Cập nhật EB-5: Ba Thay đổi Chính trong Chương trình Thị thực EB-5

Việc thông qua các thay đổi cho chương trình EB-5 được công bố trong Cơ quan Đăng ký Liên bang vào tháng 7 năm 2019 gặp thách thức vì Quy tắc cuối cùng rất dài và phức tạp. Tuy nhiên, những người tham gia chương trình hiện tại và tương lai nên hiểu những thay đổi quan trọng nhất, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, để hiểu các quy tắc mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của họ trong chương trình.

Tuy tác động đầy đủ từ việc bản cập nhật chương trình EB-5 chỉ trở nên rõ ràng sau khi các quy tắc đã được thực hiện và có hiệu lực trong một thời gian, nhưng ba thay đổi chính sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

1. Mức vốn đầu tư tối thiểu đang tăng

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, số tiền đầu tư tối thiểu vào một dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) sẽ tăng từ 500.000 đô la lên 900.000 đô la. Tương tự, số tiền đầu tư tối thiểu vào các dự án không thuộc TEA sẽ tăng từ 1 triệu đô la lên 1,8 triệu đô la.

Số tiền gia tăng này gắn liền với lạm phát và các quy tắc mới bao gồm một khuôn khổ cho các mức tăng lạm phát trong tương lai. Bộ An ninh Nội địa (DHS) dự kiến ​​sẽ tăng số tiền đầu tư 5 năm một lần, và lần tăng tiếp theo là vào năm 2024.

2. Tiêu chí chỉ định vùng TEA đang thay đổi

Các quy tắc EB-5 mới có những thay đổi lớn đối với việc quản lý các vùng TEA, đặc biệt là các quy tắc ở khu vực đô thị. TEA hiện được chỉ định ở cấp tiểu bang, và các cơ quan tiểu bang được phép linh hoạt trong việc chỉ định để chuyển hướng vốn tài trợ vào các khu vực mà họ cảm thấy cần tăng trưởng kinh tế nhất. Kể từ tháng 11 năm 2019, DHS sẽ quản lý việc chỉ định các vùng TEA và các bên liên quan trong ngành không còn biết chắc DHS sẽ áp dụng các quy tắc mới như thế nào.

Ngoài ra, mặc dù định nghĩa về khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao ở nông thôn sẽ không thay đổi, nhưng nó sẽ thay đổi đối với khu vực đô thị. Theo các quy tắc hiện hành, một số vùng điều tra dân số tiếp giáp có thể được kết hợp để tạo thành một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Nhưng DHS đã chỉ ra rằng theo các quy tắc mới, nên đặt trọng tâm vào các vùng điều tra dân số đơn lẻ hoặc vùng điều tra dân số liền kề trực tiếp nơi có các dự án.

Kết quả quan trọng nhất của sự thay đổi này là nhiều dự án hiện tại có thể không còn đủ điều kiện là dự án trong vùng TEA khi các quy tắc mới có hiệu lực. Theo một phân tích năm 2018 do hiệp hội thương mại và Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA) thực hiện cho Chương trình Trung tâm vùng chỉ định EB-5, chỉ một phần ba các dự án EB-5 trong mẫu nghiên cứu có đủ điều kiện là dự án vùng TEA sau khi áp dụng các quy tắc mới do những thay đổi trong việc xử lý các vùng điều tra dân số tiếp giáp và liền kề. Những người tham gia chương trình EB-5 nên liên lạc với các chuyên gia kinh tế EB-5 của họ để xác nhận liệu các vị trí dự án mà nhà đầu tư muốn tham gia có còn đủ điều kiện làm dự án vùng TEA sau khi các quy định mới có hiệu lực hay không.

3. Một số nhà đầu tư EB-5 có thể giữ lại ngày ưu tiên của họ

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, một số nhà đầu tư EB-5 có thể giữ lại ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên, hoặc ngày nộp đơn, là ngày ấn định vị trí của người nộp đơn trong hàng đợi lấy số thẻ xanh. Thay đổi này sẽ cho phép nhà đầu tư đã được chấp thuận đơn I-526, những người chưa được đảm bảo tình trạng thường trú nhân có điều kiện và những người có nguy cơ mất cơ hội nhận thẻ xanh do những thay đổi quan trọng bất ngờ đối với đơn đăng ký của họ trong thời gian trì hoãn quy trình EB-5 để giữ ngày ưu tiên của họ.

Quy tắc mới áp dụng cho nhà đầu tư đang ở Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư tạm thời hoặc đang được xử lý lãnh sự. Quy tắc không áp dụng cho nhà đầu tư đã nhận tình trạng cư trú có điều kiện hoặc nhà đầu tư đã trình bày sai sự thật trong quá trình nộp đơn đăng ký. Quy tắc cuối cùng không nêu rõ liệu thay đổi này có áp dụng cho nhà đầu tư đang chờ đợi xử lý đơn I-526 hay không.

Bằng cách nộp đơn I-526 và đầu tư vào các dự án EB-5 với số tiền đầu tư đã sửa đổi, nhà đầu tư đủ điều kiện có thể giữ vị trí của họ trong hàng đợi đăng ký thị thực. Nhà đầu tư sẽ thấy sự thay đổi này đặc biệt hữu ích nếu họ gặp phải những trở ngại như trung tâm vùng chỉ định có dự án đầu tư của họ đã chấm dứt hoạt động hoặc có thay đổi quan trọng đối với dự án và đơn đăng ký, gây nguy hiểm cho sự thành công của đơn I-829 nhà đầu tư.

Việc cập nhật các quy tắc giữ ngày ưu tiên làm giảm bớt tác động từ sự khác biệt giữa các chính sách cứng nhắc và những thay đổi mà các dự án và nhà đầu tư phải trải qua theo thời gian, đặc biệt là khi ta xét đến khía cạnh thời gian cần có để hoàn thành quy trình xin thị thực. Tuy nhiên, cần có những thay đổi tiếp theo để giải quyết đầy đủ những vấn đề này.

Menu