Công khai ảnh hưởng của COVID-19 trong đề nghị đầu tư EB-5

Đại dịch COVID-19 đã làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu, tạo ra những biến động lớn trên thị trường tài chính. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, đóng băng tuyển dụng, đóng cửa tạm thời và dài hạn, thời gian nghỉ phép kéo dài và tình trạng bất định nói chung đã tạo ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư tiềm năng trên tất cả các ngành, đặc biệt là những người trong thế giới đầu tư EB-5.

Đại dịch COVID-19 không phải là yếu tố duy nhất góp phần làm sụt giảm các khoản đầu từ EB-5 mới. Trên thực tế, theo cách nào đó, thế giới EB-5 đã thực sự được hưởng lợi từ đại dịch, khiến đây trở thành một trong những thời điểm tốt nhất để đầu tư. Nhưng các yếu tố khác, chẳng hạn như tồn đọng thị thực lớn ở một số quốc gia, tăng gần gấp đôi số tiền đầu tư tối thiểu bắt buộc, những thay đổi trong việc phân bổ các khu vực việc làm mục tiêu (TEA), và thậm chí cả môi trường chính trị ổn định của Hoa Kỳ, đã khiến nhiều nhà vận hành EB-5 áp dụng cách tiếp cận “quan sát và chờ đợi”, làm chậm việc cung cấp các cơ hội đầu tư EB5 mới của họ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư EB5 mới, họ và luật sư của họ cần phải thực hiện thẩm định thích hợp trước khi đầu tư. Khi đánh giá rủi ro trong các dự án EB-5 tiềm năng, những người tham gia đầu tư EB-5 nên mong đợi xem các tiết lộ nhất định từ các đối tác tiềm năng của dự án liên quan đến đại dịch COVID-19 và bất kỳ ảnh hưởng nào có thể xảy ra đối với dự án và các khoản đầu tư EB-5 đã thực hiện trong đó. Các nhà đầu tư cũng nên nghiên cứu triển vọng kinh tế và chính trị hiện tại và ý nghĩa của nó đối với các khoản đầu tư EB-5.

Công khai đầy đủ và công bằng

Theo luật và quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đặc biệt là Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, tất cả các tài liệu chào bán phải có “sự công khai đầy đủ và công bằng” về thông tin quan trọng. Nghiêm cấm những tuyên bố sai sự thật về sự kiện quan trọng, cũng như hành động bỏ qua bất kỳ thông tin quan trọng nào cần thiết để ngăn những tuyên bố trước đó trở nên sai lệch. Tóm lại, nếu có khả năng rõ ràng rằng một thiếu sót hoặc sai sót tạo ảnh hưởng đến quyết định mua hoặc bán chứng khoán của nhà đầu tư, thì đó là hành vi vi phạm.

Khi cung cấp tài liệu cho khoản đầu tư EB5, nhà đầu tư nên lưu ý đến những công bố đầy đủ và công bằng trong các tuyên bố về các rủi ro và bất ổn truyền thống khác nhau được đề cập trong loại dự án EB-5 đang được cung cấp. Các tuyên bố về sự thận trọng chung cũng nên được đề cập trong các tài liệu chào bán của một dự án. Các tài liệu chào bán phải tham chiếu với Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934, cũng như các bến đỗ an toàn dành cho các doanh nghiệp thương mại mới (NCE) theo Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, trong các tuyên bố trong tương lai.

Những công khai về ảnh hưởng COVID-19

Việc cung cấp tài liệu phải bao gồm việc công khai trong các tuyên bố sau này về những rủi ro và sự không chắc chắn có thể xảy ra liên quan đến COVID-19. Các tuyên bố này cũng cần nêu rõ các rủi ro truyền thống có thể trầm trọng hơn như thế nào do đại dịch và kết quả dự kiến của dự án có thể chênh lệch đến như thế nào do COVID-19. Ví dụ, lệnh cấm du lịch và sự suy giảm du lịch có thể làm giảm đáng kể nhu cầu đối với một dự án khách sạn. Tương tự, một dự án bất động sản có thể bị kéo dài thời gian xây dựng do các biện pháp tạo khoảng cách xã hội và thời gian nghỉ phép kéo dài cho nhân viên.

Thay đổi cốt yếu

Những thay đổi quan trọng đối với một dự án có thể thay đổi quá trình Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xử lý đơn của nhà đầu tư EB-5. Những thay đổi đối với kế hoạch kinh doanh hoặc nguồn vốn của dự án có thể tạo ra sự bối rối không nhẹ cho các nhà đầu tư EB-5 và thậm chí gây nguy hiểm đến tư cách xin thị thực của nhà đầu tư. Việc cung cấp các tài liệu phải làm rõ trong trường hợp nào những thay đổi quan trọng như vậy sẽ yêu cầu sự đồng thuận của người tham gia đầu tư EB-5, cũng như phác thảo đầy đủ các quyền của nhà đầu tư.

Việc công khai và cung cấp tài liệu phải luôn được xem xét bởi luật sư nhập cư có kinh nghiệm hoặc chuyên gia EB-5 để đảm bảo người tham gia đầu tư EB-5 được bảo vệ tốt nhất, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các nhà điều hành dự án nên cố gắng công khai càng nhiều thông tin có ý nghĩa càng tốt, vì các tiêu chuẩn chứng khoán của SEC nghiêm ngặt hơn nhiều so với USCIS. Ngoài ra, các nhà đầu tư phải đảm bảo tài liệu của họ bao gồm chiến lược rút lui để họ có thể vẫn tuân thủ các yêu cầu của chương trình EB-5 trong trường hợp có những thay đổi quan trọng đối với tài liệu dự án của họ. Việc công khai thông tin hợp lý và thẩm định phù hợp sẽ giúp những người tham gia đầu tư EB5 tiềm năng tìm thấy dự án phù hợp và đưa ra quyết định đúng đắn cho mình.

Menu