Bản đồ vùng TEA của EB5AN: Các Tính Năng Bổ Sung Giờ Đây Đã Khả Dụng

Hệ thống trung tâm khu vực EB-5 (EB5AN) đã thêm một số tính năng hữu ích vào bản đồ tương tác của khu vực việc làm mục tiêu quốc gia (TEA). Bản đồ cho phép người dùng xem ngay địa chỉ dự án có nằm trong khu vực đủ điều kiện là TEA hay không. Mặc dù bản đồ đã sửa đổi có một số tính năng giúp người dùng dễ sử dụng hơn, nhưng nó cũng cho phép người dùng tải xuống bản báo cáo năng lực khu vực TEA miễn phí mà họ có thể đưa vào hồ sơ nộp cho Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Để đánh giá đầy đủ các tính năng và lợi ích của bản đồ vùng TEA của EB5AN mới, hãy tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của điều kiện TEA và các yêu cầu về sự đáp ứng điều kiện của TEA.

Tầm Quan Trọng Của Sự Đáp Ứng Điều Kiện TEA

Một trong những yêu cầu chính mà nhà đầu tư phải đáp ứng để đủ điều kiện trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ theo chương trình thị thực EB-5 là đầu tư số tiền đầu tư tối thiểu. Con số này thường là 1,8 triệu đô la, nhưng để rót vốn cho các khu vực cần cơ hội việc làm nhất hoặc các khu vực việc làm mục tiêu, Quốc hội đã giảm một nửa số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu cho các dự án trong các khu vực này. Do đó, các nhà đầu tư diện EB-5 chỉ cần đầu tư 900.000 đô la vào các dự án trong khu vực TEA. Tuy nhiên, các nhà đầu tư diện EB-5 phải chứng minh với USCIS rằng các dự án đầu tư của họ nằm trong các khu vực đủ điều kiện là vùng TEA bằng cách gửi báo cáo đáp ứng điều kiện của TEA cùng với đơn I-526 của họ.

Giải Thích Các Yêu Cầu Để Đáp Ứng Điều Kiện TEA

Để một địa điểm dự án đủ điều kiện là khu vực thất nghiệp mục tiêu, thì khu vực đó phải được coi là khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao. Một TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao phải có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% mức trung bình của cả nước. TEA nông thôn phải nằm ngoài thành phố hoặc thị trấn, có dân số 20.000 người và không được nằm trong khu vực thống kê đô thị.

USCIS chấp nhận bốn phương pháp tính toán để đủ điều kiện của TEA, và địa điểm dự án chỉ cần đủ điều kiện theo một trong bốn phương pháp này. Ngoài ra, dữ liệu được sử dụng phải tuân thủ các yêu cầu về tính hợp lệ, khả năng thẩm tra và tính nhất quán nội bộ do USCIS đặt ra.

Trong số bốn phương pháp tính toán, một phương pháp liên quan đến đáp ứng điều kiện TEA ở nông thôn. Phương pháp này dựa trên dữ liệu dân số được rút ra từ cuộc điều tra dân số 10 năm gần đây nhất của Hoa Kỳ và dữ liệu liên quan đến các khu vực địa lý do Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ công bố.

Ba phương pháp còn lại liên quan đến việc tính toán tỷ lệ thất nghiệp để đánh giá xem một khu vực có đủ tiêu chuẩn là TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao hay không:

  1. Phương pháp tính toán ACS sử dụng dữ liệu vùng điều tra dân số được công bố trong Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS) kéo dài 5 năm
  2. Phương pháp chia sẻ điều tra dân số sử dụng kết hợp dữ liệu vùng điều tra dân số được công bố trong ACS 5 năm và dữ liệu cấp quận do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố
  3. Phương pháp cấp quận sử dụng dữ liệu BLS cho toàn bộ hạt

Ngoài ra, nếu một vùng điều tra dân số duy nhất không đủ điều kiện, các vùng điều tra dân số có thể được kết hợp, tùy thuộc vào những hạn chế nhất định. Nếu tỷ lệ thất nghiệp bình quân được xét ở các vùng kết hợp bằng hoặc vượt quá 150% mức trung bình toàn quốc, thì khu vực kết hợp đủ điều kiện là khu vực TEA.

