Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 có thể mang lại lợi ích thế nào cho Chương trình EB-5?

Thảo luận về việc cải thiện chương trình đầu tư EB-5 thông qua cải cách tiếp tục diễn ra trong Tòa Quốc hội. Tổng thống Biden đã cam kết cải thiện hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ bằng cách giảm thời gian xử lý, loại bỏ hệ thống phân bổ thị thực theo quốc gia và giải quyết các tồn đọng thị thực lâu nay. Các đồng minh lâu năm của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, Chuck Grassley (R-IA) và Patrick Leahy (D-VT) cũng có thể đưa ra những cải cách cần thiết cho chương trình với Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 được họ đề xuất.

Mặt khác, ngày kết thúc của Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 là ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nếu không thông qua Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5, các chuyên gia và nhà lãnh đạo ngành lo ngại rằng chương trình trung tâm vùng chỉ định có thể bị chấm dứt.

Tăng cường bảo vệ cho các nhà đầu tư EB-5

Nhà đầu tư EB-5 có hai lựa chọn khi đầu tư: họ có thể đầu tư trực tiếp vào một dự án hoặc đầu tư thông qua một trung tâm vùng chỉ định. Những người thực hiện đầu tư EB5 thông qua trung tâm vùng chỉ định tận dụng lợi thế của các yêu cầu tạo việc làm dễ dàng hơn và trách nhiệm quản lý nhẹ nhàng hơn, và có thể dựa vào chuyên môn EB-5 của các nhà quản lý trung tâm vùng chỉ định. Tuy có một số nhà đầu tư chọn đầu tư trực tiếp vì lo ngại có thể bị gian lận hoặc dự án được quản lý kém, nhưng đa số nhà đầu tư chọn đầu tư thông qua một trung tâm vùng chỉ định.

Dự luật cải cách được đề xuất làm tăng tính minh bạch của hoạt động trung tâm vùng chỉ định, yêu cầu các trung tâm vùng chỉ định soạn thảo báo cáo hàng năm về việc tuân thủ các quy định của chính phủ. Báo cáo này còn giải thích tất cả các thủ tục kiện tụng hoặc phá sản đã giải quyết hoặc đang chờ xử lý gần đây liên quan đến tổ chức tạo việc làm (JCE), trung tâm vùng chỉ định hoặc doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Các trung tâm vùng chỉ định cũng được yêu cầu tính toán tất cả vốn nước ngoài đã đầu tư vào các tổ chức đó.

Báo cáo này sẽ bao gồm các thông tin như cập nhật dự án, báo cáo công việc, tổng số vốn đầu tư EB5 đang được sử dụng và giải thích về cách sử dụng vốn của nhà đầu tư cho mỗi NCE liên kết với trung tâm vùng chỉ định. Dự luật được đề xuất sẽ yêu cầu cung cấp những báo cáo này cho bất kỳ người tham gia đầu tư EB-5 nào yêu cầu xem báo cáo.

Hơn nữa, mặc dù các trường hợp gian lận trong chương trình EB-5 là cực kỳ hiếm, nhưng nó đã xảy ra. Theo dự luật được đề xuất, bất kỳ người tham gia đầu tư EB-5 nào là nạn nhân bị gian lận sẽ có 180 ngày để gửi thông báo hoặc sửa đổi nhằm đảm bảo tiếp tục đạt điều kiện EB-5. Những nhà đầu tư này sẽ giữ ngày ưu tiên ban đầu trong đơn I-526 của họ.

Tăng Tính Linh Hoạt Cho Các Yêu Cầu Tạo Việc Làm Của Chương Trình Đầu Tư EB-5

Các nhà đầu tư EB-5 hiện có hai năm để tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ đủ điều kiện vì các nhà đầu tư sống với tư cách là thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ. Nếu nhà đầu tư không tạo đủ công việc cần thiết trong thời gian hai năm, đạo luật được đề xuất sẽ cho nhà đầu tư thêm một năm để đáp ứng yêu cầu tạo công việc. Sự thay đổi này sẽ làm tăng số lượng công việc được tạo ra cho người lao động Hoa Kỳ, đồng thời tăng số lượng các khoản đầu tư EB-5 thành công.

Đảm Bảo Tương Lai Dài Hạn Của Chương Trình Trung Tâm Vùng Chỉ Định

Đạo luật được đề xuất sẽ cung cấp sự ổn định rất cần thiết cho chương trình EB-5. Chương trình trung tâm vùng chỉ định hiện chỉ là tạm thời và liên tục cần được quốc hội ủy cấp phép lại. Dự luật cải cách được đề xuất sẽ tạm thời giải quyết vấn đề này, đảm bảo sự cấp phép trong 5 năm tới.

Đạo Luật Về Tính Liêm Chính Và Cải Cách EB-5 Sẽ Cải Thiện Chương Trình EB-5

Nếu dự luật đề xuất được ban hành, nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho chương trình đầu tư EB-5 và nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách gia hạn việc cấp phép thêm 5 năm cho Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5. Việc gia hạn này đã rơi vào thời điểm tốt nhất vì Hoa Kỳ đang phục hồi sau những tác động tàn phá của COVID-19 đối với nền kinh tế.

Ngoài việc mở rộng chương trình trung tâm vùng chỉ định, dự luật sẽ cách mạng hóa chương trình đầu tư EB-5. Dự luật sẽ tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư và tăng tính minh bạch trong ngành. Tuy chương trình đầu tư EB-5 vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng dự luật được đề xuất sẽ giúp cải thiện đáng kể chương trình.

Menu