Tổng quan về Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5

No Comments

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thường trú tại Hoa Kỳ. Chương trình tạo điều kiện thuận lợi để tăng trưởng việc làm ở Hoa Kỳ bằng cách thu hút vốn nước ngoài tạo ra các doanh nghiệp mới.

Sự thành lập của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư

Năm 1990, trong một nỗ lực kết hợp nhằm cải thiện chính sách nhập cư và kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ, Quốc hội đã tạo và thành lập Chương trình EB-5. EB-5 đề cập đến thị thực ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm được cấp cho những người tham gia được chấp thuận. Bây giờ EB-5 là tên chung của chương trình.

Năm 1992, Quốc hội đã mở rộng Chương trình EB-5 để có thêm một lựa chọn đầu tư mới, Chương trình Trung tâm Vùng chỉ định. Trung tâm vùng chỉ định cho phép nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời đáp ứng các yêu cầu EB-5 để đạt tiêu chuẩn xin thị thực.

Các chương trình này được gọi là Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5, và được quản lý bởi Bộ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Sự phát triển của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5

Chương trình có thể cấp tới 10.000 Thị thực EB-5 hàng năm, nhưng trong những năm đầu tiên của chương trình, có rất ít thị thực được cấp. Các vấn đề như quy trình nộp đơn phức tạp và kéo dài, yêu cầu tài chính thay đổi và tỷ lệ từ chối cao là những lý do chính khiến chương trình có bước khởi động chậm.

Năm 2005, USCIS đã phát triển và triển khai Đơn vị Trung tâm vùng chỉ định và Nhà đầu tư. Chương trình đã đưa ra các đề xuất mới để hợp lý hóa quá trình xử lý và tỷ lệ chấp nhận đơn đăng ký thông qua việc cải thiện giám sát và điều phối nội bộ.

Những nỗ lực của USCIS đã thành công. Vào năm 2005, chỉ có 62% đơn đăng ký thường trú nhân được chấp thuận; tỷ lệ này đã tăng lên 94% vào năm 2012.

Việc cải thiện về tỷ lệ chấp nhận này khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mới nộp đơn xin Thị thực EB-5. Ví dụ, vào năm 2003, chỉ có 64 Thị thực EB-5 được cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đến năm 2008, con số cấp Thị thực EB-5 tăng vọt lên 1.300. Tổng cộng 9.228 thị thực đã được cấp trong năm 2014, gần như đạt mức phân bổ tối đa 10.000 thị thực được chấp thuận trong mỗi năm tài chính.

Yêu cầu đạt tiêu chuẩn cho Chương trình EB-5

Để đủ điều kiện nhận Visa EB-5, nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư 1.000.000 đô la. Yêu cầu này giảm xuống còn 500.000 đô la đối với những người nộp đơn đầu tư vào các khu vực nông thôn hoặc có tỷ lệ thất nghiệp cao (được định nghĩa là có tỷ lệ thất nghiệp 150% hoặc cao hơn tỷ lệ trên toàn quốc).

Mỗi khoản đầu tư cũng phải xuất trình tài liệu chứng minh đã tạo 10 việc làm mới hoặc nhiều hơn. Bằng cách này, các nhà đầu tư nước ngoài chứng tỏ khả năng đóng góp tích cực vào nền kinh tế Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư có thể chọn Chương trình EB-5 hoặc Chương trình Trung tâm vùng chỉ định. Với Chương trình EB-5, nhà đầu tư thành lập một doanh nghiệp mới và tạo tối thiểu 10 việc làm trong vòng hai năm. Nhà đầu tư kiểu này thường là một nhà điều hành kinh doanh có kinh nghiệm, điều này giúp họ tăng cơ hội xây dựng một doanh nghiệp thành công.

Nhà đầu tư chọn đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định cũng phải tạo ra 10 việc làm mới, nhưng khoản đầu tư được đưa vào một doanh nghiệp do tổ chức riêng biệt điều hành, giải phóng nhà đầu tư khỏi trách nhiệm quản lý và vận hành hàng ngày.

Hiểu về các trung tâm vùng chỉ định

Đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định là lựa chọn phổ biến hơn Chương trình EB-5 vì có ban quản lý chuyên nghiệp điều hành hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, nhà đầu tư nên nghiên cứu lịch sử hoạt động của những người quản lý khoản đầu tư được đề xuất cũng như các dự báo và mục tiêu tài chính cho dự án hiện tại.

Các trung tâm vùng chỉ định được thành lập để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực mà trung tâm đang hoạt động. Với sự chấp thuận của USCIS, trung tâm vùng chỉ định phải cung cấp tài liệu chi tiết phác thảo kế hoạch cho thấy khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm mới.

Các nhà đầu tư phải hiểu rằng một khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định được đề xuất bởi USCIS không ngụ ý hay đảm bảo sự thành công của dự án. Nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thẩm tra thẩm định riêng để đánh giá khả năng dự án tồn tại và rủi ro có trong bất kỳ khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định nào được đề xuất.

Một lợi thế khác cho nhà đầu tư khi chọn đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định là định nghĩa dễ chịu hơn về hoạt động tạo việc làm. Đối với nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp theo phương thức đầu tư trực tiếp, tất cả hoạt động tạo việc làm phải do doanh nghiệp thực hiện. Trong khi đó, khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ cần chứng minh đã gián tiếp tạo 10 việc làm mới liên quan đến trung tâm vùng chỉ định.

Quy trình đăng ký EB-5

Dưới đây là các bước mà nhà đầu tư nước ngoài phải tuân theo khi nộp đơn EB-5:

 1. Nhà đầu tư phải quyết định xem sẽ đầu tư trực tiếp hay đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định và ký quỹ.
 2. Người nộp đơn phải nộp Mẫu đơn I-526 (Đơn xin nhập cư dành cho Doanh nhân nước ngoài), mô tả cho USCIS biết dự án đầu tư và nguồn quỹ đầu tư.
 3. USCIS xác nhận các quỹ đầu tư thuộc sở hữu hợp pháp của người nộp đơn và không có phiền toái nào.
 4. USCIS chấp thuận hoặc từ chối đơn I-526.
 5. Sau khi chấp thuận đơn I-526, USCIS sẽ gửi đơn đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC).
 6. Nếu sống ở nước ngoài, người bảo trợ phải nộp Mẫu đơn DS-260, Đơn xin Thị thực Định cư Điện tử.
 7. Nếu sống ở nước ngoài, Lãnh sự Hoa Kỳ sẽ phỏng vấn người bảo trợ và gia đình, sau đó xác định xem có căn cứ để từ chối nhập cảnh hay không.
 8. Nếu sống ở Hoa Kỳ, người bảo trợ nộp Mẫu đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng.
 9. Thị thực được chấp thuận hoặc bị từ chối.
 10. Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư và gia đình nhận tình trạng thường trú nhân có điều kiện.
 11. Nhà đầu tư nộp Mẫu đơn I-829 (Đơn xin Loại bỏ Điều kiện Tình trạng Thường trú nhân dành cho Doanh nhân), ghi rõ việc đã tạo ít nhất 10 công việc.
 12. Sau khi USCIS xác minh nhà đầu tư đã tạo 10 việc làm mới, nhà đầu tư và các thành viên gia đình trực tiếp sẽ nhận thẻ xanh.

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là phương tiện lý tưởng cho công dân nước ngoài mong muốn thường trú tại Hoa Kỳ đồng thời góp phần phát triển và hưởng lợi từ nền kinh tế Hoa Kỳ.

Menu