Kiến thức cơ bản về chương trình visa EB-5

No Comments

Sơ lược về Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5

Chương trình visa ưu tiên thứ 5 dựa trên việc làm, thường gọi là Chương trình EB-5, được thành lập như một phần của Đạo luật Nhập cư năm 1990 và được Giám sát bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Chương trình được thiết kế nhằm cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có đủ vốn được nhận tình trạng thường trú nhân thông qua khoản đầu tư đủ điều kiện để tạo công việc mới cho người lao động Hoa Kỳ, nhờ đó kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, công dân nước ngoài cần đầu tư tối thiểu 1.000.000 đô la vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE), được USCIS định nghĩa là các tổ chức vì lợi nhuận được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990. Có một số ngoại lệ cho điều này, vì doanh nghiệp có thể đang trong quá trình mở rộng chứ không phải là doanh nghiệp mới được thành lập. Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực việc làm mục tiêu (TEA), thuộc khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ việc làm thấp hơn trung bình, nhà đầu tư chỉ cần góp vốn 500.000 USD. Để đáp ứng các yêu cầu của chương trình, khoản đầu tư phải được sử dụng để tạo ra 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ. Có hai hình thức đầu tư để nhà đầu tư lựa chọn: đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận.

Lợi ích khi sử dụng Trung tâm vùng chỉ định

Trung tâm vùng chỉ định là các tổ chức đã được USCIS chấp thuận để xử lý các khoản đầu tư EB-5. Các tổ chức này được thành lập lần đầu vào năm 1992 như một phần của Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư. Đầu tư vào Trung tâm vùng chỉ định có lợi ích cụ thể là có thể tính các công việc trực tiếp, gián tiếp và phát sinh vào số công việc mới được tạo ra, giúp nhà đầu tư dễ dàng đáp ứng yêu cầu tạo 10 công việc để nhận tình trạng thường trú nhân.

Để được chấp thuận đơn xin tình trạng thường trú nhân, các nhà đầu tư nhập cư phải cung cấp tài liệu cho thấy đã tạo ra 10 công việc toàn thời gian mới từ khoản đầu tư của họ. Điều này có thể khó thực hiện vì các công việc duy nhất được tính là nhân viên trực tiếp toàn thời gian của NCE. Nếu nhà đầu tư chọn đầu tư qua trung tâm vùng chỉ định, họ chỉ cần chứng minh rằng khoản đầu tư đã được phân phối dựa trên kế hoạch kinh doanh đã vạch ra ban đầu; trung tâm vùng chỉ định sẽ tính số công việc tạo ra bằng phương pháp đã được chấp thuận trước. Một lợi ích bổ sung là vì có một số công việc nhiều hơn, nên dự án có thể chấp nhận nhiều khoản đầu tư EB-5 hơn.

Tóm tắt các yêu cầu đầu tư EB-5:

1. Mỗi người tham gia chương trình phải đầu tư 1.000.000 đô la, hoặc 500.000 đô la nếu dự án nằm trong vùng TEA.

2. Khoản đầu tư phải được sử dụng để tạo ra 10 công việc toàn thời gian mới cho công nhân Hoa Kỳ đủ điều kiện và phải được duy trì trong ít nhất hai năm.

Phải đầu tư vào NCE.

Các khoản tiền đầu tư phải được thu được một cách hợp pháp và phải duy trì tình trạng có rủi ro trong suốt thời gian dự án hoạt động.

Kể từ khi hình thành vào năm 1990, Chương trình Visa EB-5 dành cho Nhà đầu tư Định cư đã tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho người lao động Hoa Kỳ trên toàn quốc. Chương trình tiếp tục cung cấp một con đường cho các công dân nước ngoài có đủ vốn có thể nhập cư vào Hoa Kỳ, đồng thời kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ.

Chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến ​​luật sư nhập cư trước khi bắt đầu quy trình EB-5. Thông tin trên là bản tóm tắt ngắn gọn và không chứa đầy đủ thông tin mọi liên quan đến chương trình EB-5.

Menu