Tác động của Phương pháp Xử lý Thị thực Có sẵn EB-5 Đối Với Mỗi Quốc gia

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thực hiện một phương pháp xử lý thị thực mới cho các đơn I-526 vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Trước đó, đơn I-526 được xử lý bằng cách tiếp cận đến trước phục vụ trước (FIFO), nghĩa là đơn thỉnh cầu được xử lý dựa trên thời điểm tiếp nhận.

Cách tiếp cận FIFO tạo ra các thị thực còn sót lại vào cuối mỗi năm tài chính, vì mỗi quốc gia có giới hạn thị thực và nhu cầu EB-5 không đồng đều, dẫn đến việc tồn đọng thị thực. Phương pháp xử lý thị thực có sẵn được áp dụng nhằm mục đích giảm số lượng thị thực còn sót lại bằng cách xử lý đơn I-526 dựa theo số lượng thị thực EB-5 có sẵn cho quốc gia của nhà đầu tư. Do đó, tác động của phương pháp mới này đối với nhà đầu tư EB-5 sẽ khác nhau tùy theo quốc gia xuất xứ của họ.

Các Quốc Gia Bị Ảnh Hưởng Tiêu Cực

Nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc hiện là những người duy nhất chịu tác động tiêu cực của phương pháp xử lý thị thực mới. Tuy nhiên, có khả năng nhà đầu tư EB-5 từ các quốc gia khác có thị thực tồn đọng hoặc có nhu cầu thị thực cao cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Các Quốc Gia Nhận Ảnh Hưởng Tích Cực

Phương pháp xử lý thị thực có sẵn có thể mang lại lợi ích cho nhà đầu tư EB-5 từ các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, vì USCIS hiện sẽ ưu tiên xử lý đơn I-526 từ các quốc gia đó khi Trung Quốc đạt hạn mức thị thực EB-5 hàng năm. Ban đầu, người ta nghĩ rằng nhà đầu tư EB-5 Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi phương pháp xử lý mới, nhưng USCIS đã tiết lộ trong một buổi giao tiếp công chúng vào ngày 13 tháng 3 rằng họ hy vọng các thị thực tồn đọng của Ấn Độ sẽ được giải quyết hết vào mùa hè năm 2020.

Ngoại Lệ Đối Với Phương Pháp Xử Lý

Các yêu cầu khẩn cấp sẽ không phụ thuộc vào phương pháp xử lý thị thực có sẵn và sẽ được thực hiện bất kể quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư EB-5.

Ngày Hành Động Cuối Cùng Mới Nhất Và Ngày Nộp Hồ Sơ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự phát hành Bản tin Thị thực hàng tháng, trong đó cập nhật các ngày nộp đơn và ngày hành động cuối cùng cho quá trình EB-5.

Biểu đồ A trong Bản tin Thị thực liệt kê các ngày hành động cuối cùng. Nhà đầu tư EB-5 từ các quốc gia có ngày hành động cuối cùng ở chế độ “hiện hành” có thể lên lịch phỏng vấn xin thị thực và nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân có điều kiện ngay sau khi được chấp thuận đơn I-526. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 đến từ các quốc gia bị tồn đọng thị thực cần kiểm tra Bản tin Thị thực để xác định xem ngày ưu tiên của họ là trước hay vào ngày hành động cuối cùng. Tính đến tháng 4/2020, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam là những quốc gia duy nhất còn tồn đọng thị thực.

Biểu đồ B trong Bản tin Thị thực liệt kê các ngày nộp đơn xin thị thực, nghĩa là ngày mà USCIS chỉ định các đơn I-526 được xét duyệt. Nhà đầu tư EB-5 đến từ các quốc gia có ngày nộp đơn “hiện hành” có thể nộp đơn xin thị thực đến Trung tâm Thị thực Quốc gia bất kể ngày ưu tiên, còn nhà đầu tư từ các quốc gia không có ngày nộp đơn hiện hành chỉ có thể nộp đơn xin thị thực nếu ngày ưu tiên của họ là trước hoặc vào ngày nộp đơn. Quốc gia duy nhất, tính đến tháng 4/2020, không có ngày “hiện hành” để nộp đơn là Trung Quốc.

Menu