Đầu Tư Vào Thị Thực EB-5: 5 Câu Hỏi Thường Gặp

Mặc dù Chương Trình Đầu Tư Định Cư Diện EB-5 là con đường phổ biến để nhận trạng thái thường trú nhân của Hoa Kỳ vì tốc độ nhanh và tương đối dễ dàng, một số phần trong chương trình có thể hơi phức tạp. Nói chung, các nhà đầu tư đủ tư cách với số vốn đủ điều kiện có thể nộp đơn xin rót vốn vào các dự án diện EB-5 và các trung tâm vùng chỉ định để đổi lấy thẻ xanh Hoa Kỳ cho bản thân và các thành viên gia đình trực hệ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng sẽ được hưởng lợi rất nhiều bằng cách tự làm quen với các sắc thái của chương trình trước thời hạn và luật sư EB-5 có trình độ thường là nguồn thông tin tốt nhất.

Trong khi đó, các nhà đầu tư thường có một số câu hỏi phổ biến có thể được dùng để trang bị cho những ai quan tâm về những kiến ​​thức cơ bản trước khi gặp chuyên gia pháp lý. Chúng tôi xin tổng hợp và trả lời năm câu hỏi dưới đây.

1. Tôi Cần Phải Đầu Tư Bao Nhiêu Vốn?

Mọi nhà đầu tư diện EB-5 được yêu cầu đầu tư số vốn tối thiểu vào dự án EB-5 đủ điều kiện hoặc trung tâm vùng chỉ định để nhận thẻ xanh Hoa Kỳ. Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư nhiều hơn, nhưng các khoản đầu tư tối thiểu chủ yếu dựa vào vị trí của dự án. Mức tiền tối thiểu mặc định là 1,8 triệu Đô-la. Tuy nhiên, khi một dự án được chọn có trụ sở tại khu vực việc làm mục tiêu (TEA), mức đầu tư tối thiểu sẽ giảm một nửa (còn 900.000 Đô-la).

Một khu vực TEA được xác định bởi tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc dân số ít (nói chung là các khu vực nông thôn) mà có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ vốn nước ngoài diện EB-5 so với các thành phố lớn hơn có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn. Khi nhà đầu tư chọn một dự án đủ điều kiện với số tiền tối thiểu thấp hơn, đơn I-526 của họ cũng phải kèm theo tài liệu chứng minh khu vực của dự án đáp ứng các nguyên tắc về tỷ lệ thất nghiệp và/hoặc dân số để đủ điều kiện trở thành vùng TEA. Tuy có những dự án chấp nhận đầu tư trực tiếp, nhưng các nhà đầu tư thường chọn làm việc với các trung tâm vùng chỉ định. Các trung tâm vùng chỉ định EB-5 tập trung làm việc với các nhà phát triển dự án ở vùng TEA để phù hợp với nhu cầu cú các nhà đầu tư.

2. Khi Nào Tôi Có Thể Được Hoàn Trả Vốn Đầu Tư?

Các khoản tiền đầu tư vào mỗi dự án diện EB-5 chịu sự ràng buộc với dự án đó trong ít nhất hai năm vì yêu cầu chính của chương trình EB-5 là vốn đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái “có rủi ro” trong suốt thời gian làm thường trú nhân có điều kiện trong hai năm của nhà đầu tư. Do các hoàn cảnh cụ thể xung quanh một dự án nhất định, thời hạn đó có thể bị kéo dài. Đôi khi vốn đầu tư không được hoàn trả trong vòng 5 năm.

Đây chỉ là một lý do khác khiến các nhà đầu tư diện EB-5 phải kiểm tra cẩn thận tất cả các tài liệu liên quan đến một dự án tiềm năng. Bên cạnh những cảnh báo liên quan đến sự chậm trễ, một số điều khoản dự án hoàn trả hoàn toàn vốn đầu tư, trong khi những điều khoản khác chỉ trả lại một phần tiền. Nếu quý vị không hiểu đầy đủ về bất kỳ điều khoản và điều kiện hoàn vốn nào, hãy liên hệ với luật sư EB-5 có kinh nghiệm để được giải thích rõ. Làm việc với một chuyên gia EB-5 chỉ là một bước quan trọng trong việc tiến hành thẩm định kỹ lưỡng. Tham gia dự án một cách tỉnh táo sẽ đảm bảo dự án mà quý vị chọn đáp ứng các yêu cầu về tài chính và nhập cư cũng như các yêu cầu cá nhân của quý vị.

