Bảo vệ tiền đầu tư EB-5 của quý vị – Chọn Trung tâm vùng chỉ định Phù hợp

No Comments

Không cần nghiên cứu sâu rộng để thấy rằng chính sách nhập cư của Hoa Kỳ đang có phần biến động. Nhà đầu tư nên cập nhật thông tin và quản lý rủi ro trong các khoản đầu tư EB-5 của mình. Bài viết này sẽ giúp quý vị hiểu thêm đôi chút về cách hoạt động của chương trình EB-5 và quan điểm của các chính trị gia và quan chức chính phủ Hoa Kỳ đối với chương trình.

Giới thiệu về Thị thực EB-5

Khoản đầu tư EB-5 có thể giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh và quốc tịch Hoa Kỳ. Bằng cách đầu tư 500.000 đô la vào một trung tâm vùng chỉ định đã được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận, nhà đầu tư có thể tạo ra tình trạng đặc biệt này cho bản thân và tận dụng tốt nguồn vốn để tạo ra các công việc tại Hoa Kỳ.

Nhưng việc hoàn thành dự án EB-5 không tự nhiên vận hành mà không cần nỗ lực. Dự án đòi hỏi sự phối hợp của các bên liên quan và công việc cụ thể của luật sư và các bên khác, bao gồm các trung tâm vùng chỉ định đủ điều kiện để giúp nhà đầu tư quản lý dự án.

Vai trò của các trung tâm vùng chỉ định

Một trong những yêu cầu chính để đầu tư EB-5 thành công là số tiền đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn tạo việc làm theo chương trình EB-5.

Đây là lúc trung tâm vùng chỉ định phát huy vai trò của mình. Trung tâm vùng chỉ định được định nghĩa là “tổ chức đại lý dịch vụ” dành cho nhà đầu tư và các bên liên quan muốn thiết lập một chương trình EB-5 thành công.

Vai trò chính của trung tâm vùng chỉ định là quản lý hoạt động tạo việc làm để giúp người nộp đơn tuân thủ các yêu cầu tạo việc làm. Trung tâm vùng chỉ định có thể là một công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng hoặc tổ chức hoặc thực thể khác kích thích hoạt động tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế trong một khu vực.

Thay vì chủ động quản lý khoản đầu tư, nhà đầu tư EB-5 có thể thiết lập một quỹ đầu tư với trung tâm vùng chỉ định và mua cổ phần. Sau đó quỹ được liên kết với trung tâm vùng chỉ định và tạo công việc gián tiếp, điều này mang lại lợi ích cho nhà đầu tư vì nó giúp đáp ứng các yêu cầu quan trọng của chương trình.

Các trung tâm vùng chỉ định được thành lập theo Chương trình Thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư vào năm 1992. Luật này đặt ra tiêu chuẩn rằng mỗi nhà đầu tư có liên quan phải tạo 10 công việc toàn thời gian. Các Trung tâm vùng chỉ định phải nộp đơn cho USCIS bằng cách sử dụng mẫu đơn I-924 và hoạt động tại một khu vực địa lý được chỉ định để thúc đẩy tăng trưởng việc làm. Phí nộp hồ sơ có thể lên đến vài nghìn đô la và việc chấp thuận có thể mất đến một năm hoặc lâu hơn.

Tập trung vào khách hàng

Các trung tâm vùng chỉ định tốt nhất sẽ ưu tiên bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư.

Việc hoạt động xuyên suốt quy trình EB-5 cần sự tập trung và chú ý đến từng chi tiết, bao gồm kháng cáo và nhiều loại kế hoạch dự phòng khác. Cần quản lý tài chính thận trọng để đảm bảo tiền đầu tư được triển khai đúng cách để tạo việc làm trong khu vực. Trung tâm vùng chỉ định nên minh bạch và làm việc chặt chẽ với khách hàng, vì nhà đầu tư cần biết những hoạt động đang diễn ra ở mọi thời điểm. Nếu trung tâm vùng chỉ định cố lừa dối khách hàng hoặc lách luật di trú, thì nhà đầu tư là người chịu tổn thất.

Các trung tâm vùng chỉ định giàu kinh nghiệm và có sự nhạy bén chuyên nghiệp nhất có thể giúp khách hàng vượt qua những hoàn cảnh chính trị đầy biến động đang đe dọa đến việc hoàn thành dự án EB-5 thành công. Khi chuyên gia của trung tâm vùng chỉ định có kinh nghiệm làm việc với các giao dịch thương mại và bất động sản quy mô lớn, đồng thời hiểu cơ quan lập pháp có thể làm gì trong một tình huống cụ thể, và chuyên gia có thể đưa ra lời khuyên tốt hơn cho khách hàng. Khi trung tâm vùng chỉ định có kinh nghiệm tài chính đa dạng, họ có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế để đảm bảo quy trình EB-5 hoạt động hiệu quả.

Chương trình EB-5 đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, quá trình này có nhiều phức tạp. Các luật sư có liên quan cần hiểu biết về các chi tiết quan trọng để hoàn thiện hồ sơ một cách chính xác và đạt kết quả mong muốn. Việc tìm một trung tâm vùng chỉ định có thể giúp nhà đầu tư tiếp tục hoạt động ngay cả khi những thay đổi chính trị dẫn đến thay đổi chính sách nhập cư.

Menu