Các thay đổi về chính sách tái sử dụng vốn của USCIS: Cách đảm bảo các nhà đầu tư EB-5 vẫn tuân thủ các yêu cầu của chương trình EB-5

Vào tháng 7 năm 2020, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã thông báo thông qua bản cập nhật hướng dẫn báo động chính sách để tái sử dụng vốn cho các dự án EB-5. Các bản sửa đổi, được xuất bản trong Tập 6, Phần G, Chương 2 của Sổ tay Chính sách USCIS (A (2)), làm rõ các bước mà nhà đầu tư EB-5 phải thực hiện khi tái sử dụng các khoản đầu tư của họ. Những thay đổi này cũng có ý nghĩa đối với các trung tâm Vùng và các nhà phát triển làm việc với vốn EB-5.

Các nội dung chính trong chính sách sửa đổi là:

  • Các giao dịch mua công cụ tài chính không đủ điều kiện để đầu tư lại.
  • Đô la tái đầu tư phải được đầu tư vào các hoạt động thương mại thông qua cùng một doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và trong cùng khu vực địa lý với khoản đầu tư mẹ.

Tìm hiểu xem những thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến thị thực đầu tư nhập cư EB-5.

Yêu cầu về Thẻ xanh và Vốn đầu tư EB-5 thông qua Giai đoạn đủ điều kiện

Một trong những yêu cầu cơ bản để đảm bảo thẻ xanh vĩnh viễn cho nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ là duy trì tình trạng đầu tư rủi ro trong thời gian cư trú có điều kiện (thường là hai năm). Khi bằng chứng về việc đáp ứng những yêu cầu này và các yêu cầu khác của chương trình EB-5 được trình bày thông qua đơn I-829 được nộp trong vòng 90 ngày cuối cùng của thời gian cư trú có điều kiện, nhà đầu tư được phép loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh của họ.

Các quỹ của nhà đầu tư EB-5 chỉ được giải phóng sau khi thời gian cư trú có điều kiện kết thúc. Giai đoạn này bắt đầu khi được cấp thẻ xanh có điều kiện chứ không phải khi đơn I-526 được chấp thuận.

Nơi Tái sử dụng Vốn phù hợp với Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5

Ban đầu, các thỏa thuận cho vay hoặc vốn chủ sở hữu liên quan đến các khoản đầu tư vào trung tâm Vùng EB-5 được hình thành xoay quanh tiến trình xử lý thị thực EB-5. Hầu hết đã (và vẫn đang) được tạo ra với thời hạn 5 năm. Thông thường, lộ trình đầu tư dự án bắt đầu khi doanh nghiệp thương mại mới đầu tư vào một doanh nghiệp tạo việc làm (JCE).

Như quý vị đã biết, thời gian xử lý của USCIS đối với các đơn yêu cầu đơn lẻ đã tăng từ vài tháng đến hơn một thập kỷ trong một số trường hợp do tồn đọng và lùi hạn thị thực, cùng những lý do khác. Tại thời điểm này, một số nhà đầu tư đang phải đợi 15 năm trước khi trở thành thường trú nhân.

Vì chính sách của USCIS không cho phép vốn nằm yên trong tài khoản của NCE, nên lựa chọn duy nhất là tái đầu tư vốn. Nói cách khác, vốn phải được tái sử dụng để duy trì trạng thái rủi ro cần thiết.

Tránh các thay đổi trọng yếu trong quá trình tái đầu tư vốn EB-5

Một số tiêu chí tái đầu tư phải được đáp ứng để tránh USCIS gắn cờ đỏ cho một khoản đầu tư. Một số sửa đổi về kinh phí được xem là những thay đổi quan trọng. Để đảm bảo rằng vốn không được tái đầu tư quá sớm, quý vị cần lưu ý những điều sau đây:

  • Khoản đầu tư EB-5 ban đầu đã được đầu tư hết và tất cả các yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng.
  • Hầu hết các mục tiêu dự án được vạch ra trong kế hoạch kinh doanh ban đầu đã đạt được.
  • Vốn ban đầu đã được trả lại (hoặc ít nhất là sẵn có ) cho NCE để tái đầu tư.

Những thay đổi quan trọng thường bao gồm những thay đổi làm thay đổi đáng kể phạm vi của một dự án hoặc gây ảnh hưởng đến cấu trúc cấp vốn cho một khoản đầu tư.
Bản giải trình tháng 7 năm 2020 là bản giải trình đầu tiên về cách các nhà đầu tư có thể vẫn tuân thủ EB-5 trong suốt quá trình tái đầu tư. Chính sách hiện quy định địa điểm và thời điểm tái đầu tư có thể xảy ra và những loại hình kinh doanh và hoạt động nào đủ điều kiện.

Các nội dung chính của Bản cập nhật chính sách về tái sử dụng vốn EB-5

Dưới đây là bản tóm tắt và phân tích về năm điểm chính làm rõ chính sách và ý nghĩa chính của chúng.

