ImportanceofSeparateLegalRepresentation

Tầm quan trọng của việc thuê đại diện riêng

No Comments

Để bảo vệ lợi ích của cả nhà đầu tư và trung tâm vùng chỉ định, mỗi bên nên thuê luật sư nhập cư riêng để được tư vấn trong quá trình tham gia Chương trình EB-5. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây phản ứng với những hậu quả nghiêm trọng đối với hành động của các bên liên quan đến chương trình, bao gồm luật sư, nhà phát triển dự án và trung tâm vùng chỉ định, không tuân thủ các quy định của chương trình, điều này càng cho thấy sự cần thiết phải có đại diện riêng biệt. Bài viết sau đây sẽ giúp quý vị hiểu đại diện kép (một luật sư đại diện cho cả hai bên) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quy trình EB-5 như thế nào.

Các trung tâm vùng chỉ định và các tổ chức phát hành chứng khoán khác bị nghiêm cấm trình bày sai dưới mọi hình thức trong quá trình tham gia với nhà đầu tư. Trình bày sai có thể bao gồm cả việc cung cấp thông tin sai lệch và bỏ sót thông tin quan trọng, và các trung tâm vùng chỉ định tham gia vào các hoạt động này có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do SEC áp đặt. Xung đột lợi ích do đại diện kép tạo ra có thể dẫn đến việc trình bày sai, cụ thể là đại diện không thể tiết lộ vì cố gắng bảo vệ lợi ích cho khách hàng của mình.

Một phương pháp giúp giảm hậu quả tiêu cực có thể xảy ra khi thuê đại diện kép là yêu cầu mỗi nhà đầu tư ký vào giấy miễn trừ nêu rõ rằng nhà đầu tư thừa nhận xung đột có thể xảy ra khi thuê đại diện kép. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp tốt nhất cho nhà đầu tư EB-5 vì nhiều người có thể không thông thạo các thuật ngữ pháp lý tiếng Anh và có thể không hiểu đầy đủ những điều họ đang thừa nhận. Nếu luật sư của cả hai bên biết rằng một bên đang tham gia vào các hoạt động không đúng, thì người đó sẽ không thể đại diện cho một trong hai bên nữa, khiến cả hai bên cần có đại diện mới.

Sự phức tạp vẫn có thể xuất hiện trong quá trình EB-5 nếu có đại diện kép, kể cả khi hai bên đều tuân thủ đầy đủ các quy định. Lý do đơn giản là vì mục tiêu của nhà đầu tư và trung tâm vùng chỉ định không phải lúc nào cũng đồng nhất với nhau. Một số tình huống như sau có thể tạo ra sự phức tạp:

  • Tiết lộ thông tin: Trước khi lựa chọn trung tâm vùng chỉ định, luật sư nhập cư phải điều tra các lựa chọn khả thi khác nhau để đưa ra tư vấn phù hợp cho nhà đầu tư của họ. Nếu luật sư điều tra cũng được trung tâm vùng chỉ định thuê, họ không thể tiết lộ thông tin cho nhà đầu tư vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trung tâm vùng chỉ định, mặc dù luật sư đó có nghĩa vụ tiết lộ thông tin nếu vì lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư. Mâu thuẫn tương tự về việc tiết lộ thông tin cũng xảy ra trong suốt quá trình đầu tư.
  • Các mốc thời gian: mốc thời gian lý tưởng để giải phóng quỹ đầu tư và nộp đơn kiến nghị sẽ khác nhau đối với nhà đầu tư và trung tâm vùng chỉ định. Điều này cũng có thể tạo ra xung đột nếu cùng một luật sư được thuê bởi cả hai bên vì quyền lợi của hai bên không song hành với nhau.
  • Sử dụng sai quỹ: Nếu quỹ của nhà đầu tư bị trung tâm vùng chỉ định sử dụng sai theo bất kỳ cách nào, điều này cũng có thể tạo ra xung đột nếu có một luật sư đại diện cho cả hai bên. Vì lý do này, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) đã tuyên bố cụ thể rằng luật sư không được phép đại diện cho cả hai bên trong tố tụng do việc sử dụng sai quỹ đầu tư. Vì đây là điều có thể rõ ràng cho đến gần cuối quá trình EB-5, tốt nhất là nhà đầu tư và trung tâm vùng chỉ định nên chọn luật sư riêng ngay từ đầu để tránh xung đột tiềm ẩn trong tương lai và sự chậm trễ có thể xảy ra do thay đổi luật sư giữa chương trình

Bởi vì mục tiêu của nhà đầu tư EB-5 và trung tâm vùng chỉ định khác nhau, nên việc thuê đại diện kép có thể gây bấp bênh cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả luật sư. Trong tương lai, luật liên bang thậm chí có thể chấm dứt lựa chọn đại diện kép cho các bên tham gia chương trình EB-5 nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài.

Xung đột lợi ích và Đại diện kép

ABA đã cấm đại diện kép trong mọi trường hợp nếu điều đó hạn chế khả năng luật sư đại diện hiệu quả cho lợi ích tốt nhất của một trong hai bên. Mặc dù có một số ngoại lệ nhất định đối với nguyên tắc này, nhưng những ngoại lệ đó chỉ được thực hiện khi cả hai bên đều có lợi ích tương tự, nếu không muốn nói là giống hệt nhau. Vì điều này không thực tế đối với các bên tham gia chương trình EB-5, nên đại diện kép không được khuyến khích.

Khi xung đột giữa trung tâm vùng chỉ định và nhà đầu tư xuất hiện trong quá trình EB-5, bất kỳ luật sư nào đại diện cho cả hai bên đều phải rút lại đại diện của mình. Sau đó, luật sư phải chịu trách nhiệm tài chính đối với những thiệt hại cho một hoặc cả hai bên nếu không thể tìm được đại diện mới. Hậu quả pháp lý khác được áp dụng nếu đại diện kép đã thực hiện bất cứ hoạt động phi đạo đức nào trong suốt thời gian đó đại diện.

Vì những lý do này, tất cả các bên liên quan đến hoạt động đầu tư EB-5 nên có chuyên gia tư vấn riêng. Nếu nhà đầu tư thuê luật sư riêng, luật sư đó có thể đảm bảo trung tâm vùng chỉ định tiết lộ thông tin phù hợp và cũng đảm bảo rằng lợi ích của nhà đầu tư được giải quyết trong hợp đồng cho vay, đặc biệt là liên quan đến việc hoàn trả tiền cho vay. Mặt khác, việc trung tâm vùng chỉ định thuê riêng một luật sư có thể đảm bảo rằng các quỹ đầu tư được giải phóng đúng tiến độ để tránh làm dự án chậm trễ. Luật sư tư vấn riêng sẽ bảo vệ trung tâm vùng chỉ định, nhà đầu tư và các luật sư.

Uy tín của luật sư có thể dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì tin đồn về một hành động sơ suất nào đó. Ngoài ra, danh tiếng của trung tâm vùng chỉ định cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu nảy sinh các vấn đề pháp lý do đại diện kép. Do đó, vì lợi ích của tất cả các bên, họ nên thuê đại diện riêng biệt.

Menu