04-Image_The-Uncertain-Future-of-the-EB-5-Program

Tương lai không chắc chắn của Chương trình EB-5

No Comments

Để tránh việc chính phủ đóng cửa dài hạn, Tổng thống và Quốc hội chỉ đồng ý một ngân sách chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2018 và năm tài chính 2019. Thỏa thuận cũng bao gồm quyết định tài trợ liên tục cho một số chương trình liên bang, bao gồm Chương trình EB-5 cho đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2018. Được gắn nhãn là ” Dự Luật Tiếp Tục”, phần pháp chế này cũng đưa ra một phác thảo thỏa thuận ngân sách dài hạn, dự kiến sẽ được đưa vào chi tiêu cho nhiều mục đích trước ngày hết hạn tài trợ.

Dự Luật Tiếp Tục mới nhất đang tiếp tục là một phần của mô hình đã diễn ra từ tháng 9 năm 2015. Chương trình EB-5 không được gia hạn lâu dài kể từ khi Tổng thống Obama ký S.3245, cho phép gia hạn chương trình ba năm bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 2012.

Thật không may, sự tiếp tục ngắn hạn như gần đây này đã khiến tương lai dài hạn của Chương trình EB-5 vẫn chưa ngã ngũ. Thật ra, chúng tôi không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với Chương trình. Trong vài năm qua, Hạ viện và Thượng viện đã thông qua một số dự luật nhưng không có dự luật nào đi đến đâu. Đầu năm 2018, đã có một số đề xuất liên quan đến nhập cư, nhưng không có đề xuất nào liên quan trực tiếp đến Chương trình EB-5.

Các thay đổi EB-5 đang chờ đợi phía trước

Lựa chọn đầu tư trực tiếp của Chương trình EB-5 đã có hiệu lực vĩnh viễn từ năm 1990 và không yêu cầu quy trình gia hạn giống như các phần khác của chương trình. Tuy nhiên, Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư lại là câu chuyện khác. Phần này của Chương trình EB-5 được thành lập vào năm 1992, liên quan đến các khoản đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm khu vực. Không giống như lựa chọn đầu tư trực tiếp, Chương trình thí điểm cho phép các nhà quản lý dự án tính các công việc trực tiếp, gián tiếp và phát sinh vào tổng số việc làm thay vì chỉ tính công việc trực tiếp. Điều này cho phép các dự án có thể không vận hành bằng nhiều nhân viên trực tiếp, vẫn có được nguồn vốn EB-5.

Qua nhiều năm kể từ khi thực hiện Chương trình thí điểm, Quốc hội bắt đầu quan tâm đến sự phát triển nhanh chóng của các chương trình, và kết quả là họ đã có một số dự luật đề xuất để sửa đổi chương trình. Cho đến thời điểm này, không có dự luật nào trong số này được thông qua, nhưng có một số đề xuất gần đây vẫn đang chờ xử lý và có thể ảnh hưởng đến tương lai của chương trình.

Một dự luật tiêu biểu trong số đó, Đạo luật Cải cách Việc làm và Đầu tư Tạo Việc làm của Hoa Kỳ năm 2017 (H.R.3471), được đưa ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, đề xuất tăng mức đầu tư tối thiểu từ 500.000 đô đến 800.000 đô (đối với các khoản đầu tư vào dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu và các dự án cơ sở hạ tầng và sản xuất) và 1 triệu đô đến 1,2 triệu đô (cho tất cả các khoản đầu tư khác) cũng như gia hạn Chương trình thí điểm qua ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Một dự luật tương tự, đạo luật Cải cách Tạo việc làm và Xúc tiến Đầu tư của Hoa Kỳ năm 2017, đề xuất mức tăng tương tự đối với các khoản đầu tư vào khu vực việc làm mục tiêu nhưng không tăng đối với các khoản đầu tư khác (mức đầu tư 1 triệu đô la sẽ được giữ nguyên). Đạo luật gợi ý thời gian gia hạn tương tự cho Chương trình thí điểm và cũng đề xuất đưa khu vực quân sự, nông thôn, và các khu đô thị ưu tiên vào định nghĩa khu vực việc làm mục tiêu và thiết lập dự trữ số lượng visa EB-5 nhất định đặc biệt dành cho các dự án ở nông thôn và khu đô thị ưu tiên.

Dự luật thứ ba, Đạo luật Cải cách Toàn diện Chương trình Trung tâm vùng chỉ định và Thị thực đầu tư nhập cư EB-5, đề xuất gia hạn thêm một năm cho Chương trình Thí điểm và đề xuất thay đổi các khoản đầu tư tối thiểu từ 500.000 đô la thành 800.000 đô la và 1 triệu đô la thành 925.000 đô la. Đạo luật cũng đề xuất dự trữ thị thực EB-5 cho các dự án ở nông thôn và chia các khu vực quân sự, khu nông thôn khó khăn và khu thành thị khó khăn thành ba hạng mục khu vực việc làm mục tiêu riêng.

Ngoài ra còn có những dự luật khác, nhưng những dự luật nói trên được đưa ra gần đây nhất và rất có thể có ảnh hưởng đến tương lai của chương trình EB-5.

Tiếp theo là gì

Thất vọng với việc cải tổ Chương trình EB-5 chậm trễ, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện các cải cách riêng đối với chương trình EB-5 nếu Quốc hội không hành động trước tháng 4 năm 2018. Để vận động cho những cải cách khẩn cấp đó có Thượng nghị sĩ Grassley (R-Iowa) và Đại diện Bob Goodlatte (R-Virginia), những người lần lượt giữ quyền Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Hạ viện. Thượng nghị sĩ Grassley đã thúc đẩy vài tháng trước để đề xuất dự luật cải cách được thông qua vào tháng 2 năm 2018 và được thực hiện trong 30 đến 90 ngày sau khi được phê duyệt.

Thượng nghị sĩ Grassley và Đại diện Goodlatte đã đặc biệt thúc đẩy việc điều chỉnh định nghĩa về các khu vực việc làm mục tiêu để bao gồm luôn các khu vực nông thôn và thành thị khó khăn. Đề xuất cải cách của họ cũng sẽ tăng số tiền đầu tư tối thiểu cho các dự án cụ thể trong danh mục TEA mới thành 925.000 đô thay vì 500.000 đô và sẽ tăng thêm 25.000 đô la tiền đầu tư tối thiểu cho các dự án khác. Có các tin đồn chưa được xác nhận xung quanh các đề xuất bổ sung, chẳng hạn như dự trữ thị thực EB-5 cho các dự án ở khu vực nông thôn, yêu cầu mức tối thiểu khi tạo công việc trực tiếp, thay đổi một số thủ tục phỏng vấn, v.v.

Tuy hiện nay có rất ít thông tin về mọi chi tiết của các đề xuất cải cách, nhưng thông tin dự kiến sẽ được công khai trước Tháng 4/2018. Một số các bên EB-5 có liên quan đã tích cực tham gia làm việc với các thượng nghị sĩ và đại diện để ủng hộ cho cải cách đề xuất số tiền đầu tư tối thiểu nhỏ và tăng dần, chứ không tăng nhảy vọt vì nó có thể cản trở sự thành công của chương trình và còn ủng hộ tăng thêm một lượng các loại thị thực EB-5 dự trữ. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về mọi thay đổi ngay sau khi cập nhật tin tức.

Menu