Đánh giá Cơ hội Đầu tư vào Trung tâm vùng chỉ định

No Comments

Với những thay đổi nhanh chóng và quyết liệt trong chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, đối với những công dân nước ngoài đang tìm cách thường trú tại Hoa Kỳ thì Chương trình Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 là nguồn lực tốt nhất của họ. Việc chính quyền Trump thắt chặt các quy định về visa H-1B (hướng đến các quyền của người sử dụng lao động trong việc thuê lao động không phải là người Mỹ) gần đây đã khiến lựa chọn đầu tư EB-5 trở nên hấp dẫn hơn.

Nhu cầu Thị thực EB-5 ngày càng tăng

Mặc dù Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 đã hoạt động từ năm 1990, nhưng gần đây chương trình đã có hoạt động tăng trưởng đáng kể. Tối đa 10.000 thị thực EB-5 có thể được cấp trong bất kỳ năm tài chính nhất định nào. Trong năm 2005, chỉ có 349 công dân nước ngoài nộp đơn. Chín năm sau, năm 2014 lần đầu đánh dấu số lượng thị thực tối đa đều được chấp thuận.

Một mô hình tương tự cũng đã xuất hiện đối với các đơn EB-5. Số lượng đơn EB-5 được nộp trong năm 2014 là 11.744; con số này đã tăng lên 17.691 đơn chỉ trong một năm. Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng này là do việc khó xin cư trú thành công bằng các phương thức nhập cư khác.

Các lựa chọn đầu tư EB-5

Từ khi Quốc hội thông qua Chương trình EB-5 vào năm 1990, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập một doanh nghiệp mới ở Mỹ. Đây là lựa chọn duy nhất có sẵn cho đến năm 1992, khi Quốc hội mở rộng chương trình để có thêm Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư. Chương trình mới này bao gồm tùy chọn đầu tư vào một trung tâm vùng chỉ định.

Các thành viên hợp danh có kinh nghiệm sẽ quản lý các khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định. Khoản đầu tư hạn chế của thành viên hợp danh là thụ động, vì không có trách nhiệm hàng ngày.

Tìm hiểu việc Đầu tư vào Trung tâm vùng chỉ định

Nhà đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định mong đợi các thành viên hợp danh của mình đầu tư thành công. Điều quan trọng nhà đầu tư là phải đánh giá những rủi ro liên quan đến khoản đầu tư như vậy. Người quản lý các Chương trình EB-5, Bộ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), xem xét và chấp thuận các khoản đầu tư của trung tâm vùng chỉ định. Quá trình này không xác nhận hay đảm bảo sự thành công của bất kỳ dự án trung tâm vùng chỉ định nào đã được chấp thuận.

Các khoản đầu tư do người nộp đơn EB-5 thực hiện phải là khoản đầu tư “có rủi ro”. Nó không thể bị cản trở bởi nợ, cung cấp lợi nhuận tài chính được đảm bảo hoặc cung cấp bất kỳ cấu trúc bảo vệ vốn nào. Điều đặc biệt quan trọng là nhà đầu tư phải thực hiện thẩm tra thẩm định cho riêng mình trước khi cam kết đầu tư EB-5.

Loại hình đầu tư tiêu chuẩn nhất cho các khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định là quan hệ đối tác hữu hạn. Các nhà đầu tư nước ngoài được coi là đối tác hữu hạn, chịu trách nhiệm hữu hạn đối với số vốn đầu tư của mình.

Cạm bẫy đầu tư tiềm tàng

Các thành viên hợp danh trình bày đề xuất của họ theo cách tích cực và hấp dẫn nhất có thể. Khi cân nhắc đầu tư, nhà đầu tư nên phân tích dự án bằng một cái đầu lạnh, thực hiện các nghiên cứu cần thiết để xác thực các giả định và dự đoán về tương lai được trình bày trong các báo cáo đầu tư.

Sau đây vài ví dụ tiêu biểu về các khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định tiềm ẩn rắc rối và nhà đầu tư có thể tránh được bằng cách tìm hiểu cẩn thận:

  • Các khoản nợ chưa trả lên đến 20% giá trị danh mục đầu tư.
  • Không xác định chiến lược rút lui rõ ràng; quý vị không biết khi nào mình có thể được hoàn trả vốn đầu tư.
  • Thanh toán các khoản vay thay vì hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư và thu phí quản lý quá lớn đối với các khoản đầu tư đó.
  • Trộn lẫn các quỹ đầu tư —nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong các nhóm đầu tư chứ không phải trong một doanh nghiệp thương mại có thể xác định được.
  • Quảng cáo đầu tư theo kiểu nhượng quyền thương mại với chuỗi nhà hàng cà phê có thương hiệu. Nhượng quyền thương mại rất khó phân tích và thường phải trả thêm phí.

Những ví dụ này cho thấy nhà đầu tư cần phải làm việc với một đối tác đáng tin cậy, đối tác thể hiện khả năng hoạt động trên mức trung bình của ngành.

Menu