Yêu cầu đầu tư EB-5 “Có rủi ro” nghĩa là gì

Mục đích của yêu cầu đạt điều kiện đầu tư EB-5 “có rủi ro” là để đảm bảo rằng vốn đầu tư của nhà đầu tư EB-5 thực sự được dùng để tài trợ cho một doanh nghiệp thương mại mới (NCE) sẽ tạo ra việc làm và kích thích nền kinh tế. Mặc dù tên của yêu cầu có thể gợi ý rằng nhà đầu tư buộc phải đầu tư vào các dự án rủi ro, nhưng trên thực tế, yêu cầu này đề cập đến rủi ro tổn thất tài chính và cơ hội thu lợi nhuận tài chính trong một khoản đầu tư EB-5.

Ý định đầu tư hoặc hợp đồng cho các khoản đầu tư tiềm năng không phải là bằng chứng đầy đủ về một khoản đầu tư có rủi ro. Nghĩa là nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư trước khi nộp đơn I-526 và chứng minh trong đơn rằng khoản đầu tư của họ đáp ứng yêu cầu “có rủi ro”.

Thông tin chi tiết về yêu cầu đầu tư EB-5 “có rủi ro” có thể được tìm thấy trong Matter of Izummi, các quy định trong Sổ tay Chính sách USCIS 6(G)(2)(A) đề cập đến Matter of IzummiMatter of Ho. Các quy tắc chi phối yêu cầu “có rủi ro” như sau:

 • Nghĩa vụ hợp đồng
  • Nhà phát triển dự án không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến kết quả tài chính cuối cùng của các dự án.
  • Các điều khoản hợp đồng liên quan đến việc hoàn vốn đầu tư đều bị cấm.
  • Nhà đầu tư phải chấp nhận khả năng bị tổn thất tài chính lớn.
  • Nhà đầu tư có thể được phân phối lợi nhuận miễn là chúng không được đảm bảo và không phải là một phần trong số tiền đầu tư tối thiểu của nhà đầu tư.
 • Quyền sở hữu và sử dụng tài sản
  • Được phép đảm bảo quyền sở hữu hoặc sử dụng tài sản nếu vẫn đáp ứng yêu cầu về số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu sau khi giá trị dự kiến ​​của tài sản đã được khấu trừ khỏi số tiền đầu tư EB-5 đủ điều kiện.
 • Chuyển Khoản Đầu tư
  • Nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ số tiền đầu tư vào NCE.
 • Bằng chứng về Hoạt động Kinh doanh
  • Nhà đầu tư phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh đang diễn ra trên dự án để xác nhận tính hợp pháp của dự án và chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đang được sử dụng để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ví dụ về Thực thi Yêu cầu “Có rủi ro”

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) có nhiều cách thực thi yêu cầu “có rủi ro” như được thể hiện trong các ví dụ thực tế bên dưới.

Không Có Cơ Hội Thu Lợi Nhuận Tài Chính

Nếu các khoản đầu tư EB-5 phải có khả năng tổn thất tài chính, thì cũng phải có cơ hội thu lợi nhuận tài chính. USCIS đã từ chối một đơn I-526 vì trong hợp đồng mà nhà đầu tư đã ký với NCE, cô ấy không được cấp các quyền nhận lợi nhuận từ NCE. Vậy nên hợp đồng này không đáp ứng yêu cầu của khoản đầu tư có rủi ro.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chất lượng đầu tư không ảnh hưởng đến yêu cầu. USCIS đã từ chối một đơn I-526 do khả năng nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận là rất thấp. Tuy nhiên, Văn phòng Kháng nghị Hành chính (AAO) không đồng ý với từ chối đó, vì bất kể khoản đầu tư đó yếu như thế nào thì nó vẫn có khả năng bị tổn thất tài chính và đạt lợi nhuận tài chính.

Tổ Chức Tạo Việc Làm Không Có Quyền Truy Cập Tiền Đầu Tư

USCIS đã từ chối một đơn I-526 bởi vì, tuy toàn bộ vốn đầu tư đã được chuyển vào tài khoản ký quỹ để NCE phân phối cho tổ chức tạo việc làm (JCE), nhưng trong hợp đồng cho vay lại không có điều khoản yêu cầu NCE cung cấp tiền cho JCE. Ngoài ra, việc xây dựng trên JCE đã hoàn thành nhưng vốn của nhà đầu tư vẫn đang được ký quỹ, dẫn đến việc thiếu nhu cầu hợp lý về nguồn vốn.

Không có hoạt động kinh doanh rõ ràng

USCIS đã từ chối một đơn đăng ký của JCE về tình trạng mẫu đơn khi vì khi đến thăm địa điểm dự án, họ không thể xác định có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đang được tiến hành hay không. JCE đã kháng cáo quyết định của USCIS. USCIS cuối cùng đã chấp thuận tình trạng thái mẫu đơn của dự án sau khi JCE cung cấp bằng chứng về các hoạt động kinh doanh, bao gồm giấy phép xây dựng, hồ sơ kiểm tra và hợp đồng xây dựng.

Thẩm Định Chi Tiết Yêu Cầu “Có Rủi Ro”

Như đã lưu ý trước, yêu cầu “có rủi ro” không có nghĩa là nhà đầu tư EB-5 nên đầu tư vào các dự án rủi ro. Nhà đầu tư phải tiến hành thẩm định chi tiết để giảm thiểu rủi ro tài chính và rủi ro nhập cư của họ. Theo cách này, nhà đầu tư EB-5 cũng phải ghi nhớ yêu cầu “có rủi ro” và bất kỳ điều kiện và tình huống nào có thể vi phạm yêu cầu đó. Các câu hỏi sau đây sẽ giúp nhà đầu tư xác định một dự án EB-5 có đáp ứng yêu cầu “có rủi ro” hay không:

 • Có bằng chứng rõ ràng về khả năng tổn thất tài chính và đạt lợi nhuận trong kế hoạch kinh doanh và chào bán dự án không?
 • Có điều khoản sở hữu hoặc điều khoản tương tự trong hợp đồng đầu tư không?
 • NCE có đảm bảo lợi suất không?
 • NCE có đảm bảo quyền sở hữu một tài sản sẽ cần được trừ vào số tiền đầu tư EB-5 đủ điều kiện không?
 • Thỏa thuận đầu tư có yêu cầu NCE cung cấp cho JCE toàn bộ vốn đầu tư EB-5 không? Có bất kỳ khoản phí nào trong thỏa thuận sẽ ảnh hưởng đến số tiền mà JCE nhận không?
 • Việc JCE sử dụng vốn EB-5 có được trình bày đầy đủ, về thời gian và phương pháp, trong kế hoạch kinh doanh không?
 • Các hoạt động kinh doanh đang diễn ra có được trình bày rõ ràng trong kế hoạch kinh doanh không?

Đơn I-829 có yêu cầu “rủi ro” riêng tuân theo các quy định hơi khác với yêu cầu của đơn I-526. Một trong những quy tắc cho đơn I-829 là nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng quỹ đầu tư của họ đã gặp rủi ro trong suốt thời gian đầu tư và rằng họ là thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ.

Menu