Đầu tư EB-5 gặp khó khăn và COVID-19

Đại dịch COVID-19 năm 2020 đã mang lại những thay đổi đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực thị trường. Việc tuyển dụng bị đóng băng, sa thải, cắt giảm lực lượng lao động, nguồn cung ứng toàn cầu gián đoạn, hạn chế đi lại và hoạt động, đóng cửa tạm thời hoạt động kinh doanh và lãnh sự, và thậm chí việc gia tăng thời gian nghỉ phép của người lao động gây thiệt hại đến các doanh nghiệp, bao gồm những doanh nghiệp được hỗ trợ bởi vốn EB-5. Cho những người tham gia đầu tư EB-5 đã chọn đầu tư vào những dự án kinh doanh EB-5 đang gặp khó khăn, sự ảnh hưởng của đại dịch có thể còn nghiêm trọng hơn.

Trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, và những ngành công nghiệp khác, số doanh nghiệp EB-5 đang gặp khó khăn tăng. Những dự án trong lĩnh vực giải trí vốn đã chiến đấu rất khó khăn để đáp ứng những mục tiêu tài chính của những tài liệu họ đưa ra ngay từ ban đầu ngày càng gặp nhiều vấn đề. Lãi suất thấp nhất trong lịch sử và sự chần chừ trong việc phát hành trái phiếu mới đã tạo nên nhiều vấn đề cho việc cấp vốn cho những dự án EB-5.

Một số người tham gia đầu tư EB5 thậm chí có thể thấy khả năng đủ điều kiện xin thị thực của họ gặp rủi ro. Nếu quá trình xây dựng và hoạt động của dự án ngừng lại, nó không thể đạt được yêu cầu tạo việc làm. Tuy nhiên, tất cả những thay đổi này không nhất thiết nghĩa là những nhà đầu tư vào những dự án doanh nghiệp đang gặp khó khăn EB-5 đã chạm đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình EB-5 của họ. Điều đó đơn giản nghĩa là những nhà đầu tư đó cần được cập nhật thông tin.

Chứng khoán và công khai rủi ro

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) yêu cầu mọi đầu tư EB-5 thỏa thuận cung cấp những tiết lộ rủi ro trong quá trình ký. Các doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trong các doanh nghiệp gặp khó khăn trong chương trình EB-5 nên cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin cập nhật về COVID-19 trong các tiết lộ chứng khoán của họ. Những người tham gia đầu tư EB5 nên cẩn thận hiểu những tiết lộ này và ý nghĩa của chúng đối với việc đủ điều kiện xin thị thực, cũng như khoản đầu tư tài chính của họ.

Đạo Luật Chứng Khoán Và Hối Đoái Năm 1934 yêu cầu “công bố thông tin đầy đủ và công bằng”, cấm cả những tuyên bố sai sự thật trọng yếu và việc bỏ sót bất kỳ sự kiện quan trọng nào cần thiết để ngăn những tuyên bố trước đó trở nên sai lệch. Tiết lộ rủi ro thường bao gồm những rủi ro chung và sự không chắc chắn chung liên quan đến ngành cụ thể mà dự án EB-5 sẽ hoạt động.

Liên quan đến COVID-19, các NCE có thể không nêu tên đại dịch một cách rõ ràng trong các tiết lộ cập nhật của họ, vì vậy các nhà đầu tư nên tìm kiếm các thông tin tiết lộ liên quan đến các cuộc khủng hoảng và đại dịch sức khỏe cộng đồng cũng như các tham chiếu đến các bến cảng an toàn được sử dụng cho NCE theo Tin Tranh tụng Luật Cải cách Chứng khoán năm 1995 (PSLRA). Bất kỳ NCE nào không cung cấp các tiết lộ hoặc tiết lộ như vậy về những thay đổi quan trọng mang lại cho các dự án EB-5 gặp khó khăn do đại dịch có thể vi phạm luật trao đổi của Hoa Kỳ.

Thay đổi cốt yếu

Tiết lộ chứng khoán ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án đầu tư EB5 có thể khiến việc đủ điều kiện được cấp thị thực của nhà đầu tư gặp rủi ro khi bị Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xét xử. Một thay đổi quan trọng được định nghĩa là một thay đổi ảnh hưởng đến các khía cạnh hậu quả của một dự án EB-5 nhất định, bao gồm không giới hạn những thay đổi đối với việc tài trợ trung tâm khu vực, thay đổi về nguồn vốn hoặc cơ cấu đầu tư, thay đổi rõ ràng về phạm vi và thời gian dự án, thay đổi trong việc làm cấu trúc ảnh hưởng đến việc tạo việc làm và thậm chí cả các cập nhật lớn đối với việc cung cấp tài liệu hoặc tài liệu dự án khác.

Nếu USCIS xác định rằng một thay đổi quan trọng đã diễn ra trong thời gian đầu tư EB-5, thì nhà đầu tư phải điền lại toàn bộ đơn I-526 của họ, cập nhật tài liệu và chi tiết cho dự án.

Những tiết lộ liên quan đến COVID

Một số tiết lộ chứng khoán nhất định liên quan đến COVID-19 có thể được coi là những thay đổi quan trọng đối với USCIS. Ngay cả khi họ không tuyên bố rõ rang về virus, có thể có những tín hiệu trong các bản công bố chứng khoán được cập nhật mà các nhà đầu tư quan tâm nên chú ý. Những tín hiệu này có thể là những tiết lộ liên quan đến tác động đến việc tạo hoặc phân bổ việc làm, những thay đổi mới về hoạt động dự kiến, việc sắp xếp lại các dự báo không hợp lệ do đại dịch gây ra, những rủi ro mới do đại dịch mang lại hoặc tác động kép của đại dịch lên những rủi ro truyền thống.

Ngoài các tiết lộ về chứng khoán, người tham gia đầu tư EB-5 nên tìm kiếm ngôn ngữ nêu chi tiết khi nào những thay đổi như vậy cần sự đồng ý của họ, cũng như liệt kê các quyền của nhà đầu tư EB-5.

2021 và xa hơn nữa

Khi các hồi đáp và quy định của chính phủ tiếp tục phát sinh, các nhà đầu tư EB-5 nên mong đợi sẽ thấy những thay đổi tiếp theo vào năm 2021. Tìm kiếm lời khuyên của một luật sư nhập cư có kinh nghiệm trong chương trình EB-5 có thể giúp các nhà đầu tư tìm ra các biện pháp để giữ cho bản thân và gia đình của họ đủ điều kiện để thường trú tại Hoa Kỳ. Các giải pháp khả thi có thể bao gồm các chiến lược mới để tái triển khai vốn, các nguồn tài trợ mới hoặc sự thay đổi trong tổ chức để duy trì các yêu cầu tạo việc làm.

Mặc dù những thay đổi quan trọng do COVID-19 mang lại phải được xem xét một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng chúng có thể chỉ là một cú hích trên con đường đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5, ngay cả những người đang làm việc trong các dự án đầu tư EB5 đang gặp khó khăn. Chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 được tạo ra để giúp kích thích các lĩnh vực yếu kém của nền kinh tế Hoa Kỳ, chính hoàn cảnh mà nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Với sự giúp đỡ và tư vấn của các chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm, các nhà đầu tư đang gặp khó khăn sẽ có thể dễ dàng điều hướng bất kỳ thay đổi quan trọng nào.

Menu