Chương trình EB-5 là gì?

Nhu cầu về thường trú nhân tại Hoa Kỳ trên toàn cầu đang ở mức cao. Với việc được hưởng quyền lợi tại các trường đại học and cơ sở vật chất y tế, tốt nhất hiện nay, các gia đình trên khắp thế giới mong muốn thực hiện giấc mơ Mỹ bằng cách chuyển đến Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng kinh tế không phải là điểm thu hút duy nhất mà là vẻ đẹp của các công viên quốc gia và nhiều bảo tàng triển lãm trên khắp đất nước đã thu hút mọi người đến Hoa Kỳ. Mặc dù việc đến thăm Hoa Kỳ tương đối dễ dàng, nhưng để thường trú thì khó hơn nhiều.

Thậm chí khi một công dân nước ngoài đủ điều kiện xin thị thực để sống tại Hoa Kỳ, việc cư trú của họ thường đi kèm với một danh sách các hạn chế. Ví dụ, sinh viên đại học theo thị thực sinh viên F-1 thường không được phép làm việc hoặc thực tập trong quá trình học.

Trong nhiều loại thị thực khác mang lại cơ hội thường trú tại Hoa Kỳ, thông qua Chương trình Đầu tư định cư EB-5. là một trong những con đường đơn giản nhất. Đầu tư EB-5 yêu cầu khoản vốn đầu tư cố định là 1,8 triệu Đô-la Mỹ hoặc 900.000 Đô-la Mỹ, tùy thuộc vào khu vực đầu tư có đủ điều kiện là vùng lao động mục tiêu (TEA). hay không. Chương trình thị thực EB-5 cũng cho phép người xin thị thực định cư cùng gia đình vì nếu nhà đầu tư đủ điều kiện nhận thẻ xanh thì vợ/chồng và con cái (chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi) cũng đủ điều kiện nhận thẻ xanh. Chương trình EB-5 đã trở thành một trong những cách hiệu quả nhất để nhập cư vào Hoa Kỳ và hàng nghìn nhà đầu tư cùng gia đình của họ đã chuyển đến Hoa Kỳ mỗi năm theo chương trình này.

Chương trình EB-5 là gì?

Năm 1990, Quốc hội lập ra chương trình EB-5 để giúp kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và giới thiệu việc làm mới ở các cộng đồng nông thôn hoặc các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Đổi lại cho việc đầu tư EB-5 thành công vào các cộng đồng và nền kinh tế Hoa Kỳ, các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ xanh.

Các nhà đầu tư tiềm năng phải nộp hồ sơ I-526 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), sau đó họ sẽ đánh giá xem liệu nhà đầu tư có khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị thực EB-5 là đáng tin hay không. Sau khi nhà đầu tư được chấp thuận hồ sơ I-526, họ có thể nộp hồ sơ xin xin tư cách thường trú nhân có điều kiện trong hai năm. Sau đó, trong 90 ngày cuối cùng của thời gian cư trú có điều kiện, đương đơn phải nộp hồ sơ I-829 thể hiện các yêu cầu EB-5 đã được đáp ứng như thế nào. Nếu hồ sơ I-829 thành công, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp thẻ thường trú nhân.

Những Yêu cầu của Chương trình EB-5

Hầu hết các chương trình nhập cư của Hoa Kỳ đều có các yêu cầu hạn chế. Các yêu cầu chính của chương trình đầu tư EB-5 bao gồm cam kết đầu tư số vốn tối thiểu có nguồn gốc hợp pháp cho dự án EB-5, duy trì trạng thái có rủi ro của khoản đầu tư trong toàn bộ thời gian cư trú có điều kiện hai năm. Dự án phải đáp ứng hạn ngạch việc làm mới được tạo ra cho người lao động Hoa Kỳ. Không giống như nhiều loại thị thực khác, chương trình EB-5 không yêu cầu khả năng về ngôn ngữ, nền tảng giáo dục hoặc trình độ chuyên môn.

Số tiền đầu tư tối thiểu bắt buộc

Số tiền tối thiểu mà nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu để đầu tư vào một dự án là 1,8 triệu Đô-la Mỹ, nhưng khoản đầu tư EB-5 vào một dự án tại vùng lao động mục tiêu chỉ yêu cầu 900.000 Đô-la Mỹ. Để một khu vực đủ tiêu chuẩn là vùng lao động mục tiêu có tỷ lệ thất nghiệp cao, khu vực đó phải có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 50% so với mức trung bình toàn quốc. Ngoài ra, một khu vực có thể đủ điều kiện là vùng lao động mục tiêu ở nông thôn nếu nó có dân số dưới 20.000 người.

