Câu hỏi về Quy tắc Hiện đại hóa EB-5

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thực hiện Quy tắc hiện đại hóa EB-5 vào năm 2019. Quy tắc mới dẫn đến những thay đổi lớn cho chương trình thị thực EB-5, đồng thời cũng nhận rất nhiều câu hỏi từ nhà đầu tư EB-5, nhà phát triển, và người quản lý trung tâm vùng chỉ định. USCIS đã giải đáp một số câu hỏi vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, tại buổi giao lưu công chúng.

Ngày ưu tiên

Ai có thể giữ lại ngày ưu tiên?
Nhà đầu tư EB-5 nộp đơn từ nước ngoài có thể giữ lại ngày ưu tiên khi đơn I-526 của họ đã được chấp thuận trước khi nộp đơn mới vào hoặc sau ngày 21 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho nhà đầu tư EB-5 chưa bị thu hồi đơn I-526 trước đó vì cố ý xuyên tạc hoặc gian lận.

Nhà đầu tư cần làm gì để giữ ngày ưu tiên sớm hơn?
Để giữ ngày ưu tiên hiện có khi nộp đơn I-526 mới, nhà đầu tư EB-5 nên gửi kèm thư yêu cầu giữ ngày ưu tiên. Mẫu đơn I-824 hoàn chỉnh cũng phải gửi kèm theo đơn đăng ký.

Số tiền đầu tư tối thiểu

Ngày có hiệu lực áp dụng số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu mới là ngày nào?
Số tiền đầu tư tối thiểu mới có hiệu lực vào ngày 21/11/2019. Chúng được áp dụng cho mọi nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526 vào hoặc sau ngày đó. Số tiền đầu tư tối thiểu trước đó được áp dụng cho nhà đầu tư đã nộp hồ sơ trước ngày 21/11/2019, bất kể trạng thái đơn kiến nghị của họ hay họ đã chuyển khoản toàn bộ số tiền đầu tư hay chưa.

Số tiền đầu tư tối thiểu mới là bao nhiêu?
Đối với các dự án trong khu vực việc làm mục tiêu, mức đầu tư tối thiểu mới là $900.000. Đối với các dự án ngoài khu vực việc làm mục tiêu, mức đầu tư tối thiểu mới là 1,8 triệu đô la.

Nhà đầu tư đang nộp đơn I-526 mới nhưng vẫn giữ nguyên ngày ưu tiên trước đó sẽ được áp dụng số tiền đầu tư tối thiểu nào?
Nhà đầu tư EB-5 nộp đơn vào hoặc sau ngày 21 tháng 11 năm 2019, phải tuân theo số tiền đầu tư tối thiểu mới cùng các quy tắc và yêu cầu mới khác. Không có ngoại lệ.

Các khu vực việc làm mục tiêu

Những thay đổi đối với khu vực việc làm mục tiêu (TEA) ảnh hưởng đến ai?
Những thay đổi của TEA chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn vào hoặc sau ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Nhà đầu tư EB-5 có thể sử dụng những nguồn nào để xác định dự án nằm trong vùng TEA với tỷ lệ thất nghiệp cao?
Nhà đầu tư EB-5 có thể sử dụng các nguồn như Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS) và Bộ Lao động – Cục Thống kê Lao động (BLS). Tuy nhiên, nhà đầu tư phải chọn sử dụng một nguồn nhất quán.

Nhà đầu tư EB-5 cần cung cấp bằng chứng gì để chứng minh dự án của họ nằm trong vùng TEA?
Theo USCIS, nhà đầu tư EB-5 phải cung cấp vị trí nơi doanh nghiệp thương mại mới (NCE) tiến hành hầu hết hoạt động kinh doanh, một bản đồ về (các) vùng census tract (tính 1 điểm) nơi NCE tiến hành hầu hết hoạt động kinh doanh cũng như các vùng adjacent tract trực tiếp (vùng tính điểm liền kề), các tính toán để xác định tỷ lệ việc làm trung bình có trọng số tại địa điểm dự án, thống kê thất nghiệp đáng tin cậy tại địa điểm dự án và bằng chứng cho thấy dữ liệu cung cấp là đáng tin cậy.

Các chỉ định vùng TEA từ những đơn I-526 được chấp thuận đã nộp trước ngày 21/11/2019, có áp dụng cho các đơn mới từ cùng một nhà đầu tư không?
Các quy tắc mới của vùng TEA áp dụng cho các đơn I-526 được nộp vào hoặc sau ngày 21/11/2019, không có ngoại lệ.

Loại Bỏ Điều Kiện Khỏi Tình Trạng Thường Trú Nhân

Vợ/chồng và con của nhà đầu tư EB-5 có phải nộp đơn I-829 riêng không?
Mỗi người có liên quan đến khoản đầu tư EB-5 phải nộp đơn thỉnh cầu I-829 riêng. Vợ/chồng và con của nhà đầu tư EB-5 chỉ được phép chung một nộp đơn thỉnh cầu nếu nhà đầu tư đã qua đời. Cả vợ/chồng đã ly hôn và con đã kết hôn hoặc con trên 21 tuổi vẫn đủ điều kiện nhận thẻ xanh Hoa Kỳ theo đơn I-829 chính của nhà đầu tư EB-5, miễn là việc ly hôn hoặc con của nhà đầu tư đã kết hôn hoặc bước sang tuổi 21 trong hai năm nhà đầu tư làm thường trú nhân có điều kiện.

Menu