Các hiểu biết về yêu cầu nguồn vốn EB-5 hợp pháp

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã thông báo mọi nhà đầu tư tham gia vào Chương trình Đầu tư định cư EB-5 đều phải “chứng minh bằng chứng hữu hiệu về số vốn đã đầu tư (hoặc đã tích cực trong quá trình được đầu tư) vào một doanh nghiệp thương mại mới được thành lập thông qua cách thức hợp pháp”. Tuyên bố này là bản chất của yêu cầu về nguồn vốn hợp pháp. Nói một cách đơn giản, mỗi người tham gia đầu tư EB-5 phải nộp bằng chứng chứng minh nguồn vốn của họ là hợp pháp.

Cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh rằng vốn của nhà đầu tư có nguồn gốc hợp pháp giúp đảm bảo Hoa Kỳ không thúc đẩy tội phạm thông qua chương trình cấp thẻ xanh theo diện đầu tư. Do đó, công dân nước ngoài tham gia và các thành viên gia đình đủ điều kiện phải tuân thủ quy định này nếu họ muốn có cơ hội nhận thẻ xanh của Hoa Kỳ. Thật không may, tùy thuộc vào loại vốn đầu tư EB-5, quá trình đảm bảo các thủ tục giấy tờ về nguồn vốn phù hợp có thể tốn nhiều thời gian và khó khăn khi thu thập. Vì vậy, mặc dù chương trình EB-5 trước đây là một trong những con đường đơn giản nhất để trở thành thường trú nhân ở Hoa Kỳ, việc đáp ứng điều này và tất cả các yêu cầu đầu tư EB-5 khác không phải lúc nào cũng đơn giản.

Cuối cùng, các nhà đầu tư EB-5 đang đầu tư một số tiền không hề nhỏ: 1,8 triệu Đô-la Mỹ (hoặc 900.000 Đô-la Mỹ khi họ chọn đầu tư vào một dự án được phê duyệt nằm trong vùng lao động mục tiêu (TEA). Do đó, điều quan trọng là những nhà đầu tư EB-5 phải thu thập tài liệu phù hợp về các khoản tiền theo đúng phương thức và thời điểm ngay trong lần đầu tiên. Với việc thẩm định và lựa chọn dự án cẩn thận, các nhà đầu tư không chỉ có cơ hội nhận được thẻ xanh mà còn thu được lợi nhuận cao từ khoản đầu tư EB-5 mang lại.

Việc thu thập các tài liệu về nguồn quỹ hợp pháp cần có thời gian

Vì chỉ mỗi khoản đầu tư là riêng biệt nên thời gian nhà đầu tư EB-5 thu thập các tài liệu về nguồn vốn cần thiết sẽ khác nhau. Các yếu tố như quốc gia xuất xứ và nguồn vốn thực tế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian tổng thể. Thảo luận với luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm có thể giúp nhà đầu tư lựa chọn các nguồn vốn phù hợp nhất để đáp ứng mục tiêu đầu tư và thời gian hợp lý.

Ngay cả trong giai đoạn bắt đầu lập kế hoạch đầu tư, những nhà đầu tư EB-5 cũng nên xem xét tính pháp lý của nguồn vốn. Một luật sư di trú giỏi sẽ đề nghị cung cấp bằng chứng thích hợp về các nguồn tài chính hợp pháp trước khi nộp đơn I-526. Điều quan trọng là phải ý thức được việc bất kỳ trì hoàn nào trong quá trình thu thập chứng từ cũng sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc nộp đơn I-526.

Không có gì được coi là quá nhiều tài liệu về nguồn vốn

Một trong những lợi ích lớn nhất khi làm việc với đội ngũ pháp lý EB-5 có kinh nghiệm là được tiếp cận với hướng dẫn về loại tài liệu mà nhà đầu tư cần cho quy trình đầu tư. Tuy nhiên, đặc biệt khi nói đến các tài liệu về nguồn vốn, một nguyên tắc chung là “không có cái gọi là thừa thải với tài liệu về nguồn vốn”.

Bạn không chắc chắn về việc liệu một tài liệu có cần thiết không? Nhà đầu tư EB-5 sẽ không bao giờ bị phạt vì cung cấp quá nhiều tài liệu chứng minh nguồn vốn của họ là hợp pháp. Vì vậy, cẩn tắc vô áy náy, hãy đưa toàn bộ các tài liệu mà bạn có vào hồ sơ được nộp. Ngoài ra, cung cấp bất kỳ tài liệu nào có khả năng làm thay đổi quyết định của chuyên viên thẩm định theo hướng có lợi cho nhà đầu tư chắc chắn là một quyết định sang suốt.

Một dạng câu hỏi phổ biến khác của các nhà đầu tư xoay quanh việc tài liệu bị thiếu hoặc không thể tiếp cận được. Ví dụ: một nhà đầu tư không thể cung cấp các hồ sơ cần thiết chứng minh nguồn tiền do chính sách lưu trữ của một tổ chức tài chính. Có thể là họ đã xóa các bản lưu sau một khoảng thời gian nhất định. Trường hợp này vẫn có cách giải thích. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể cung cấp một thư giải trình lý do tại sao không cung cấp được tài liệu, cùng với cam kết từ kế toán viên có thâm niên cung cấp chi tiết thông tin mà bản sao kê ngân hàng bị thiếu và một thư xác nhận từ ngân hàng nêu rõ các thủ tục lưu trữ của họ.

Mặc dù sáng kiến này chỉ tạm thời chắp nối một số căn cứ trên giấy tờ về nguồn vốn hợp pháp được yêu cầu phải có chứng từ xác minh rõ ràng hơn, nhưng đây vẫn là một phương án khả thi để đảm bảo cho tương lai của nhà đầu tư ở Hoa Kỳ.

Các tài liệu khác nhau dựa trên chủ đầu tư và nguồn vốn của họ

Không có danh sách các tài liệu yêu cầu là một trong những khía cạnh thách thức nhất của việc đưa ra lời khuyên chung về việc đáp ứng yêu cầu nguồn vốn. Mặc dù có một số tài liệu chung mà USCIS chấp nhận là bằng chứng về các nguồn vốn hợp pháp, nhưng không có văn bản nào quy định rằng các tài liệu X, Y và Z là bắt buộc đối với mọi khoản đầu tư EB-5. Các tài liệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình đầu tư, nhà đầu tư cụ thể và nguồn vốn của họ.

Ví dụ, các thủ tục tài chính có thể khác nhau tùy theo quốc gia và mức độ tiếp cận của một số tài liệu tại một số địa điểm nhất định. Một ví dụ khác là yêu cầu dịch thuật. Khi các tài liệu về nguồn vốn của nhà đầu tư không phải bằng tiếng Anh, thì các tài liệu này cũng được yêu cầu phải có bản dịch được chứng thực.

Điểm quan trọng nhất cần lưu ý là USCIS sẽ cho phép sử dụng vốn đầu tư EB-5 có nguồn gốc từ bất kỳ nguồn nào miễn là nó được chứng minh là hợp pháp. Dưới đây là danh sách chỉ một số tài liệu phổ biến nhất có thể khả năng được cho các nguồn vốn hợp pháp:

  • Sổ sách kế toán từ hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư
  • Sao kê Ngân hàng
  • Hồ sơ lao động
  • Hồ sơ đầu tư
  • Hồ sơ khoản vay
  • Hồ sơ các giao dịch cá nhân, như tài sản được tặng cho
  • Hồ sơ doanh số tài sản
  • Hoàn thuế
Menu