Nguồn vốn hợp pháp

Vốn đầu tư EB-5 phải có nguồn gốc hợp pháp—và nhà đầu tư phải chứng minh tính hợp pháp của nó trong hồ sơ I-526. Tùy thuộc vào nguồn vốn EB-5, việc chứng minh đòi hỏi các tài liệu từ ngân hàng, công ty và các tổ chức khác. Các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng được khuyến khích tham khảo ý kiến với luật sư nhập cư EB-5 có kinh nghiệm để xác định nguồn vốn nào tốt nhất để đưa vào hồ sơ. Tuy nhiên, miễn là các nguồn vốn hợp pháp, chúng đều có thể được sử dụng dù đến từ bất cứ nguồn nào.

Trạng thái “Có rủi ro”

Các nhà đầu tư tiềm năng phải đầu tư vào một dự án mà vốn đầu tư EB-5 của họ sẽ “gặp rủi ro” trong suốt thời gian đầu tư. Về lý thuyết, khoản đầu tư EB-5 sẽ mất hai năm – khoảng thời gian cư trú có điều kiện của nhà đầu tư. Nhưng trên thực tế, các hồ sơ tồn đọng đã kéo dài thời hạn đầu tư EB-5 của nhà đầu tư đến từ một số quốc gia nhất định. Để giữ vốn của họ không bị rủi ro, các nhà đầu tư có thể cần phải tái phân bổ các khoản đầu tư trong khi chờ đợi hồ sơ đầu tư được duyệt.

“Có rủi ro” ở đây không có nghĩa là “mạo hiểm” theo nghĩa hiểu thông thường. Các nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định cẩn thận để đảm bảo rằng họ đang thực hiện một khoản đầu tư khôn ngoan về mặt tài chính. Tất cả “rủi ro” có nghĩa là khoản đầu tư phải gánh chịu cả khả năng lời và lỗ. Không có gì đảm bảo, nhưng nhà đầu tư không cần phải đầu tư vào một dự án có khả năng rủi ro cao.

Tạo việc làm

Yêu cầu quan trọng cuối cùng đối với các nhà đầu tư EB-5 là khoản đầu tư của họ phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian tại Hoa Kỳ kéo dài ít nhất hai năm. Yêu cầu này xuất phát từ mục tiêu của chương trình EB-5 là kích thích nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là ở các vùng lao động mục tiêu. Những người đầu tư thông qua đặc khu thường có thời gian thuận lợi hơn trong việc đáp ứng yêu cầu tạo việc làm vì các đặc khu đưa ra các tiêu chí tạo việc làm khá dễ thở.

Đầu tư EB-5 Trực tiếp so với Đầu tư EB-5 vào Đặc khu

Các nhà đầu tư nước ngoài phải quyết định xem họ muốn đầu tư EB-5 trực tiếp hay đầu tư thông qua đặc khu EB-5 để nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ. Cả hai loại hình đầu tư đều có những lợi ích, nhưng cuối cùng, hầu hết các nhà đầu tư EB-5 chọn con đường đầu tư vào đặc khu vì họ có thể được hưởng mức độ an toàn và tự do hơn.

Đầu tư EB-5 vào một đặc khu nói chung là một khoản đầu tư thụ động. Một đặc khu sẽ cung cấp dự án EB-5 hình thành trên nguồn vốn từ nhiều nhiều nhà đầu tư EB-5 góp vào. Các nhà điều hành đặc khu (các chuyên gia kinh doanh uy tín) sẽ quản lý các khoản đầu tư, cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ việc ứng dụng chuyên môn của các chuyên gia EB-5 dày dạn kinh nghiệm. Các đặc khu chủ yếu làm việc với các dự án tại vùng lao động mục tiêu vì số tiền đầu tư yêu cầu thấp hơn, do đó, khoản đầu tư EB-5 hấp dẫn hơn đối với công dân nước ngoài. Hợp tác với đặc khu đầu tư cũng giúp các nhà đầu tư dễ dàng đáp ứng yêu cầu tạo việc làm hơn vì việc làm thời vụ và việc làm gián tiếp cũng được tính vào tổng số việc làm được tạo ra.

Trong khi đầu tư thông qua một đặc khu làm cho quy trình trở nên dễ dàng hơn, các nhà quản lý kinh doanh có kinh nghiệm vẫn có thể chọn đầu tư EB-5 trực tiếp và sử dụng chuyên môn của riêng họ. Các nhà đầu tư trực tiếp phải sẵn sàng sống gần dự án vì họ sẽ phải tham gia vào các quyết định hàng ngày. Để đáp ứng con số tạo việc làm, nhà đầu tư phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp.

Tại sao nên đầu tư theo Chương trình EB-5?

Thị thực EB-5 mở ra vô vàn cơ hội cho công dân nước ngoài đạt được giấc mơ Mỹ. Thường trú nhân có thể nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ sau năm năm cư trú với tư cách thường trú nhân Hoa Kỳ. Nhưng không cần thiết phải có quốc tịch, thường trú nhân có thể tiếp cận các cơ sở y tế và hệ thống giáo dục công lập trứ danh ở Hoa Kỳ và được hưởng hầu hết các quyền cũng như đặc quyền như công dân.

Menu