý 1/2021 cũng giảm 4%. Con số này đầy hứa hẹn, vì lượng hồ sơ I-829 tồn đọng đã tăng đều đặn từ năm 2013 đến năm 2020.

So sánh dữ liệu xử lý hồ sơ I-526 và I-829

Quá trình xử lý hồ sơ I-526 của Quý 1/2021 lại tiếp tục kém hiệu quả, trong khi việc xử lý hồ sơ I-829 có diễn biến tốt hơn. Cuối cùng, dữ liệu được công bố của Quý 1/2021 cho thấy xu hướng tương tự như Quý 4/2020, mặc dù cả số liệu xử lý hồ sơ I-526 và I-829 đều giảm nhẹ. Các hồ sơ tồn đọng trong cả hai mục về cơ bản không thay đổi so với giai đoạn trước.

Các bên liên quan đến diện đầu tư EB-5 sẽ phải đợi cho đến khi dữ liệu được công bố vào Quý 2 năm tài chính 2021 để xác định nhu cầu về đầu tư EB-5, vì không đủ dữ kiện về lượng hồ sơ I-526 được thụ lý.

Đại dịch COVID-19 cùng với các yếu tố khác đã gây khó khăn cho việc dự đoán số liệu của chương trình đầu tư EB-5. Đại dịch có thể ảnh hưởng đến tốc độ xử lý, trong khi nhu cầu đầu tư EB-5 có thể vẫn ở mức thấp do số tiền đầu tư tối thiểu đã tang lên 80% so với mức cũ. Mặt khác, việc Sarah Kendall rời khỏi Văn phòng Chương trình Đầu tư Định cư có thể cải thiện tình hình, tùy thuộc vào định hướng lãnh đạo mới của Nick Colucci.

Hy vọng rằng bản phát hành dữ liệu Quý 2/2021 sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các câu hỏi này. Cho đến lúc đó, các đại diện của ngành EB-5 nên tập trung vào khả năng Chương trình Đặc khu đầu tư EB-5 có nguy cơ chấm dứt vào ngày 30/06/2021. Cộng đồng chương trình đầu tư EB-5 vẫn đang hy vọng Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5, sẽ cải cách chương trình và gia hạn thêm vài năm nữa.

Menu