Tạo Việc Làm Gián Tiếp Báo Hiệu Điều Gì Trong Chương Trình Đầu Tư EB-5?

Một trong những cách nhanh và an toàn nhất để công dân nước ngoài có đủ khả năng tài chính nhập cư dài hạn vào Hoa Kỳ là thông qua Chương trình Đầu tư định cư EB-5. Các nhà đầu tư nhận được tư cách thường trú nhân tại Hoa Kỳ đổi lại bằng một khoản đầu tư EB-5 đủ điều kiện. Mặc dù chương trình đã rót hàng tỷ Đô-la Mỹ vốn nước ngoài vào nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo ra hơn 100.000 việc làm cho người lao động nhưng nó vẫn nhận được nhiều lời chỉ trích không công bằng như một âm mưu “lấy quốc tịch bằng việc đầu tư”. Thật không may khi có nhiều quan niệm sai lầm xung quanh chương trình mang lại lợi ích to lớn cho Hoa Kỳ như vậy.

Theo chương trình, đương đơn EB-5 thực hiện đầu tư gián tiếp thông qua đặc khu đầu tư EB-5 đủ điều kiện hoặc trực tiếp tại một doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Vì một số lý do, hầu hết các nhà đầu tư chọn đầu tư EB-5 của họ thông qua một đặc khu đầu tư. Các đặc khu đơn giản hóa nhiều khía cạnh của đầu tư EB-5 và tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu tạo việc làm của chương trình bằng cách tính các công việc gián tiếp vào yêu cầu tạo việc làm của nhà đầu tư.

Công việc gián tiếp là gì?

Trong chương trình đầu tư EB-5, công việc gián tiếp là một công việc được tạo ra từ kết quả đầu tư EB-5 nhưng không phải là công việc được tạo ra trực tiếp bởi pháp nhân kinh doanh cụ thể mà nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào. Tuy nhiên, loại công việc gián tiếp bao gồm các công việc được trả lương do tổ chức tạo việc làm (JCE) có liên quan tạo ra, hơi khác so với định nghĩa thông thường về công việc được tạo gián tiếp.

Sự phân biệt tinh tế này tốt nhất nên được giải thích bằng một ví dụ. Hãy tưởng tượng một nhà đầu tư đầu tư EB-5 vào một dự án xây dựng một khách sạn. Theo dự án giả định này, nhiều nhân viên khách sạn và công nhân xây dựng có thể làm việc trực tiếp tại khách sạn. Tuy nhiên, nếu những cá nhân này không có tên trong bảng lương của chính doanh nghiệp thương mại mới, thì những công việc này được coi là công việc gián tiếp cho các mục đích của chương trình đầu tư EB-5. Ngay cả khi những người lao động này được tuyển dụng bởi một công ty quản lý khách sạn hoặc nhà thầu độc quyền với dự án được đề cập, những công việc này vẫn được coi là gián tiếp, mặc dù theo định nghĩa thông thường, các công việc này được xem là công việc trực tiếp.

Các nhà đầu tư EB-5 đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới có chức năng giống như các tổ chức tạo việc làm. Khi nhân viên được thuê, họ nằm trên trong bảng lương của doanh nghiệp và do đó được coi là công việc trực tiếp. Tuy nhiên, nhà đầu tư thực hiện đầu tư thông qua một đặc khu. Các đặc khu gộp vốn của nhiều nhà đầu tư vào một quỹ lớn hơn, được hợp tác dưới danh nghĩa là quan hệ đối tác hữu hạn, và quỹ này tạo nên doanh nghiệp thương mại mới. Khi doanh nghiệp thương mại mới có được số vốn cần thiết, nó sẽ chuyển số tiền này vào tổ chức tạo việc làm. Đáng chú ý, vì doanh nghiệp thương mại mới được xây dựng như một quan hệ đối tác hữu hạn, nó không tạo ra bất kỳ việc làm trực tiếp nào. Theo mục đích của chương trình đầu tư EB-5, tất cả các công việc được tạo ra như kết quả của việc đầu tư vào đặc khu và thuộc bảng lương của tổ chức tạo việc làm được coi là công việc gián tiếp.

Nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ thua lỗ lớn nếu Chương trình Đầu tư vào Đặc khu không được gia hạn

Thật không may, nhiều phương tiện truyền thông và các chính trị gia đã đưa ra những quan niệm sai lầm và dối trá về chương trình đầu tư EB-5, trong đó nhiều người chỉ trích cách việc làm gián tiếp được tính vào yêu cầu tạo việc làm của nhà đầu tư. Nhiều người trong số họ tin rằng các nhà đầu tư vào đặc khu chỉ được sử dụng các công việc trực tiếp vào yêu cầu tạo việc làm. Rốt cuộc, sẽ chỉ công bằng cho các nhà đầu tư trực tiếp. Điều mà những người chỉ trích chương trình đầu tư EB-5 này không nhận ra là định nghĩa của chương trình về “việc làm gián tiếp” có nghĩa là các nhà đầu tư vào đặc khu không thể tính bất kỳ công việc trực tiếp nào. Nếu chương trình đầu tư vào đặc khu bị ngừng, hàng nghìn nhà đầu tư EB-5 đang chờ nhận hồ sơ I-526 sẽ có số lượng việc làm giảm về 0, ngay cả khi tổ chức tạo việc làm đã tuyển dụng một số lượng nhân viên phù hợp.

Chương trình Đầu tư vào Đặc khu EB-5 sẽ hết hạn vào ngày 30/06/2021, với nhiều nhà lãnh đạo trong giới EB-5 lo ngại rằng chương trình sẽ không được gia hạn nếu không được cải cách. Rất may, một dự luật cải cách đã được đề xuất và có khả năng là chương trình này sẽ tiếp tục rót hàng tỷ Đô-la Mỹ vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong trường hợp không chắc chắn rằng chương trình không được gia hạn, hồ sơ của hàng nghìn nhà đầu tư sẽ bị vô hiệu hóa và khiến chính phủ Hoa Kỳ phải hứng chịu vô số vụ kiện của các nhà đầu tư EB-5. Đồng thời, người lao động Hoa Kỳ sẽ bị thiệt vì Quốc hội đã loại bỏ con đường tìm việc làm cho hàng nghìn người. Tuy nhiên, các đại diện giới EB-5 vẫn hy vọng rằng chương trình sẽ được gia hạn và sẽ tiếp tục bơm hàng tỷ tỷ Đô-la Mỹ từ nước ngoài vào nền kinh tế Hoa Kỳ trong nhiều năm tới.

Menu