Ưu điểm khi đầu tư EB-5

No Comments

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 không dành cho những người nhút nhát. Mặc dù chương trình là cách lý tưởng để công dân nước ngoài nhanh chóng nhận tình trạng thường trú nhân và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng số vốn đầu tư cần thiết có thể gây ngạc nhiên. Việc đầu tư yêu cầu số vốn tối thiểu là 500.000 đô la (hoặc 1.000.000 đô la, tùy vào vị trí dự án), có nghĩa là chỉ những công dân nước ngoài với điều kiện tài chính tốt mới có thể tận dụng cơ hội này.

Hầu hết các cá nhân tận dụng chương trình này đều đã nghỉ hưu hoặc đang tích cực cố gắng tạo nhiều cơ hội cho con của họ bằng cách nhập cư vào Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 thường có hai mục tiêu chính: nhận tình trạng thường trú nhân (và trong đa số trường hợp là trở thành công dân Hoa Kỳ) và nhận lại số vốn họ đã đầu tư.

Mặc dù không có gì đảm bảo trong chương trình EB-5, nhưng thông qua việc lập kế hoạch cẩn thận và thận trọng, các nhà đầu tư có thể tối ưu hóa khả năng thành công của họ.

Các lựa chọn đầu tư

Chương trình EB-5 có hai lựa chọn đầu tư khác nhau cho các nhà đầu tư quan tâm. Đầu tiên là đầu tư trực tiếp. Thông qua phương thức này, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới, đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và vận hành doanh nghiệp và phải tạo ít nhất 10 công việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ trong ít nhất hai năm.

Lựa chọn thứ hai là đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận. Một trung tâm vùng chỉ định thu thập vốn từ nhiều nhà đầu tư, hình thành quan hệ đối tác hữu hạn, sau đó đặt các quỹ đầu tư vào một dự án EB-5 đã được chấp thuận. Loại đầu tư này cho phép tính tất cả các công việc trực tiếp, gián tiếp và phát sinh vào số công việc phải tạo theo yêu cầu. Hầu hết các nhà đầu tư chọn đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định để giảm nhẹ gánh nặng đối với việc quản lý dự án và có số công việc cần thiết được tính vào nhiều hơn.

Số tiền đầu tư cũng khác nhau: đối với các dự án nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu được chỉ định (TEA), số tiền đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la và 1.000.000 đô la cho các dự án bên ngoài TEA.

Sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm vùng chỉ định

Số lượng các trung tâm vùng chỉ định được USCIS chấp thuận ở Hoa Kỳ đã nhanh chóng tăng lên trong vài năm qua. Hãy nhìn lại năm 2008, lúc đó chỉ có 20 trung tâm vùng chỉ định trên cả nước. Tính đến ngày nay, đã có hơn 170 trung tâm vùng chỉ định ở Hoa Kỳ và hơn 20 trung tâm ở Florida. Và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Các dự án EB-5 mà trung tâm vùng chỉ định đã hoàn tất thành công bao gồm bệnh viện, phức hợp chung cư, trung tâm mua sắm, khách sạn, v.v.

Lợi nhuận bõ công đầu tư không?

Khi quyết định có nên tham gia chương trình EB-5 hay không, điều quan trọng cần ghi nhớ là mục tiêu của quý vị: nhập cư thành công. Lợi nhuận mà quý vị nhận từ khoản đầu tư nói chung sẽ không đáng kể. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định thậm chí còn nhỏ hơn. Tuy nhiên, việc đầu tư thông qua trung tâm vùng chỉ định làm tăng khả năng tham gia chương trình thành công.

Tuy nhiên, không phải mọi trung tâm vùng chỉ định đều được tạo ra như nhau. Các nhà đầu tư tương lai nên xem xét cẩn thận lịch sử của trung tâm vùng chỉ định để đảm bảo rằng họ có lịch sử hoạt động thành công và giàu kinh nghiệm. Các dự án đầu tư tiềm năng nên được đánh giá để đảm bảo rằng chúng phù hợp và có khả năng thành công. Quý vị nên tham khảo ý kiến của nhà tư vấn có kinh nghiệm trước khi đưa ra lựa chọn.

Mặc dù chương trình EB-5 không phải là không có rủi ro, nhưng khả năng đơn xin thị thực EB-5 được chấp thuận sẽ cao hơn nhiều so với những đơn được nộp thông qua hầu hết các chương trình thị thực nhập cư khác.

Menu