Mặc dù các yêu cầu đáp ứng điều kiện và phương pháp tính toán này có vẻ khá đơn giản, nhưng việc hình thành một báo cáo đáp ứng điều kiện của TEA — hoặc chỉ đơn giản là xác nhận đủ điều kiện của TEA — có thể là một quá trình phức tạp, tốn thời gian và yêu cầu sự trợ giúp của một chuyên gia về EB-5. Ngay cả việc tìm kiếm các tập dữ liệu chính xác cũng có thể khó khăn. Bản đồ vùng TEA của EB5AN đơn giản hóa quá trình này.

Bản đồ vùng TEA của EB5AN Quốc Gia: Các Tính Năng Và Lợi Ích

Một trong những lợi ích lớn nhất của bản đồ vùng TEA của EB5AN là nó cho phép người dùng kiểm tra ngay lập tức liệu các khu vực dự án của họ có thể đủ điều kiện là vùng TEA hay không – mà không gặp lỗi. Bản đồ TEA, bao gồm toàn bộ Hoa Kỳ, có một số tính năng hữu ích bổ sung:

  1. Bản đồ vùng TEA của EB5AN bao gồm tất cả bốn phương pháp tính toán được USCIS chấp nhận để đánh giá tính đủ điều kiện của TEA. Quý vị không cần phải chuyển đổi giữa các phương pháp tính toán: bản đồ tự động hiển thị liệu một khu vực có đủ điều kiện được chỉ định làm vùng TEA hay không và nếu có thì nó được áp dụng phương pháp tính toán nào hoặc các phương pháp đó có đủ điều kiện hay không.
  2. Tính năng kết hợp vùng điều tra dân số tự động loại bỏ sự phỏng đoán dài dòng ra khỏi việc nhóm các vùng điều tra dân số.
  3. Người dùng có thể tải xuống báo cáo đáp ứng điều kiện của TEA trong vòng vài phút. Báo cáo cho thấy tập dữ liệu và phương pháp được sử dụng để tính toán và nó tuân thủ tất cả các yêu cầu của USCIS. Người dùng có thể gửi báo cáo đáp ứng điều kiện vùng TEA của EB5AN cùng với các Mẫu đơn I-526 của họ mà không phải trả thêm phí chuyên môn.
  4. Bản đồ TEA cho biết liệu địa điểm dự án có đủ điều kiện để được tài trợ dự án ngay lập tức hay không vì nó nằm trong phạm vi địa lý của một trong 14 trung tâm vùng EB5AN, bao gồm hơn 20 tiểu bang. Khoảng 95% dự án diện EB-5 được bảo trợ bởi trung tâm vùng vào năm 2019 nhờ những lợi ích của loại hình sắp xếp này. Những lợi ích này bao gồm việc có thể tính các công việc trực tiếp, gián tiếp và được tạo ra khi tính toán tạo việc làm.

Dữ liệu làm nền tảng cho bản đồ vùng TEA của EB5AN luôn được cập nhật. Dữ liệu BLS được xuất bản vào tháng 4 hàng năm, trong khi dữ liệu ACS được xuất bản vào tháng 12 hàng năm. EB5AN cập nhật bản đồ hai lần một năm khi dữ liệu mới được công bố, với bản cập nhật dữ liệu mới nhất đã được đăng tải vào tháng 4 năm 2020.

Bản đồ vùng TEA của EB5AN có sẵn trên EB5AffiliateNetwork.com hoàn toàn miễn phí. Bản đồ này bao gồm số lần tìm kiếm địa chỉ không giới hạn và tải xuống báo cáo chứng chỉ vùng TEA.

Menu