Tiến Độ Thực Hiện Cải Cách EB-5

Nhiều thảo luận về Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 liên quan đến một số thảo luận về những cải cách tương lai đối với chương trình, mặc dù trên thực tế có rất ít cải cách đã được thực hiện. Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài thông qua một trung tâm vùng chỉ định được chấp thuận, đây là một chương trình tạm thời cần được tái cấp phép liên tục.

Kể từ năm 2014, chương trình đầu tư EB5 đã phải đối mặt với nhiều tồn đọng thị thực, nhiều nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều chậm trễ trên con đường trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Trong khi đó, các câu chuyện tin tức tiêu cực và thường không chính xác về chương trình trên các phương tiện truyền thông đã làm tổn hại đến hình ảnh chung của chương trình, khiến nhiều người liên tưởng sai lệch chương trình với hành vi gian lận.

Cải cách EB-5 nhằm giải quyết những vấn đề này, với Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 là ứng viên đầy hứa hẹn. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy (D-VT) và Chuck Grassley (R-IA) đã soạn thảo Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5, thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là sau khi Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 phá bỏ thông lệ và tách khỏi dự luật tài trợ lớn hơn của chính phủ. Vì chương trình trung tâm vùng chỉ định sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, nhiều nhà lãnh đạo ngành EB-5 tin rằng cải cách là yếu tố quan trọng để chương trình được tiếp tục.

Grassley và Leahy chính thức đưa dự luật của họ ra nghị viện vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Hiệp Hội Đầu Tư Mỹ (IIUSA) của ngành EB-5, đã củng cố lại dự luật, nhiệt liệt lên tiếng ủng hộ và đề xuất rằng đó là cách duy nhất để chương trình trung tâm vùng chỉ định được tái cấp phép.

Các Nhà Lãnh Đạo Ngành EB-5 Vẫn Lạc Quan Về Cải Cách

Grassley và Leahy đã làm việc với IIUSA để soạn thảo dự luật, trong đó đề cập đến một số khía cạnh của chương trình EB-5. Ngày kết thúc chương trình đầu tư EB5 là ngày 30 tháng 6 năm 2021, đồng hồ bắt đầu đếm ngược và thời gian ban hành cải cách đang dần thu hẹp.

Dự luật sẽ cải thiện tính minh bạch, bảo mật và tính toàn vẹn của chương trình đầu tư EB-5 bằng cách bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 trung thực và thắt chặt các quy định chống gian lận. Dự luật cũng có các biện pháp an toàn nghiêm ngặt sẽ cải thiện hình ảnh của chương trình đầu tư EB-5 và chống lại thông tin tiêu cực về chương trình trên báo chí.

Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 cũng đề cập đến việc tái cấp phép dài hạn cho chương trình trung tâm vùng chỉ định. Nếu dự luật được thông qua, nó sẽ cấp phép cho Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 đến năm 2026, tạo nên điều kỳ diệu cho tương lai ngắn hạn của chương trình đầu tư EB-5, vì công dân nước ngoài có thể đầu tư EB-5 mà không sợ chương trình bị chấm dứt trong thời điểm hiện tại.

Menu