Công khai chứng khoán hậu COVID cho các nhà đầu từ EB-5

Đại dịch COVID-19 đã mang đến sự gián đoạn và thay đổi cho hầu hết mọi khía cạnh của nền kinh tế toàn cầu, Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 cũng không phải là ngoại lệ. Hạn chế đi lại, nghỉ phép khám bệnh kéo dài, đóng băng tuyển dụng, gián đoạn chuỗi cung ứng và đóng cửa kinh doanh tạm thời hoặc vĩnh viễn là tất cả các yếu tố có thể thay đổi đáng kể kế hoạch của một dự án EB-5 cụ thể.

Những người tham gia đầu tư EB-5 nên chờ xem các công khai chứng khoán cập nhật từ các doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và các nhà điều hành dự án EB-5 khác liên quan đến tác động của COVID-19 đối với vốn của nhà đầu tư và bản thân dự án. Những thông tin cập nhật này sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá lại các rủi ro khác nhau đối với các dự án của họ sau đại dịch.

Công khai đầy đủ và công bằng

Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934 yêu cầu các tài liệu chào bán của một khoản đầu tư phải bao gồm “sự công khai đầy đủ và công bằng” về thông tin quan trọng của một khoản đầu tư. Nó cũng cấm các tuyên bố không đúng sự thật và bỏ qua các dữ kiện quan trọng có thể làm cho các tuyên bố trước đó gây hiểu lầm. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu các dịch vụ đầu tư phải bao gồm ngôn ngữ cảnh báo, các tuyên bố về rủi ro chung và bất kỳ bến đỗ an toàn nào mà Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 (PSLRA) áp dụng với các doanh nghiệp thương mại mới (NCE) khác nhau.

Thay đổi cốt yếu

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho phép mức độ linh hoạt nhất định giữa tài liệu gốc của dự án và đầu ra cuối cùng của dự án. Tuy nhiên, khả năng đủ điều kiện xin thị thực của người tham gia đầu tư EB5 có thể gặp rủi ro nếu có sự sai lệch làm thay đổi chủ yếu dự án. Những thay đổi cốt yếu có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể đối với người nộp đơn EB-5, vì USCIS yêu cầu người nộp đơn cập nhật và điền lại đơn I-526 của họ nêu chi tiết các tình hình tài chính mới của dự án.

Những thay đổi cốt yếu có thể là bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong kế hoạch kinh doanh của dự án, chẳng hạn như thời gian, phạm vi và cơ cấu nhân sự làm thay đổi việc tạo việc làm. Những thay đổi đáng kể đối với tài liệu cung cấp và cơ cấu đầu tư, đặc biệt liên quan đến nguồn vốn của vốn của nhà đầu tư, cũng có thể được USCIS coi là những thay đổi quan trọng. Một người tham gia đầu tư EB5 thay đổi trung tâm khu vực họ tài trợ cũng có thể buộc phải nộp đơn thay đổi quan trọng theo Mẫu I-526.

Trình bày về COVID và những thay đổi cốt yếu

Các tài liệu trình bày của NCE phải đưa ra các phương án giải quyết khác nhau mà đại dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tài liệu của dự án hoặc thành công cuối cùng. Chiến lược tái triển khai vốn, thay đổi nhân sự tổ chức, kế hoạch tìm nguồn vốn mới và bất kỳ thay đổi hoạt động dự kiến nào đều phải được đề cập trong các tài liệu công khai này. Ngoài ra, các tài liệu có thể bao gồm ngôn ngữ liên quan đến các cách thức mà vi-rút có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo việc làm hoặc tiến trình xây dựng của dự án. Nếu dự án là một khách sạn, có thể có trình bày về những ảnh hưởng mà COVID-19 đang gây ra đối với ngành du lịch.

Bước tiếp theo của Nhà đầu tư

Những người tham gia đầu tư EB-5 sẽ tìm thấy giải đáp về các quyền cá nhân của họ, cũng như khi nào thì một số thay đổi nhất định cần sự đồng ý của họ trong các giấy tờ chào bán của một dự án. Làm việc với một luật sư nhập cư hoặc một chuyên gia EB-5 có kinh nghiệm, nhà đầu tư để xem xét tất cả các công khai chứng khoán cập nhật về một dự án nhất định để hiểu liệu những thay đổi đó có phải là một thay đổi quan trọng hay không. Những thách thức do đại dịch COVID-19 đưa ra có thể dễ dàng được điều hướng với kinh nghiệm và chuyên môn của các chuyên gia EB-5 phù hợp.

Menu