Tác động của COVID-19 đối với Quy trình Thị thực EB-5

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, tạo cơ hội cho công dân nước ngoài nhận tình trạng thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ và chương trình đã không thoát khỏi những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch COVID-19. Tác động đáng chú ý nhất đối với chương trình là việc đóng cửa các văn phòng Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tại Hoa Kỳ và việc đình chỉ dịch vụ thị thực thông thường tại các lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ trên toàn cầu, do đó làm đình trệ quy trình cấp thị thực EB-5 cho cả nhà đầu tư EB-5 ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài.

Nộp Đơn I-526

Bước đầu tiên của quy trình cấp thị thực EB-5 là nộp đơn I-526. Quá trình này có thể mất vài tuần đến vài tháng, tùy vào tình hình cụ thể của từng nhà đầu tư EB-5. Hai yếu tố ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị và nộp đơn I-526 là số thời gian cần thiết để nhà đầu tư tiến hành thẩm định chi tiết và mức độ khó khăn để chứng minh rằng nguồn vốn EB-5 được thu thập hợp pháp. Do quá trình này có nhiều phức tạp, nhà đầu tư EB-5 nên tham khảo ý kiến ​​của luật sư nhập cư để đảm bảo rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu nộp đơn.

Thời Gian Xử Lý Đơn I-526

Để đối phó với COVID-19, USCIS đã đóng cửa các văn phòng công cộng ít nhất là đến ngày 4 tháng 6. Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO), nơi xử lý các đơn I-526, vẫn hoạt động bình thường, vì đó không phải là tổ chức tiếp xúc trực tiếp với công chúng.

Vào năm 2018, USCIS ước tính rằng thời gian xử lý đơn I-526 sẽ cần trung bình 20–26 tháng. Tuy nhiên, dữ liệu xử lý chi tiết trong báo cáo Q1 năm 2019 của USCIS cho thấy ước tính này không chính xác, vì chỉ có 20% đơn thỉnh cầu được xử lý trong khung thời gian đó và hầu hết số đơn đó được xử lý trong chưa đầy 20 tháng. Điều này phù hợp với dữ liệu thời gian xử lý trong quá khứ mà USCIS đưa ra, cho thấy rằng thời gian xử lý trung bình cho các đơn I-526 từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, mất hơn một năm. Do đó, nhà đầu tư EB-5 có thể nhận quyết định nhanh hơn thời gian dự kiến ​​trước đây là hai năm.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý là việc USCIS áp dụng phương pháp xử lý thị thực sẵn có cho các đơn I-526 vào ngày 31/3/2020. Các đơn I-526 đang được ưu tiên dựa theo số lượng thị thực EB-5 sẵn có dành cho quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư, thay vì ưu tiên theo thứ tự tiếp nhận đơn thỉnh cầu. Dựa trên Bản tin thị thực tháng 4 năm 2020, nhà đầu tư EB-5 từ Trung Quốc Đại lục có thể phải đợi xét duyệt đơn I-526 lâu hơn, trong khi nhà đầu tư từ các quốc gia khác có thể được giảm thời gian chờ xét duyệt đơn.

Sau Khi Chấp Thuận Đơn I-526

Nhà đầu tư EB-5 từ các quốc gia không tồn đọng thị thực có thể nộp đơn xin thị thực ngay sau khi được chấp thuận đơn I-526. Tuy nhiên, nhà đầu tư từ các quốc gia có tồn đọng thị thực sẽ phải đợi đến ngày ưu tiên của họ hoặc đến trước ngày hành động cuối cùng để nộp đơn. Đối với các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, điều này có thể khiến họ phải đợi thêm từ vài tháng đến vài năm trong quy trình EB-5 của họ. Tính đến tháng 4 năm 2020, các quốc gia duy nhất còn tồn đọng là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

Mẫu Đơn DS-260 và Mẫu Đơn I-485

Nhà đầu tư EB-5 cư trú bên ngoài Hoa Kỳ có thể nộp mẫu đơn DS-260 tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ ở địa phương của họ để đăng ký thẻ xanh Hoa Kỳ sau khi họ được Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) liên lạc. Vì các lãnh sự quán và đại sứ quán của Hoa Kỳ trên khắp thế giới hiện đang đóng cửa vì đại dịch COVID-19 nên các nhà đầu tư EB-5 sống ở nước ngoài sẽ phải chờ đợi để nộp đơn xin thị thực.

Các nhà đầu tư EB-5 cư trú tại Hoa Kỳ bằng một thị thực khác không cần phải đến lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ để nộp đơn xin thị thực. Họ chỉ cần nộp đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng nhập cư của mình. Đối với những nhà đầu tư này, COVID-19 sẽ ít ảnh hưởng đến quy trình đăng ký thị thực EB-5 của họ, trừ khi họ được yêu cầu đến văn phòng USCIS.

Menu