3. Một Khoản Đầu Tư EB-5 “Có Rủi Ro” Có Phải Là Một Thương Vụ Mạo Hiểm Không?

Câu trả lời ngắn gọn là “không hẳn như vậy.” Mặc dù mọi khoản đầu tư diện EB-5 được yêu cầu duy trì “trạng thái rủi ro” trong thời gian có điều kiện của nhà đầu tư, điều này không có nghĩa là khoản đầu tư phải chịu rủi ro. Tất cả các thuật ngữ đó có nghĩa là một khoản đầu tư EB-5 phải duy trì khả năng thua lỗ và có lãi trong suốt thời gian đầu tư. Việc xem xét cẩn thận các dự án tiềm năng và các trung tâm vùng chỉ định sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro mà dự án có thể gặp phải. Thẩm định cũng bao gồm việc nghiên cứu lịch sử hoạt động trước đây của các nhà phát triển và các trung tâm vùng chỉ định có liên quan.

4. Tôi Có Được Phép Vay Vốn Để Rót Vào Khoản Đầu Tư EB-5 Của Mình Hay Không?

Vốn đầu tư cho các dự án diện EB-5 có thể đến từ bất kỳ nguồn nào hợp pháp và được lập hồ sơ kỹ lưỡng, các khoản vay là một trong số đó. Ngay cả những khoản đóng góp từ gia đình cũng là những nguồn quỹ thích hợp khi được ghi chép lại một cách hợp lý. Đối với số tiền tài trợ lớn hơn thông qua các tổ chức tài chính, nhà đầu tư thường có thể đảm bảo một khoản vay bằng tài sản thuộc sở hữu cá nhân làm tài sản thế chấp.

5. Các Đương Đơn EB-5 Được USCIS Ưu Tiên Như Thế Nào?

Ngay từ khi thành lập, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã áp dụng chính sách nhập trước xuất trước (FIFO) cho tất cả việc xét duyệt đơn EB-5. Phương pháp này quy định rằng các đơn được xét duyệt theo thứ tự tiếp nhận. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2020, điều đó đã thay đổi. Vào mùa xuân, USCIS chuyển sang một phương pháp mới: phương pháp xử lý thị thực có sẵn. Hệ thống mới cho phép các cơ quan xét duyệt ưu tiên các đơn xin EB-5 dựa trên quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư.

Thay đổi này được thực hiện nhằm nỗ lực giải quyết sự tồn đọng thị thực lớn đáng kể ở một số quốc gia nhất định (Trung Quốc và Việt Nam, tính đến tháng 9 năm 2020), chủ yếu là do nhu cầu EB-5 cao. Bởi vì mỗi quốc gia, bất kể quy mô, được cấp khoảng 700 thị thực EB-5 hàng năm, phương pháp FIFO có nghĩa là những người duyệt đơn của USCIS thường làm việc với các đơn EB-5 cho những người nộp đơn từ các quốc gia không có sẵn thị thực EB-5. Mặt khác, phương pháp tiếp cận thị thực sẵn có cho phép USCIS ưu tiên các đơn thỉnh cầu cho những người nộp đơn đến từ các quốc gia có sẵn thị thực ngay lập tức.

Bản tin thị thực hàng tháng của USCIS là một nguồn tin phổ biến cho nhà đầu tư EB-5, những người có thắc mắc về tình trạng hiện tại và mức độ ưu tiên của các quốc gia khác cũng như tình trạng tồn đọng thị thực của họ. Bản tin tháng 9 năm 2020 cho thấy Trung Quốc là quốc gia duy nhất không được coi là “hết tồn đọng thị thực” trong Biểu đồ B, phần mà USCIS sử dụng để xác định mức độ ưu tiên xét duyệt.

Menu