Giảm gánh nặng cho những người tham gia EB-5 Đầu tư bên trong Hoa Kỳ

Nói chung, những người tham gia Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là những công dân nước ngoài đang cư trú tại quốc gia xuất xứ của họ, nhưng có một số nhà đầu tư thực hiện đầu tư EB5 khi đã sống ở Hoa Kỳ. Những người này đã có thị thực hợp lệ, phổ biến nhất là thị thực lao động H-1B hoặc thị thực sinh viên. Tuy nhiên, những loại thị thực này được coi là thị thực không định cư. Những người sở hữu một trong những thị thực thay thế này thường chọn tham gia đầu tư EB-5 để nhận quyền thường trú tại Hoa Kỳ. Thị thực EB-5 sẽ cho phép họ ở lại sau ngày hết hạn thị thực hiện tại – thực ra, họ có thể ở lại vô thời hạn.

Đối với các nhà đầu tư EB-5 ở nước ngoài, họ phải nộp đơn xin thẻ xanh thông qua Đại sứ quán hoặc Trung tâm Thị thực Quốc gia ở lãnh sự quán tại địa phương của họ, còn khi nhà đầu tư đã sống ở Hoa Kỳ, họ có thể bỏ qua quá trình phỏng vấn xin thị thực. Thay vào đó, họ có thể nộp Form I-485Mẫu đơn I-485 để yêu cầu điều chỉnh trạng thái nhập cư ở Hoa Kỳ hiện tại. Điều đó cho thấy quy trình điều chỉnh trạng thái không tránh khỏi những phức tạp hành chính của chính nó. Trong lịch sử (rất) gần đây, những công dân nước ngoài muốn thay đổi trạng thái nhập cư vào Hoa Kỳ cũng phải nộp Mẫu đơn I-944, cam kết khả năng tự lực.

Mẫu đơn I-944: Cam kết khả năng tự lực

Vào tháng 2 năm 2020, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã giới thiệu một bản cam kết khả năng tự lực dài 18 trang: Mẫu đơn I-944. Công dân nước ngoài phải hoàn thành mẫu đơn và gửi đơn kèm theo yêu cầu điều chỉnh trạng thái của họ. Mục đích là để đảm bảo người nộp đơn sẽ không tạo gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội ở Hoa Kỳ. Cơ quan đã yêu cầu mỗi người nộp đơn phải có một bộ tài liệu đầy đủ chứng minh tài chính và tài sản của mình. Việc gửi đơn yêu cầu điều chỉnh trạng thái lẽ rất đơn giản, nhưng nó đã biến thành một quy trình phức tạp và tốn thời gian.

Chính quyền Trump đã cố gắng mở rộng luật để bao gồm nhiều phúc lợi phúc lợi hơn — chẳng hạn như trợ cấp nhà ở liên bang và Medicare — nhưng một loạt vụ kiện đã nổi lên để phản đối việc mở rộng nhân danh việc vi phạm luật liên bang. Việc ban hành luật đó đã bị chặn và chính quyền Trump đã trả lời bằng cách nộp đơn kháng cáo. Tất cả những điều đó đã thay đổi bằng một thông báo của chính quyền Biden.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, trước khi Tòa án Tối cao xem xét kháng cáo của Trump, chính quyền mới đã lên tiếng phản đối kháng cáo và tiến thêm một bước nữa là tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn yêu cầu của Mẫu đơn I-944 đối với những người nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái. Bởi vì chính phủ Hoa Kỳ không còn bảo vệ biện pháp quản lý, Tòa án Tối cao đã bác bỏ tất cả các kháng cáo đang chờ xử lý. Và giờ đây, những công dân nước ngoài đang tìm cách điều chỉnh trạng thái nhập cư không cần phải gửi kèm bản cam kết khả năng tự lực nữa.

Mẫu đơn I-944 bị Loại bỏ: Các thuận lợi cho Nhà đầu tư EB-5

Đúng là nhà đầu tư EB-5 trung bình có thể không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi cụ thể trong giai đoạn lập pháp này, nhưng các công dân nước ngoài tham gia đầu tư EB-5 bằng vốn đầu tư được tặng có thể bị ảnh hưởng. Một ví dụ phổ biến là khi cha mẹ nhà đầu tư nước ngoài tặng cho con số tiền đầu tư cần thiết để đầu tư EB5 (tối thiểu là 1,8 triệu đô la, hoặc 900.000 đô la khi dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu, còn được gọi là TEA). Thông thường, những nhà đầu tư này không sở hữu nhiều tiền ngoài số vốn được tặng này. Đây là kịch bản đặc biệt phổ biến đối với sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ. Yêu cầu trong đơn I-944 có thể dẫn đến tình huống phức tạp cho những sinh viên có thể đã nộp đơn xin trợ cấp chăm sóc sức khỏe thông qua thị trường bảo hiểm y tế của một tiểu bang nhất định.

Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Biden mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho những người tham gia đầu tư EB-5 là sinh viên và những người khác có thể đã bị ảnh hưởng bởi yêu cầu gửi mẫu đơn I-944 kèm theo đơn xin thay đổi trạng thái. Kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021, con đường đăng ký thị thực EB-5 đã được đơn giản hóa đáng kể — giờ đây quý vị có thể nộp Mẫu đơn I-485 mà không cần kèm theo mẫu đơn I-944. Đối với những người tham gia đầu tư EB5 đã nộp đơn I-944, USCIS sẽ bỏ qua đơn đó khi xét duyệt yêu cầu thay đổi trạng thái của họ.

Menu