Đâu Là Tương Lai Dành Cho Chương Trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5?

Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5 là một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để công dân nước ngoài nhận trạng thái thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Chương trình cho phép công dân nước ngoài nhận thẻ xanh Hoa Kỳ đổi lại là họ có một khoản đầu tư đủ điều kiện vào một dự án EB-5. Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải đầu tư tối thiểu 1,8 triệu đô-la vào một doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Nếu dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA), yêu cầu đầu tư tối thiểu giảm xuống còn 900.000 Đô-la.

Các nhà đầu tư EB-5 có thể đầu tư trực tiếp vào NCE mà họ đã chọn, hoặc đầu tư vào dự án thông qua trung tâm vùng chỉ định EB-5. Các dự án trung tâm vùng chỉ định có nhiều khả năng nằm trong khu vực TEA, điều này cho phép các nhà đầu tư đạt điều kiện tham gia chương trình với số tiền đầu tư tối thiểu thấp hơn. Các nhà đầu tư thường chọn đầu tư thông qua các trung tâm vùng chỉ định vì lý do này, cùng với nhiều lý do khác, bao gồm các yêu cầu tạo việc làm thoải mái và ít trách nhiệm quản lý hơn.

Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 vẫn cực kỳ phổ biến đối với các nhà đầu tư EB-5, nhưng tính lâu dài của nó không được đảm bảo. Chương trình đã liên tục được Quốc hội tái cấp phép trong thời hạn một năm hoặc ngắn hơn. Quốc hội cũng phải giải quyết vấn đề tài trợ cho chương trình. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 sẽ hết hạn, nhưng rất có khả năng chương trình sẽ không được tái cấp phép vì một giải pháp mới đã và đang được thực hiện.

Trong lịch sử, chương trình đã được tái cấp phép mà không có bất kỳ thay đổi mới nào và điều này dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Trên thực tế, không có đủ thời gian để đưa ra bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chương trình vì ngày hết hạn đã gần kề. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không cần phải lo ngại chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Rất ít khả năng Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5 sẽ kết thúc vào một thời điểm trong tương lai gần.

Những Lợi Ích Khi Đầu Tư Thông Qua Một Trung Tâm Vùng Chỉ Định?

Một trong những điểm hấp dẫn chủ yếu khi đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định là trách nhiệm quản lý được giảm bớt. Nếu như đầu tư trực tiếp vào một dự án, nhà đầu tư diện EB-5 phải tham gia vào các quyết định quản lý hàng ngày của NCE. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư chọn đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định, họ có thể ký kết với tư cách là thành viên góp vốn và cho phép người quản lý trung tâm vùng chỉ định xử lý hầu hết các quyết định hàng ngày. Điều này cho phép các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm quản lý có thể tham gia vào chương trình EB-5 mà vẫn đầu tư thành công. Điều này cũng mang lại cho nhà đầu tư quyền tự do sống ở bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ vì họ không bị ràng buộc bởi vị trí của NCE.

Các dự án trung tâm vùng chỉ định cũng có thể giúp đảm bảo rủi ro tài chính và nhập cư thấp hơn cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư EB-5 cần chắc chắn rằng dự án EB-5 sẽ thành công để nó không đe dọa tới tương lai của họ ở Hoa Kỳ. Các trung tâm vùng chỉ định đánh giá cẩn thận các dự án mà họ liên kết để đảm bảo rằng chúng có rủi ro thấp đối với các nhà đầu tư. Điều này có thể mang lại sự an tâm phần nào cho các nhà đầu tư diện EB-5 bởi vì khả năng đầu tư thành công sẽ cao hơn.

Các đương đơn EB-5 cũng bị thu hút bởi các yêu cầu tạo công ăn việc làm thoải mái mà chương trình trung tâm vùng chỉ định đưa ra. Để đủ điều kiện nhận thẻ xanh Hoa Kỳ, các nhà đầu tư diện EB-5 phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã tạo ra 10 công việc toàn thời gian mới cho người lao động Hoa Kỳ. Yêu cầu tạo việc làm này là giống nhau đối với tất cả các nhà đầu tư diện EB-5. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trực tiếp chỉ có thể tính các công việc trực tiếp trong bảng lương của NCE hoặc những người tham gia xây dựng tòa nhà. Nhưng các nhà đầu tư đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định có thể tính cả các công việc gián tiếp, chẳng hạn như việc làm từ các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp bên ngoài của NCE, cũng như việc làm được tạo ra trong cộng đồng khi nhân viên NCE tiêu tiền của họ. Điều này giúp các nhà đầu tư diện EB-5 dễ dàng đáp ứng yêu cầu và nhận thẻ xanh Mỹ.

Bất kể nhà đầu tư chọn cách đầu tư như thế nào, họ vẫn có thể nhận trạng thái thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư và các thành viên gia đình trực hệ định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và tận hưởng các quyền tự do kèm theo. Và sau thiệt hại của đại dịch COVID-19, chương trình EB-5 có thể cung cấp vốn và tạo việc làm cần thiết để khởi động sự phục hồi cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Menu