Các Quyết định & Yêu cầu về Thị thực EB-5

No Comments

Các bước để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5

Chương trình Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư EB -5 được thành lập vào năm 1990 nhằm tạo cơ hội cho công dân nước ngoài trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ bằng cách tạo ra đầu tư đáng kể để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Hoa Kỳ. Đây là một trong số các lựa chọn thị thực có sẵn và được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) giám sát. Tóm lại, chương trình EB-5 yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 500.000 đô la (hoặc 1.000.000 đô la, tùy vào địa điểm dự án) vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Khoản đầu tư phải tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ, và nhà đầu tư phải duy trì trạng thái tham gia vào dự án.

Bài viết sau đây khái quát từng bước về quy trình EB-5 để nhận tình trạng thường trú nhân.

Quyết định để thực hiện đầu tư của quý vị

Nhà đầu tư nhập cư tham gia chương trình EB-5 có thể chọn đầu tư thông qua một Trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận hoặc đầu tư trực tiếp vào NCE đã chọn. Đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định có một số lợi thế so với đầu tư trực tiếp. Thứ nhất, trong đầu tư trực tiếp, những công việc có thể được tính vào yêu cầu tạo 10 công việc là những công việc do nhân viên trực tiếp của chính doanh nghiệp đảm nhiệm. Khi đầu tư thông qua một Trung tâm vùng chỉ định, các công việc gián tiếp và phát sinh cũng được tính vào số công việc tạo ra, tức là nhân viên của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và nhân viên của các tổ chức mà nhân viên trực tiếp và gián tiếp chi tiền của họ. Điều này khiến việc đáp ứng yêu cầu tạo 10 công việc trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định giúp dễ dàng đầu tư vào một dự án có nhiều nhà đầu tư khác, và do đó tạo số vốn lớn hơn. Điều này giúp cho các dự án có quy mô lớn hơn tăng số lượng việc làm được tạo ra.

Chọn Bên nhận Khoản đầu tư của quý vị

Bất kể chọn phương thức đầu tư nào, nhà đầu tư EB-5 vẫn có trách nhiệm đánh giá kỹ các lựa chọn dự án để tìm ra dự án phù hợp nhất cho khoản đầu tư của mình. Nếu nhà đầu tư muốn đầu tư thông qua Trung tâm vùng chỉ định, họ cũng nên xem xét kỹ lưỡng lịch sử của Trung tâm vùng chỉ định đối với các khoản đầu tư trước đó.

USCIS định nghĩa NCE là các tổ chức vì lợi nhuận được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 và tiến hành các hoạt động hợp pháp. Nếu một doanh nghiệp được thành lập trước ngày 29 tháng 11 năm 1990, thì doanh nghiệp đó vẫn có thể đủ điều kiện làm NCE nếu đã được mua và sửa đổi hoặc mở rộng đến mức tăng số lượng nhân viên hoặc giá trị ròng lên 40%. Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn cũng có thể đủ điều kiện, nhưng họ phải có mức lỗ từ 20% trở lên trong một đến hai năm qua. Trong tình huống thứ hai, yêu cầu tạo 10 công việc bị hủy bỏ và chỉ có yêu cầu duy nhất là duy trì số công việc đã tồn tại trước khi đầu tư.

Khi lựa chọn NCE để đầu tư, điều quan trọng cần lưu ý là địa điểm dự án. Nếu dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), số tiền đầu tư tối thiểu chỉ là 500.000 đô la, còn đầu tư vào dự án không nằm trong TEA sẽ là 1.000.000 đô la.

Thu thập quỹ đầu tư

Trước khi bắt đầu chương trình EB-5, nhà đầu tư phải có trong tay số vốn cần thiết. Nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng về số vốn cần thiết được cam kết đầu tư vào dự án.

Nộp đơn xin nhập cư của quý vị (Mẫu đơn I-526)

Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài, là đơn đầu tiên cần nộp cho USCIS trong quá trình EB-5. Đơn kiến nghị này phải gửi kèm tài liệu chứng minh rằng nhà đầu tư đã đầu tư số tiền tối thiểu (500.000 đô la hoặc 1.000.000 đô la) vào một NCE và NCE đó có khả năng tạo 10 công việc theo yêu cầu của chương trình và duy trì chúng trong thời gian hai năm. Tài liệu cũng phải cho thấy nhà đầu tư sẽ duy trì việc tham gia vào dự án như thế nào. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải đóng vai trò trong việc phát triển các chính sách của NCE hoặc tham gia vào các hoạt động quản lý hàng ngày. Đơn kiến nghị cũng phải bao gồm tài liệu chứng minh rằng tiền đầu tư có nguồn gốc hợp pháp.

Nhận (các) Thẻ xanh

Bước tiếp theo sau khi được chấp thuận Đơn I-526 là trở thành thường trú nhân có điều kiện. Đối với nhà đầu tư nước ngoài hiện đang cư trú (hợp pháp) tại Hoa Kỳ, họ phải nộp Mẫu đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng. Mỗi thành viên gia đình trực tiếp của nhà đầu tư muốn xin tình trạng thường trú nhân (bao gồm vợ/chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi), đều phải nộp đơn kiến nghị riêng. Nhà đầu tư vẫn sống bên ngoài Hoa Kỳ sẽ sử dụng Mẫu đơn DS-230, là đơn xin thị thực nhập cư. Trong quy trình này, nhà đầu tư nước ngoài phải hoàn thành buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi họ đang cư trú hợp pháp. Tình trạng thường trú nhân có điều kiện sẽ hết hạn sau hai năm.

Duy trì đầu tư

Trong thời gian hai năm sau khi nhận được tình trạng thường trú nhân có điều kiện, nhà đầu tư nhập cư phải đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ vẫn ở trạng thái có rủi ro và số tiền đó đang được sử dụng để tạo 10 công việc cần thiết theo chương trình EB-5.

Tránh đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ

Bởi vì tình trạng thường trú nhân mà nhà đầu tư có tại thời điểm này là tình trạng có điều kiện, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có ý định thường trú tại Hoa Kỳ. Nếu họ đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ lâu hơn sáu tháng trên 12 tháng, tình trạng của họ có thể bị tước bỏ.

Loại bỏ các điều kiện

Trước khi tình trạng thường trú nhân có điều kiện hết hạn, nhà đầu tư EB-5 phải nộp Mẫu đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện và xin cấp tình trạng thường trú nhân. Mẫu đơn này phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày trước khi hết tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Với biểu mẫu này, mỗi nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng cho thấy số lượng công việc cần thiết đã được tạo ra và duy trì bằng cách sử dụng quỹ đầu tư và khoản đầu tư vẫn ở trạng thái có rủi ro trong suốt thời gian dự án tiến hành, Sau khi được chấp thuận đơn kiến ​​nghị cuối cùng này, nhà đầu tư và những người phụ thuộc sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp mà không còn điều kiện và đủ điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau năm năm tính từ khi tình trạng thường trú nhân có điều kiện được cấp.

Menu