Visa EB-5 Tùy chọn Đầu tư Trực tiếp so với Trung tâm vùng chỉ định

No Comments

Tùy chọn đầu tư EB-5

Chương trình EB-5 ban đầu được thiết kế để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua vốn nước ngoài và tạo việc làm tại Hoa Kỳ. Kể từ đó, đây trở thành một chương trình nhằm mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình của họ trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua các khoản đầu tư đủ điều kiện.

Trong chương trình EB-5, nhà đầu tư nước ngoài có thể chọn đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định hoặc đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại. Mặc dù các yêu cầu cốt lõi của chương trình vẫn giữ nguyên bất kể hình thức đầu tư, nhưng cách đáp ứng các yêu cầu đó có một số khác biệt.

Đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định

Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài thích sử dụng một Trung tâm vùng chỉ định để quản lý tiền đầu tư của họ. Một ưu điểm của phương pháp này là tất cả các công việc trực tiếp, gián tiếp và phát sinh đều có thể được tính vào yêu cầu tạo 10 công việc, giúp việc đáp ứng điều kiện để được chấp thuận đơn kiến nghị trở nên dễ dàng hơn. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro không được chấp thuận đơn kiến nghị và khiến nhà đầu tư không thể nhập cư. Số tiền đầu tư tối thiểu là như nhau bất kể phương thức đầu tư được chọn: 500.000 đô la nếu doanh nghiệp thương mại nhận vốn đầu tư nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) và 1.000.000 đô la nếu doanh nghiệp nằm trong vùng TEA. Cơ cấu doanh nghiệp được cho phép cũng giống nhau: công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp liên doanh, công ty hợp danh, v.v. đều là những cơ cấu được cho phép.

Đầu tư trực tiếp

Một số nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại thay vì thông qua Trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận. Như thế không có nghĩa là họ phải là nhà đầu tư duy nhất trong doanh nghiệp; họ có thể tham gia với các nhà đầu tư khác để cung cấp số vốn cần thiết cho dự án. Tuy nhiên, chỉ có những công việc trực tiếp mới được tính vào yêu cầu tạo 10 công việc, nghĩa là chỉ có thể tính số nhân viên toàn thời gian của doanh nghiệp, còn nếu đầu tư vào Trung tâm vùng chỉ định thì nhà đầu tư có thể tính số nhân viên trực tiếp toàn thời gian, nhân viên của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp thương mại mới (công việc gián tiếp) và nhân viên có công việc bắt nguồn từ số tiền mà những nhân viên kia đã chi ra (công việc phát sinh).

Chọn khoản đầu tư tốt nhất cho quý vị

Nếu cảm thấy khó chọn một hình thức đầu tư (trực tiếp hoặc thông qua Trung tâm vùng chỉ định), hãy nghĩ theo cách này: Tất cả chỉ nằm ở mức độ kiểm soát mà quý vị muốn có đối với dự án đang đầu tư. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn đầu tư trực tiếp vì có ý định tạo ra doanh nghiệp thương mại của riêng họ mà sau này họ sẽ biến thành một doanh nghiệp thành công. Nhiều khi, những nhà đầu tư này đơn giản là sẽ mở rộng các doanh nghiệp nội địa hiện có vào Hoa Kỳ và sử dụng các doanh nghiệp đó làm nơi nhận đầu tư của họ. Do đó, đầu tư trực tiếp là lựa chọn tốt nhất cho những cá nhân này vì họ muốn nắm quyền kiểm soát càng nhiều càng tốt đối với cả khoản đầu tư và doanh nghiệp mà họ đang đầu tư.

Đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định là lựa chọn tốt nhất cho những nhà đầu tư muốn để người khác xử lý các chi tiết của tiền đầu tư và dự án. Nhà đầu tư có rất ít trách nhiệm trong đó. Ngoài ra, vì vốn từ các khoản đầu tư EB-5 thường chỉ là một lượng nhỏ trong tổng vốn mà dự án thu được khi đầu tư thông qua một Trung tâm vùng chỉ định, nên dự án thường tạo ra nhiều việc làm hơn, tăng khả năng nhà đầu tư được chấp thuận đơn kiến nghị và nhập cư thành công.

Thủ tục nộp đơn xin đầu tư EB-5

Một sự khác biệt khác giữa đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định là cách nộp các đơn kiến nghị khác nhau trong quy trình EB-5.

Khi đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư EB-5 có trách nhiệm lớn hơn trong quá trình nộp đơn bảo lãnh. Nhà đầu tư nên thuê một luật sư nhập cư để tham khảo ý kiến và mỗi nhà đầu tư phải soạn các tài liệu cần thiết để nộp cùng mỗi đơn bảo lãnh. Họ cũng phải tự nộp đơn kiến nghị, đảm bảo rằng các mẫu đơn đã được điền đúng cách và kèm theo tất cả các tài liệu cần thiết và đáp ứng các thời hạn trong chương trình.

Nếu đầu tư thông qua một Trung tâm vùng chỉ định, thì quá trình nộp đơn sẽ được thực hiện với nỗ lực hợp tác của nhà đầu tư và Trung tâm vùng chỉ định đã chọn. Cả hai bên sẽ làm việc để xác định và kết hợp tài liệu; phần lớn công việc này đã được lo liệu vì các Trung tâm vùng chỉ định đã chuẩn bị tài liệu cho dự án.

Tổng kết

Tham gia Chương trình EB-5 đòi hỏi nhà đầu tư phải đưa ra một số quyết định quan trọng. Quá trình này có thể là một quá trình dài và thậm chí có thể bị kéo dài nhiều hơn nếu gặp trở ngại. Việc đảm bảo nộp tài liệu chính xác và đầy đủ cũng như tuân thủ mọi quy định của tất cả các bên liên quan là điều quan trọng, chúng tôi khuyên quý vị nên tìm hướng dẫn từ Trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận hoặc công ty tư vấn EB-5 vì họ có kinh nghiệm cần thiết để giúp quý vị có quyết định tốt nhất cho trường hợp của mình.

Menu