Giảm Bớt Số Lượng Đơn I-526 Để Có Cơ Hội Giảm Số Thị Thực EB-5 Tồn Đọng

Dữ liệu cho Q4 trong năm tài chính 2020 (từ tháng 7 đến tháng 9/2020) từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiết lộ rằng số lượng đơn I-526 nộp cho Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 đã đạt mức thấp nhất trong vài năm qua.

Nhu cầu sút giảm này có thể là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư thực hiện đầu tư EB-5. Những tồn đọng thị thực mà trước đây nhà đầu tư từ một số quốc gia phải đối mặt đã gây trở ngại cho chương trình đầu tư EB-5. Nhu cầu thị thực giảm bớt có thể khiến số thị thực tồn đọng giảm xuống, đây chính là thời điểm tối ưu để đầu tư.

Dữ liệu Tiết lộ Điều gì Về Việc tiếp nhận Đơn I-526?

Số lượng đơn I-526 được nộp đã giảm đáng kể so với những năm khác trong thập kỷ qua, ngoại trừ năm tài chính 2019. Năm tài chính 2019 là năm thấp kỷ lục chỉ có 4.194 đơn I-526 mới được nộp, khiến cho con số 4.378 đơn của năm tài chính 2020 tăng nhẹ 5%.

Số đơn gia tăng trong năm tài chính 2020 phần lớn là do các nhà đầu tư cố gắng chớp lấy cơ hội đầu tư EB-5 với số tiền đầu tư được giảm còn 500.000 đô la cho các dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) và 1 triệu đô la cho các dự án nằm ngoài vùng TEA. Các con số này đã được thay đổi lần lượt thành 900.000 đô la và 1,8 triệu đô la theo Quy Tắc Hiện Đại Hóa có hiệu lực vào tháng 11 năm 2019. Hơn 97% số lượng đơn I-526 được tiếp nhận trong năm tài chính 2020 đã được nộp trong Quý 1, trước khi việc cập nhật số tiền đầu tư tối thiểu có hiệu lực, phản ánh nhu cầu của nhiều người nộp đơn mong muốn thực hiện đầu tư EB-5 trước khi số tiền đầu tư tối thiểu tăng lên.

Việc giảm đột ngột số lượng đơn I-526 sau Q1 năm tài chính 2020 cũng là hệ quả của đại dịch COVID-19 đang tiếp diễn. USCIS chỉ nhận thêm 114 đơn I-526 ít ỏi trong ba quý cuối cùng của năm tài chính. Trong thời gian này, nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới đã tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng đến mức độ quan tâm và khả năng đăng ký chương trình đầu tư EB-5 của các nhà đầu tư tiềm năng.

Những xét duyệt cho đơn I-526 đã giảm đáng kể trước đại dịch, nhưng số lượng xét duyệt đơn I-526 trong năm tài chính 2020 vẫn giảm 27% so với số liệu trong năm tài chính 2019. Rất may, Q4 trong năm tài chính 2020 đã tăng nhẹ, đại diện cho số lượng xét duyệt đơn I-526 cao nhất kể từ Q1 năm tài chính 2019. Tỷ lệ chấp thuận I-526 cũng tăng từ 62% trong Q3 năm tài chính 2020 lên 79% trong Q4 năm tài chính 2020.

Trong Q1 năm tài chính 2020, vệc gia tăng các biên nhận cho đơn I-526 làm trầm trọng thêm số lượng thị thực tồn đọng đáng kể tại USCIS. USCIS có 13.763 đơn thỉnh cầu chưa được giải quyết trong năm 2019, nhưng con số đó đã tăng lên 17.468 đơn vào Q1 năm tài chính 2020. Sự sụt giảm lớn về số lượng đơn I-526 mới cho phép USCIS giảm số lượng đơn thỉnh cầu chưa được giải quyết xuống còn 15.063 đơn, nhưng tình trạng tồn đọng này vẫn còn rất lớn.

Nhà Đầu Tư EB-5 Có Thể Hưởng Lợi Như Thế Nào Từ Việc Giảm Khối Lượng Đơn I-526?

Số đơn I-526 ít hơn đồng nghĩa với việc ít cạnh tranh thị thực đầu tư EB-5 hơn, như vậy hành trình EB-5 có khả năng được tiến hành nhanh hơn cho nhà đầu tư. Số lượng lớn thị thực chưa được cấp trong năm tài chính 2020 đã làm tăng số thị thực cho năm tài chính 2021 lên đến 18.567 thị thực EB-5, gần gấp đôi mức thông thường. Điều này có nghĩa là giới hạn thị thực theo quốc gia đã tăng lên khoảng 1.300 thị thực cho năm tài chính 2021.

Nếu USCIS tận dụng cơ hội duy nhất này để cắt giảm lượng tồn đọng thị thực EB-5, thì những thị thực còn lại của năm FY2021 có thể dành cho công dân Việt Nam và Trung Quốc, những người đã phải đối mặt với tình trạng tồn đọng thị thực trong vài năm. Bất kỳ việc giảm tồn đọng thị thực nào cũng sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư mới từ Trung Quốc hoặc Việt Nam bằng cách giảm thời gian chờ đợi ước tính.

Năm tài chính 2021 cho USCIS một cơ hội duy nhất để cắt giảm lượng thị thực tồn đọng đã cản trở hoạt động đầu tư từ năm 2014. Tuy nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang chọn từ bỏ đầu tư, nhưng đây có thể là thời điểm tối ưu thực sự để đầu tư EB-5.

Menu