Thời Gian Xử Lý Đơn I-526 Giảm Bất Ngờ

Thời gian xử lý đơn I-526 không nhất quán. Đơn I-526 yêu cầu nhiều thông tin và tài liệu bổ sung khác nhau đáng kể đối với mỗi nhà đầu tư, nghĩa là không phải mọi đơn I-526 đều được xử lý trong khoảng thời gian giống nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 thường phải đợi từ một đến hai năm. Năm tài chính 2020 có thể báo trước cho một kỷ nguyên mới với thời gian xử lý ngắn hơn, vì thời gian xử lý đơn I-526 trung bình đã giảm xuống. Tuy nhiên, xin lưu ý: Điều này không đảm bảo rằng đơn I-526 của một nhà đầu tư cụ thể sẽ được xét duyệt nhanh hơn.

Tổng quan về Đơn I-526

Đơn I-526 là đơn đầu tiên mà nhà đầu tư EB-5 nộp. Trong đa số trường hợp, nó theo sát việc nhà đầu tư EB-5 chuyển vốn EB-5 của họ vào tài khoản ký quỹ được chỉ định của dự án EB-5 liên quan. Thời gian xử lý đơn thay đổi tùy vào một số yếu tố, bao gồm mức độ phức tạp của đơn đăng ký, tính hợp pháp của dự án và quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư.

Đơn I-526 yêu cầu nhiều tài liệu và bằng chứng kèm theo để chứng minh với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) rằng khoản đầu tư có sinh lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Cần có một số tài liệu bổ sung về vốn đầu tư EB-5, vì nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ đã chuyển ít nhất 1,8 triệu đô la – hoặc 900.000 đô la nếu dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) – vào tài khoản được chỉ định. Ngoài ra, các nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng quỹ EB-5 của họ có nguồn gốc hợp pháp.

Các yêu cầu quan trọng khác cho đơn I-526 liên quan đến doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Nhà đầu tư được yêu cầu xuất trình tài liệu chứng minh NCE đang tiến hành các hoạt động kinh doanh, cũng như lịch trình tuyển dụng, kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế sử dụng các phương pháp luận được chấp nhận để chứng minh rằng NCE sẵn sàng tạo 10 công việc toàn thời gian mới cần thiết cho một khoản đầu tư EB-5 thành công. Ngoài ra, các nhà đầu tư phải gửi kèm bằng chứng trong đơn I-526 rằng họ tham gia vào việc quản lý hàng ngày của NCE, còn những người đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định thông thường chỉ cần chứng minh mình là thành viên góp vốn.

Sau khi được chấp thuận đơn I-526, nhà đầu tư EB-5 nộp đơn từ nước ngoài có thể liên lạc thông qua Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để tiến hành nộp đơn xin thị thực EB-5. Các nhà đầu tư đã cư trú tại Hoa Kỳ đủ điều kiện nộp Mẫu đơn I-485, cho phép người nhập cư điều chỉnh tình trạng nhập cư của họ. Các nhà đầu tư EB-5 nhận thẻ xanh Hoa Kỳ không chỉ cho bản thân mà còn cho vợ/chồng và con chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi. Ban đầu, tình trạng thường trú nhân có điều kiện kéo dài trong hai năm, sau đó nhà đầu tư nộp đơn I-829 xin loại bỏ điều kiện.

Thời Gian Trung Bình Để Xử Lý Đơn I-526 Giảm Sâu

I-526 Average Processing Times Plummet

EB-5 không phải là quá trình nhanh chóng — hầu hết các nhà đầu tư EB-5 phải đợi ít nhất một năm để được xét duyệt đơn I-526. Các nhà đầu tư đang chờ xét duyệt đơn trong năm tài chính 2018 thật không may mắn, vì thời gian xử lý trung bình lúc đó đạt mức cao nhất là 22,2 tháng. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm tài chính 2019, thời gian xử lý trung bình bắt đầu giảm xuống, chạm mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua là 12,6 tháng vào năm tài chính 2020. Hiếm khi nào thời gian xử lý EB-5 lại giảm đến 40% như thế này.

Thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khiến các lãnh sự quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới phải đóng cửa. USCIS đã đóng cửa các văn phòng công cộng của họ, nhưng Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO) vẫn đang nỗ lực xét duyệt các đơn I-526. Có khả năng thời gian xử lý sẽ rút ngắn hơn nữa do đại dịch, vì IPO hiện có thể hạn chế khá nhiều các hoạt động mà họ đảm trách, nhờ đó dành nhiều thời gian hơn cho các đơn I-526.

Menu