Những điều cần cân nhắc trước khi chọn đầu tư EB-5

No Comments

Chương trình EB-5 là không phải điều mà quý vị có thể tham gia khi chỉ có thông tin nửa vời. Đây là một quá trình tốn nhiều thời gian, đòi hỏi một số vốn lớn và sự cam kết. Trước khi bắt tay vào hành trình này, điều quan trọng là nhà đầu tư phải dành thời gian để tiến hành thẩm tra thẩm định để nghiên cứu các trung tâm vùng chỉ định, các dự án và chuyên gia có thể hỗ trợ trong quá trình quý vị đầu tư. Quý vị nên đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có nền tảng và kinh nghiệm cần thiết để giúp quý vị vượt qua bất kỳ trở ngại nào phát sinh trong quá trình này và để đảm bảo việc đầu tư được tiến hành tuân thủ các quy định của USCIS.

Những câu chuyện gần đây về vấn đề với những dự án EB-5 cụ thể có thể là yếu tố ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được sự thành công chung của chương trình. Chương trình đã nhanh chóng mở rộng trong nhiều năm kể từ khi thành lập và trong 10 năm qua, chương trình EB-5 đã kêu gọi thành công hơn 14,5 tỷ đô la vốn nước ngoài vào Hoa Kỳ, cung cấp hàng nghìn việc làm cho người lao động Hoa Kỳ và cấp quyền thường trú cho hàng chục nghìn nhà đầu tư nước ngoài. Trạng thái thường trú nhân mang lại cơ hội học tập, việc làm tại Hoa Kỳ và các lợi ích khác liên quan đến việc cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Khi tiến hành thẩm tra thẩm định, nhà đầu tư có quyền xem xét tất cả các tài liệu dự án đã được chuẩn bị. Kế hoạch kinh doanh, báo cáo kinh tế, tiến độ xây dựng dự án và bất kỳ nghiên cứu thị trường nào đã hoàn thành đều cần xem xét cẩn thận để hiểu rõ khuôn khổ dự án và tiềm năng thành công. Các tài liệu này cũng sẽ cung cấp thông tin về cơ hội việc làm và đề xuất các chiến lược rút lui.

Một tài liệu cụ thể mà nhà đầu tư nên quan tâm xem xét là biên bản ghi nhớ về cơ hội phát hành giành riêng (PPM). PPM cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các phần quan trọng trong khoản đầu tư được đề xuất. Nó ghi rõ bản tóm tắt các thỏa thuận, bất kỳ và mọi rủi ro liên quan đến dự án. PPM có thể dài và chứa đầy thuật ngữ pháp lý khó hiểu, nhưng đây là tài liệu cực kỳ quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét vì nó có thể đưa ra bức tranh toàn cảnh về các khía cạnh quan trọng của dự án có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào dự án đó. Nhà đầu tư EB-5 tương lai phải nhận thức và tận dụng quyền tiến hành thẩm tra thẩm định các dự án để nhận thông tin đầy đủ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Ngoài việc xem xét các tài liệu đầu tư/dự án nêu trên, nhà đầu tư cũng nên xác minh lý lịch của các bên chính liên quan đến dự án (ví dụ: nhà phát triển dự án và những người có vai trò quản lý). Nhà đầu tư nên đảm bảo rằng những cá nhân này có lịch sử thực hiện các dự án EB-5 thành công và họ có thể kêu gọi số vốn cần thiết để tài trợ cho dự án từ đầu đến cuối. Việc loại trừ khả năng có lịch sử gian lận cũng rất quan trọng và nhà đầu tư nên đảm bảo rằng các tuyên bố bằng văn bản và bằng lời nói nhất quán với nhau.

Nhà đầu tư EB-5 tương lai nên tìm kiếm các thông tin bên dưới khi tiến hành thẩm tra thẩm định:

 1. Ngày trung tâm vùng chỉ định lần đầu tiên được chấp thuận, và bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra kể từ đó
 2. Lịch sử bị từ chối đơn I-924 mà trung tâm vùng chỉ định nhận được
 3. Lịch sử về bất kỳ Thông báo Ý định Chấm dứt nào mà trung tâm vùng chỉ định nhận được
 4. Duy trì hồ sơ tuân thủ hàng năm (I-924A)
 5. Lịch sử các cuộc điều tra mà SEC thực hiện đối với trung tâm vùng chỉ định
 6. Tình trạng của trung tâm vùng chỉ định và các cá nhân có liên quan với tư cách là nhà môi giới-đại diện được cấp phép
 7. Những thành công trong quá khứ (đối với trung tâm vùng chỉ định và dự án cụ thể)
 8. Tỷ lệ được chấp thuận các đơn I-526 và I-829 (đối với trung tâm vùng chỉ định và dự án cụ thể)
 9. Tình hình chấp thuận trước dự án mẫu cho dự án
 10. Sử dụng và các điều khoản giải phóng liên quan của tài khoản ký quỹ
 11. Điều khoản hoàn trả vốn đầu tư khi từ chối Mẫu I-526
 12. Điều khoản hoàn lại phí khi từ chối Mẫu I-526
 13. Lịch sử vi phạm chứng khoán, gian lận đối với dự án và bất kỳ cá nhân nào tham gia
 14. Lịch sử tố tụng hình sự liên quan đến trung tâm vùng chỉ định hoặc các bên liên quan chính trong dự án

Nhà đầu tư cũng có thể thuê các chuyên gia riêng để được tư vấn trong quá trình EB-5. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể giúp nhà đầu tư hiểu về pháp luật, thuế, tài chính, quy định và tất cả các khía cạnh khác liên quan đến quyết định đầu tư.

Menu