Dự luật hiện đại hóa toàn diện EB-5 đã được đưa ra tại Thượng viện Hoa Kỳ để giải quyết tình trạng tồn đọng thị thực

Một dự luật hiện đại hóa EB-5 toàn diện đã được ba thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa giới thiệu tại Thượng viện Hoa Kỳ nhằm mục đích củng cố Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5.

Dự luật đề xuất đưa ra một giải pháp rõ ràng cho tình trạng tồn đọng thị thực kéo dài hàng thập kỷ đối với nhiều nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ với thời gian chờ đợi tối đa cố định chỉ ba (3) năm để được cấp phép làm việc, giới hạn độ tuổi bảo trợ con của nhà đầu tư EB-5, và các biện pháp khác liên quan đến tính toàn vẹn của chương trình để cải thiện sự an toàn cho vốn đầu tư EB-5. Dự luật đề xuất, mang tên Đạo luật Cải cách Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (S. 2778), được các Thượng nghị sĩ Graham (R-SC), Rounds (R-SD) và Cornyn (R-TX) đưa ra.

Dưới đây là phác thảo các điều khoản chính trong dự luật được đề xuất:

Thời gian Tái cấp phép – Việc cấp phép cho chương trình được gia hạn thêm sáu năm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Định nghĩa Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA)

Định nghĩa Khu vực Nông thôn: Thuật ngữ “khu vực nông thôn” nghĩa là bất kỳ khu vực nào:

 • nằm ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố, thị xã nào có dân số từ 20.000 người trở lên; và
 • nằm ngoài khu vực thống kê đô thị; hoặc
 • nằm trong vùng điều tra dân số có diện tích hơn 260 km vuông và có mật độ dân số ít hơn 100 người trên mỗi 2,6 km vuông.

Định nghĩa Khu Đô thị khó khăn: các vùng TEA được giới hạn trong vùng điều tra dân số đơn lẻ được Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định là “Khu vực Cơ hội Đủ điều kiện”, theo Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm.

Số tiền đầu tư

 • Thiết lập và duy trì số tiền chênh lệch 100.000 đô la giữa hai mức đầu tư.
 • Mức đầu tư tối thiểu mới cho TEA là 1.000.000 đô la.
 • Số tiền mới không phải là TEA là 1.100.000 đô la.
 • Các mức này biểu thị sự lạm phát trong tương lai.

Các bổ sung cho vùng TEA

 • 15% thị thực cho Khu Nông thôn
 • 15% thị thực cho Khu đô thị Khó khăn
 • Thị thực chưa sử dụng được luân chuyển hàng năm vào cuối mỗi năm vào nhóm thị thực chung để tất cả các dự án tiếp cận trong năm sau đó

Chuyển tiếp quy định sang Yêu cầu Chương trình Mới – 90 ngày sau ngày ban hành, luật mới sẽ có hiệu lực. Các đơn I-526 riêng lẻ đang chờ xử lý cho đến ngày luật được ban hành sẽ không phải chịu mức tiền đầu tư mới. Các đơn kiến ​​nghị đang chờ xử lý bị từ chối sau khi ban hành luật thì khi nộp đơn lại sẽ phải chịu mức tiền đầu tư mới.

Giải tỏa tồn đọng và đề xuất Nguồn thu nhập bổ sung – Giấy thông hành tạm thời và Giấy phép làm việc.

 • Tất cả những đương đơn đang đợi xử lý (khoảng 30.000 đương đơn) nên có tùy chọn trả một khoản phí để cho phép cá nhân và người thụ hưởng của họ đến Hoa Kỳ và nhận giấy phép làm việc nếu họ được chấp thuận đơn I-526 và đã đợi trong 3 năm.
 • Tất cả các Đơn đăng ký mới của Nhà đầu tư sẽ được yêu cầu trả thêm 50.000 đô la cho quỹ mới.
 • Doanh thu cho phí cải thiện chương trình EB-5/phí tồn đọng thị thực phải được duy trì riêng để Quốc hội sử dụng cho các chương trình được coi là vì lợi ích quốc gia.

Quỹ đầu tư quốc gia (SWF) – Không có rào cản nào về vốn SWF trong các dự án được tài trợ bằng vốn EB-5.

Xử lý đặc biệt cho các trường hợp đã nộp đơn 120 ngày

Các nguồn Doanh thu Lớn và Mới cho Quốc hội và Cơ quan

Các biện pháp toàn vẹn để tăng cường an ninh quốc gia và ngăn chặn gian lận

 • DHS cung cấp quyền tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp và lấy thông tin sinh trắc học từ các cá nhân tham gia vào chương trình trung tâm vùng chỉ định.
 • Thiết lập thẩm quyền mới cho DHS để cấm các cá nhân, và đình chỉ hoặc chấm dứt các trung tâm vùng chỉ định, nếu họ không tuân thủ chương trình.
 • Làm rõ thẩm quyền của DHS trong việc từ chối hoặc thu hồi đơn đăng ký của nhà đầu tư nhập cư vì các lý do bao gồm gian lận, trình bày sai hoặc lo ngại về an ninh quốc gia.
 • Thành lập Quỹ liêm chính EB-5 để giám sát chương trình một cách nghiêm ngặt, quỹ này sẽ được tài trợ bởi những người tham gia chương trình ở trung tâm vùng chỉ định.
 • Tạo báo cáo chi tiết hàng năm và đưa ra các yêu cầu kế toán cho các nhà điều hành trung tâm vùng chỉ định.
 • Thực thi các yêu cầu nghiêm ngặt mới đối với việc tiếp thị quảng bá của bên thứ ba hoặc quảng bá các dự án đầu tư vào trung tâm vùng chỉ định.
 • Cung cấp cho DHS các công cụ điều tra tiên tiến để đảm bảo rằng tiền của nhà đầu tư có nguồn gốc chính đáng và hợp pháp.
 • Có các quy định để đảm bảo rằng USCIS tham gia một cách thích hợp và không ưu đãi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến chương trình EB-5.
 • Cải cách CFIUS (Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ) tuân thủ các giao dịch được bảo hiểm theo Đạo luật Cải cách việc đánh giá rủi ro đầu tư nước ngoài (FIRRMA).

Vui lòng liên lạc với đội ngũ Trung tâm vùng EB5 Affiliate Network nếu quý vị cần giải đáp thắc mắc cụ thể nào bằng cách nhấn nút Đặt lịch Tư vấn EB-5 Miễn phí hoặc nhấp vào biểu tượng ứng dụng What’s App ở bên phải màn hình để gửi tin nhắn.

Menu