1. Vốn EB-5 phải được sử dụng lại cho hoạt động thương mại. Các giao dịch mua công cụ tài chính và đầu tư bảo mật không đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu vốn có rủi ro của EB-5. Do đó, việc tái đầu tư vào cổ phiếu hoặc một công ty môi giới chẳng hạn, sẽ khiến thẻ xanh vĩnh viễn của nhà đầu tư gặp rủi ro.

2. Việc tái đầu tư vốn EB-5 phải thông qua NCE ban đầu. NCE đã nhận được vốn ban đầu của nhà đầu tư cũng phải được sử dụng để tái đầu tư các quỹ tương tự khác.

3. Vốn EB-5 được tái đầu tư có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động kinh doanh hợp pháp khác nhau, miễn là các hoạt động này thuộc phạm vi của NCE. USCIS đang khá linh hoạt trong các hoạt động thương mại đủ điều kiện và nó có thể cho phép NCE điều chỉnh phạm vi của mình bằng cách sửa đổi các thỏa thuận hợp tác và hoạt động ban đầu.

4. Các dự án mới phải hoạt động trong cùng khu vực địa lý như ban đầu. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các trung tâm Vùng và các nhà phát triển làm việc với các nhà tài trợ trung tâm Vùng.

Các trung tâm Vùng nhỏ hơn nên xem xét mở rộng phạm vi địa lý của họ để cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho việc tái đầu tư vốn EB-5. Ví dụ: nếu một trung tâm Vùng chỉ bao gồm ba quận, tất cả các hoạt động tái đầu tư sẽ phải thực hiện trong khu vực ba quận đó. Để mở rộng khu vực mà giấy phép của trung tâm Vùng bao gồm, nhà điều hành trung tâm Vùng sẽ cần phải nộp đơn sửa đổi Biểu mẫu I-924. Thay vào đó, trung tâm Vùng có thể mở rộng phạm vi phủ sóng lên 20 quận, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn cho các nhà đầu tư cũng như các nhà phát triển.

Ngoài ra, các nhà phát triển dự án đang tìm kiếm sự tài trợ của trung tâm Vùng nên xem xét làm việc với các trung tâm có phạm vi địa lý lớn hơn để đảm bảo tính linh hoạt bởi đôi khi họ có thể sẽ cần 15 năm nỗ lực với một hoặc nhiều lần tái đầu tư.

5. Việc tái đầu tư EB-5 sẽ diễn ra trong vòng một năm kể từ khi thu hồi vốn. USCIS cũng đang thể hiện sự linh hoạt trong lĩnh vực này đối với những sự chậm trễ nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Tùy thuộc vào vị trí của nhà đầu tư EB-5 trong quá trình đầu tư EB-5, những thay đổi này có thể dẫn đến nhu cầu hành động nhanh chóng để giảm bớt bất kỳ rủi ro nào đối với thị thực của họ — đặc biệt là khi sự chậm trễ xảy ra không phải do lỗi của họ.

Mặc dù các nhà điều hành trung tâm Vùng và các nhà phát triển làm việc với các nhà tài trợ trung tâm Vùng sẽ chịu ảnh hưởng to lớn của những thay đổi chính sách tái đầu tư, nhưng bản thân các nhà đầu tư EB-5 cũng có nhiều quan ngại.

Làm việc với EB5AN để xúc tiến việc tái đầu tư vốn EB-5

Với 14 trung tâm Vùng rải rác trên 20 tiểu bang, một số trung tâm mở rộng qua nhiều tiểu bang hoặc bao phủ toàn bộ tiểu bang, EB5AN là một đối tác đáng tin cậy và nhà tài trợ dự án. Một số lợi ích khi làm việc với EB5AN để giảm rủi ro nhập cư của nhà đầu tư:

  • Tái đầu tư linh hoạt do phạm vi phủ sóng trung tâm Vùng được mở rộng
  • Chuyên môn cùng năng lực quản lý quỹ tốt nhất
  • Toàn bộ dự án minh bạch và cống hiến cho việc tuân thủ chương trình EB-5

Nhóm EB5AN cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc nộp đơn kiến nghị Mẫu I-924 và các sửa đổi mở rộng, với 150 phê duyệt của USCIS cho đến nay. Chúng tôi chuyên về các đơn mở rộng cho các khu vực địa lý lớn hơn.

Hãy để chúng tôi giúp quý vị gửi bản sửa đổi Mẫu I-924 của mình nhanh nhất có thể để đảm bảo rằng các nhà đầu tư của quý vị có thể vẫn tuân thủ các bản cập nhật mới nhất này, bất chấp sự chậm trễ xử lý đơn I-924 hiện tại.

Để tìm hiểu thêm về cách EB5AN có thể hỗ trợ quý vị với các dự án nhà đầu tư nhập cư EB-5 cụ thể của quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

Menu