Phương pháp tiếp cận Đầu tư cho Visa EB-5

No Comments

Chương trình EB-5 – còn gọi là Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư – là một chương trình visa Hoa Kỳ cấp tình trạng thường trú nhân hợp pháp (LPR) cho các cá nhân nước ngoài. Chương trình yêu cầu người nước ngoài đầu tư một lượng vốn nhất định vào một doanh nghiệp thương mại mới thông qua trung tâm vùng chỉ định được chính phủ chấp thuận hoặc đầu tư riêng dưới hình thức đầu tư trực tiếp.

Khái niệm cơ bản về đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định

Các cá nhân nước ngoài có thể đầu tư vào một doanh nghiệp thông qua một trung tâm vùng chỉ định được chính phủ chấp thuận. Cũng như các khoản đầu tư trực tiếp, mức đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la nếu trung tâm vùng chỉ định nằm trong vùng TEA và 1.000.000 đô la nếu không nằm trong vùng TEA. Phần lớn các trung tâm vùng chỉ định nằm trong vùng TEA. Nhà đầu tư được yêu cầu tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian trong vòng hai năm kể từ khi đơn xin visa được chấp thuận, tuy nhiên, không giống như phương thức đầu tư trực tiếp, những người đầu tư thông qua các trung tâm vùng chỉ định có thể tính cả việc làm trực tiếp và gián tiếp để đạt yêu cầu. Công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra do trung tâm vùng chỉ định phân tán vốn đầu tư cho các doanh nghiệp thương mại mới trực thuộc. Ngoài ra, vì chính phủ đã chấp thuận trước trung tâm vùng chỉ định để giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, nên những nhà đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định thường không phải tự cung cấp bằng chứng về việc thành lập một doanh nghiệp thương mại mới hoặc cho thấy đã tạo đủ công việc theo yêu cầu, vì những thông tin này được trung tâm vùng chỉ định giám sát. Ngoài ra, vì hầu hết các trung tâm vùng chỉ định cũng nằm trong các khu vực việc làm mục tiêu, nên mức đầu tư 500.000 đô la sẽ làm cho lựa chọn đầu tư dễ tiếp cận hơn.

Khái niệm cơ bản về đầu tư trực tiếp

Với hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp góp vốn vào doanh nghiệp mới mà không qua trung gian. 1.000.000 đô la là số tiền đầu tư tối thiểu trừ khi doanh nghiệp nằm trong TEA (khu vực việc làm mục tiêu). Nếu doanh nghiệp nằm trong TEA, khoản đầu tư tối thiểu sẽ giảm còn 500.000 đô la. Một yêu cầu rất quan trọng đi kèm phương thức đầu tư trực tiếp là nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng cho thấy dự án sẽ trực tiếp tạo ra ít nhất mười công việc toàn thời gian đủ điều kiện trong vòng 24 tháng kể từ khi đơn xin visa của họ được chấp thuận. Trên thực tế, các công việc có thể xác định được (nhân viên W-2) nằm trong doanh nghiệp nhận đầu tư được coi là công việc trực tiếp. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu tạo việc làm, còn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác chi phối tất cả các khoản đầu tư EB-5 (không chỉ đầu tư trực tiếp). Một trong số những yêu cầu này bao gồm, sự tham gia của nhà đầu tư trong việc quản lý doanh nghiệp, thiết lập dự án như một “doanh nghiệp thương mại mới” và vị trí của dự án tại vùng TEA, nếu có.

Chọn Phương pháp đầu tư tốt nhất

Mặc dù phương pháp đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định thường mang lại ít gánh nặng hơn, nhưng nó có thể không phải là lựa chọn hấp dẫn nhất đối với mọi nhà đầu tư EB-5. Lựa chọn đầu tư trực tiếp có thể phù hợp hơn cho những người muốn kiểm soát dự án và hoạt động nhiều hơn để họ có thể mở doanh nghiệp riêng hoặc thậm chí mở rộng một doanh nghiệp hiện có. Trên thực tế, việc trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua đầu tư trực tiếp có thể chỉ là một lợi ích phụ xuất phát từ mong muốn thành lập hoặc mở rộng doanh nghiệp của một cá nhân tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, vì các liên doanh kinh doanh ở những khu vực có điều kiện kinh tế tốt sẽ đạt tỷ lệ thành công cao hơn, còn hầu hết các trung tâm vùng chỉ định đều nằm ở vùng TEA, nên các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tối đa có thể thích các lựa chọn mà họ tìm thấy trong đầu tư trực tiếp. Việc kiểm soát dự án nhiều hơn cũng có thể giúp nhà đầu tư trực tiếp dễ thu thập bằng chứng cần thiết để chứng minh rằng các yêu cầu pháp lý đã được đáp ứng, giảm bớt phần nào gánh nặng cho nhà đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên, động lực kinh doanh mạnh mẽ không đủ để biến phương án đầu tư trực tiếp trở thành phương án tốt nhất. Nhà đầu tư cần xem xét xác yếu tố khác. Điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải suy nghĩ xem khoản đầu tư của mình có khả năng tạo ra mười công việc toàn thời gian thỏa mãn điều kiện trong doanh nghiệp hay không.

Mặt khác, đối với các nhà đầu tư ít chú trọng đến hoạt động kinh doanh, sự gián tiếp mà khoản đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định mang lại có thể hấp dẫn hơn. Thay vì sử dụng nguồn lực của riêng mình, nhà đầu tư trong trung tâm vùng chỉ định có thể sử dụng các đơn vị kinh tế được chính phủ chấp thuận và có kinh nghiệm hoạt động. Ngoài ra, nhà đầu tư được giảm bớt gánh nặng khi cần thu thập bằng chứng để chứng minh đã đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5, nhà đầu tư trung tâm vùng chỉ định thường không bị ràng buộc chặt chẽ với doanh nghiệp như các đối tác đầu tư trực tiếp của họ, cho phép nhà đầu tư tự do di chuyển bên trong và bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định hoặc trung gian không nên quên tầm quan trọng của việc thẩm tra thẩm định. Những người quan tâm đầu tư thông qua các trung tâm vùng chỉ định nên xem xét năng lực của trung tâm và các doanh nghiệp trực thuộc. Tình trạng chấp thuận của chính phủ, kinh nghiệm xử lý các khoản đầu tư, khả năng tạo công việc thành công, triển vọng tài chính và tỷ lệ chấp thuận đơn xin visa là tất cả những yếu tố cần cân nhắc.

Trước khi Quyết định về Bất kỳ Khoản Đầu tư EB-5 nào

Để tìm ra phương pháp đầu tư tốt nhất phù hợp với tình hình cá nhân của nhà đầu tư, tất cả những cá nhân nước ngoài quan tâm đến chương trình EB-5 nên tham khảo ý kiến của luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng là nên đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề được đề cập ở trên cũng như những vấn đề khác có thể liên quan đến tình huống cụ thể của nhà đầu tư. Tất cả các thông tin liên quan phải được cân nhắc khi quyết định lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp và tính phù hợp chung của chính chương trình EB-5.

Menu